Medikaman Dejwe

 • Aetna / US Swen Sante (pa fleksib Senk oswa Avant Avantaj)
 • Aetna Entènasyonal
 • Aetna Meritain Sante
 • Aetna Siyati administratè yo
 • Aetna Elèv Sante
 • Comp Aetna Travayè yo
 • Affinity Health Plan - Medicaid (pa esansyèl)
 • Afinans Medicare Paspò Aspè fondamantal
 • Asosyasyon Paspò pou Affinity Medical NYC
 • Affinity Medicare final
 • Affinity Solisyon Medicare
 • LajWell NY
 • Alicare lokal 277
 • Beech Street
 • CentreLight Healthcare (Comprehensive Care Management)
 • Champ VA
 • Cigna Swen Sante (Open Access)
 • Emblem Affinity Medicare Solutions Plan (Medsin Fanmi sèlman)
 • Emblem Swen Sante Patnè Esansyèl Plan
 • Anpi BC / BS
 • Empire BC / BS Anthem (Medsin Entèn sèlman)
 • Anpi BC / BS Excellus
 • Anpi BC / BS Echanj (Pathway Enhanced sispann)
 • Anpi BC / BS Federal
 • Empire BC / BS Senior Plan (Mediblue) (pa Chwazi oswa Tache Prefere)
 • Empire BC / BS Senior Plan (Mediblue HealthPlus HMO, HealthPlus Dual oswa Plus)
 • Anpi BC / BS Konte Suffolk
 • Empire Blue Aksè (plan ki pa lokal yo)
 • Empire Blue Healthplus (ansyen Healthplus Amerigroup)
 • Fidelis Medicaid (pa esansyèl)
 • GEHA atravè Aetna Administratè Siyati (Medsin Entèn sèlman)
 • GHI CBP
 • GHI HMO
 • GHI Medicare
 • Great West Swen Sante (Cigna)
 • Healthfirst (ki gen ladan HNP ak SHP) (pa esansyèl)
 • HealthNet Federal Sèvis (Tricare)
 • HealthSmart (Pwogram Sante WTC) (Medsin Entèn sèlman)
 • HIP Medicaid
 • HIP (Patnè Swen Sante)
 • HIP / Emblem Esansyèl Plan
 • HIP / Emblem Chwazi Swen
 • HIP (Vytra VHLI / VHS / VHMS)
 • HIP VIP Bold Medicare (Medsin Entèn sèlman)
 • HIP VIP Pwemye
 • HIP VIP Premye Medicare (pa esansyèl)
 • Humana nan Aksè GHI Rezo
 • Island Group Administratè yo
 • Magnacare
 • Medicare
 • Medicaid
 • Multiplan / PHCS
 • Oxford Libète (UHC) (pa Metro)
 • Oxford Liberty (UHC) (pa Metro)
 • Plan Benefis PACE (CenterLight Healthcare) (Medsin Entèn sèlman)
 • Medicare ray tren
 • Tricare
 • Etazini Sante Konpòtman (Optum Sante) (Medsin Fanmi sèlman)
 • Swen Sante Etazini (UHC)
 • UHC tout Savers (Medsin Entèn sèlman)
 • Amelyorasyon Swen UHC (Medsin Entèn sèlman)
 • UHC Chwa / UHC Chwa Plus
 • UHC Kominote Plan
 • UHC Echanj Compass
 • UHC Konpa Rose
 • UHC Definite (Medsin Entèn sèlman)
 • UHC Golden Règ (Medsin Entèn sèlman)
 • UHC Harvard Pilgrim (Medsin Entèn sèlman)
 • UHC Health One (Medsin Entèn sèlman)
 • UHC Entènasyonal (Medsin Entèn sèlman)
 • UHC Medica Paspò (Medsin Entèn sèlman)
 • Opsyon UHC
 • Pwogram Swen Kominote UHC Optum Veterans Affairs
 • UHC Chwazi Plus (Medsin Entèn sèlman)
 • UHC Pataje Sèvis (ansyen Sèvis entegre) (Medsin Entèn sèlman)
 • Sèvis Elèv UHC (Medsin Entèn sèlman)
 • UMR United Swen Sante
 • United / Empire Plan (NYSHIP)
 • Plan Sante Fanmi Etazini
 • Pwogram Chwa Veteran (Medsin Entèn sèlman)
 • Vytra (Medsin Entèn sèlman)
 • Konpayi Travayè yo

Swen Alèji / Opresyon

 • Aetna / US Swen Sante (pa fleksib Senk oswa Avant Avantaj)
 • Aetna Entènasyonal
 • Aetna Meritain Sante
 • Aetna Siyati administratè yo
 • Aetna Elèv Sante
 • Comp Aetna Travayè yo
 • Affinity Health Plan - Medicaid (pa esansyèl)
 • Afinans Medicare Paspò Aspè fondamantal
 • Asosyasyon Paspò pou Affinity Medical NYC
 • Affinity Medicare final
 • Affinity Solisyon Medicare
 • LajWell NY
 • Alicare lokal 277
 • Beech Street
 • CentreLight Healthcare (Comprehensive Care Management)
 • Champ VA
 • Cigna Swen Sante (Open Access)
 • Emblem Swen Sante Patnè Esansyèl Plan
 • Anpi BC / BS
 • Empire BC / BS Anthem
 • Anpi BC / BS Excellus
 • Anpi BC / BS Federal
 • Plan Senior BC Empire / BS (Mediblue) (pa Chwazi)
 • Empire BC / BS Senior Plan (Mediblue HealthPlus HMO, HealthPlus Dual oswa Plus)
 • Anpi BC / BS Konte Suffolk
 • Empire Blue Aksè (plan ki pa lokal yo)
 • Empire Blue Healthplus (ansyen Healthplus Amerigroup)
 • Fidelis Medicaid (pa esansyèl)
 • GEHA nan administratè siyati Aetna
 • GHI CBP
 • GHI HMO
 • GHI Medicare
 • Great West Swen Sante (Cigna)
 • Healthfirst (ki gen ladan HNP ak SHP) (pa esansyèl)
 • HealthNet Federal Sèvis (Tricare)
 • HealthSmart (Pwogram Sante Sante WTC)
 • HIP Medicaid
 • HIP (Patnè Swen Sante)
 • HIP / Emblem Esansyèl Plan
 • HIP / Emblem Chwazi Swen
 • HIP (Vytra VHLI / VHS / VHMS)
 • HIP VIP Medicare an karaktè gra
 • HIP VIP Pwemye
 • HIP VIP Premye Medicare
 • Humana nan Aksè GHI Rezo
 • Island Group Administratè yo
 • Magnacare
 • Medicare
 • Medicaid
 • Multiplan / PHCS
 • Oxford Libète (UHC) (pa Metro)
 • Oxford Liberty (UHC) (pa Metro)
 • PAK Benefit Plan (CenterLight Healthcare)
 • Medicare ray tren
 • Senior Sante Kay
 • Tricare
 • Swen Sante Etazini (UHC)
 • UHC Tout Savers
 • Amelyorasyon Swen UHC
 • UHC Chwa / UHC Chwa Plus
 • Plan kominotè UHC (pa esansyèl)
 • UHC Echanj Compass
 • UHC Konpa Rose
 • UHC Definite
 • UHC Golden Règ
 • UHC Harvard Pilgrim
 • UHC Sante Youn
 • UHC Entènasyonal
 • UHC Medica Paspò
 • Opsyon UHC
 • Pwogram Swen Kominote UHC Optum Veterans Affairs
 • UHC Chwazi Plus
 • Sèvis Pataje UHC (ansyen sèvis entegre)
 • Sèvis Elèv UHC
 • UMR United Swen Sante
 • United / Empire Plan (NYSHIP)
 • Plan Sante Fanmi Etazini
 • Pwogram Chwa Veteran
 • Vytra
 • Konpayi Travayè yo

Kadyoloji / kè

 • Aetna / US Swen Sante (pa fleksib Senk oswa Avant Avantaj)
 • Aetna Entènasyonal
 • Aetna Meritain Sante
 • Aetna Siyati administratè yo
 • Aetna Elèv Sante
 • Comp Aetna Travayè yo
 • Affinity Health Plan - Medicaid (pa esansyèl)
 • Afinans Medicare Paspò Aspè fondamantal
 • Asosyasyon Paspò pou Affinity Medical NYC
 • Affinity Medicare final
 • Affinity Solisyon Medicare
 • LajWell NY
 • Alicare lokal 277
 • Beech Street
 • CentreLight Healthcare (Comprehensive Care Management)
 • Champ VA
 • Cigna Swen Sante (Open Access)
 • Emblem Swen Sante Patnè Esansyèl Plan
 • Anpi BC / BS
 • Empire BC / BS Anthem
 • Anpi BC / BS Excellus
 • Anpi BC / BS Federal
 • Plan Senior BC Empire / BS (Mediblue) (pa Chwazi)
 • Empire BC / BS Senior Plan (Mediblue HealthPlus HMO, HealthPlus Dual oswa Plus)
 • Anpi BC / BS Konte Suffolk
 • Empire Blue Aksè (plan ki pa lokal yo)
 • Empire Blue Healthplus (ansyen Healthplus Amerigroup)
 • Fidelis Medicaid (pa esansyèl)
 • GEHA nan administratè siyati Aetna
 • GHI CBP
 • GHI HMO
 • GHI Medicare
 • Great West Swen Sante (Cigna)
 • Healthfirst (ki gen ladan HNP ak SHP) (pa esansyèl)
 • HealthNet Federal Sèvis (Tricare)
 • HealthSmart (Pwogram Sante Sante WTC)
 • HIP Medicaid
 • HIP (Patnè Swen Sante)
 • HIP / Emblem Esansyèl Plan
 • HIP / Emblem Chwazi Swen
 • HIP (Vytra VHLI / VHS / VHMS)
 • HIP VIP Medicare an karaktè gra
 • HIP VIP Pwemye
 • HIP VIP Premye Medicare
 • Humana nan Aksè GHI Rezo
 • Island Group Administratè yo
 • Magnacare
 • Medicare
 • Medicaid
 • Multiplan / PHCS
 • Oxford Libète (UHC) (pa Metro)
 • Oxford Liberty (UHC) (pa Metro)
 • PAK Benefit Plan (CenterLight Healthcare)
 • Medicare ray tren
 • Senior Sante Kay
 • Tricare
 • Swen Sante Etazini (UHC)
 • UHC Tout Savers
 • Amelyorasyon Swen UHC
 • UHC Chwa / UHC Chwa Plus
 • Plan kominotè UHC (pa esansyèl)
 • UHC Echanj Compass
 • UHC Konpa Rose
 • UHC Definite
 • UHC Golden Règ
 • UHC Harvard Pilgrim
 • UHC Sante Youn
 • UHC Entènasyonal
 • UHC Medica Paspò
 • Opsyon UHC
 • Pwogram Swen Kominote UHC Optum Veterans Affairs
 • UHC Chwazi Plus
 • Sèvis Pataje UHC (ansyen sèvis entegre)
 • Sèvis Elèv UHC
 • UMR United Swen Sante
 • United / Empire Plan (NYSHIP)
 • Plan Sante Fanmi Etazini
 • Pwogram Chwa Veteran
 • Vytra
 • Konpayi Travayè yo

Sèvis pou Timoun ak Adolesan / Pedyatri

 • Aetna / US Swen Sante (pa fleksib Senk oswa Avant Avantaj)
 • Aetna Entènasyonal
 • Aetna Meritain Sante
 • Aetna Siyati administratè yo
 • Aetna Elèv Sante
 • Afinite Medicaid (pa esansyèl)
 • Alicare lokal 277
 • Beech Street
 • CentreLight Healthcare (Comprehensive Care Management)
 • Champ VA
 • Cigna Swen Sante (Open Access)
 • Emblem Swen Sante Patnè Esansyèl Plan
 • Anpi BC / BS
 • Anpi BC / BS Excellus
 • Empire BC / BS Echanj (Chemen Enhanced sispann) (Southampton Pedyat Associates sèlman)
 • Anpi BC / BS Federal
 • Plan Senior Senior Empire / BS (Mediblue)
 • Anpi BC / BS Konte Suffolk
 • Empire Blue Aksè (plan ki pa lokal yo)
 • Empire Blue Healthplus (ansyen Healthplus Amerigroup)
 • Fidelis Medicaid (pa esansyèl)
 • GHI CBP
 • GHI HMO
 • GHI Medicare
 • Great West Swen Sante (Cigna)
 • Healthfirst (ki gen ladan HNP ak SHP) (pa esansyèl)
 • HealthNet Federal Sèvis (Tricare)
 • HIP Medicaid
 • HIP (Patnè Swen Sante)
 • HIP / Emblem Esansyèl Plan
 • HIP / Emblem Chwazi Swen
 • HIP VIP Pwemye
 • HIP VIP Premye Medicare (pa esansyèl)
 • Humana nan Aksè GHI Rezo
 • Island Group Administratè yo
 • Magnacare
 • Medicare
 • Medicaid
 • Multiplan / PHCS
 • Oxford Libète (UHC) (pa Metro)
 • Oxford Liberty (UHC) (pa Metro)
 • Medicare ray tren
 • Tricare
 • United Behavioral Health (Optum Sante)
 • Swen Sante Etazini (UHC)
 • UHC Chwa / UHC Chwa Plus
 • UHC Kominote Plan (Esansyèl aksepte nan Southampton Pedyat Associates sèlman)
 • UHC Echanj Compass
 • UHC Konpa Rose
 • Opsyon UHC
 • UMR United Swen Sante
 • United / Empire Plan (NYSHIP)
 • Plan Sante Fanmi Etazini
 • Konpayi Travayè yo

andokrinoloji

 • Aetna / US Swen Sante (pa fleksib Senk oswa Avant Avantaj)
 • Aetna Entènasyonal
 • Aetna Meritain Sante
 • Aetna Siyati administratè yo
 • Aetna Elèv Sante
 • Comp Aetna Travayè yo
 • Affinity Health Plan - Medicaid (pa esansyèl)
 • Afinans Medicare Paspò Aspè fondamantal
 • Asosyasyon Paspò pou Affinity Medical NYC
 • Affinity Medicare final
 • Affinity Solisyon Medicare
 • LajWell NY
 • Alicare lokal 277
 • Beech Street
 • CentreLight Healthcare (Comprehensive Care Management)
 • Champ VA
 • Cigna Swen Sante (Open Access)
 • Emblem Swen Sante Patnè Esansyèl Plan
 • Anpi BC / BS
 • Empire BC / BS Anthem
 • Anpi BC / BS Excellus
 • Anpi BC / BS Federal
 • Plan Senior BC Empire / BS (Mediblue) (pa Chwazi)
 • Empire BC / BS Senior Plan (Mediblue HealthPlus HMO, HealthPlus Dual oswa Plus)
 • Anpi BC / BS Konte Suffolk
 • Empire Blue Aksè (plan ki pa lokal yo)
 • Empire Blue Healthplus (ansyen Healthplus Amerigroup)
 • Fidelis Medicaid (pa esansyèl)
 • GEHA nan administratè siyati Aetna
 • GHI CBP
 • GHI HMO
 • GHI Medicare
 • Great West Swen Sante (Cigna)
 • Healthfirst (ki gen ladan HNP ak SHP) (pa esansyèl)
 • HealthNet Federal Sèvis (Tricare)
 • HealthSmart (Pwogram Sante Sante WTC)
 • HIP Medicaid
 • HIP (Patnè Swen Sante)
 • HIP / Emblem Esansyèl Plan
 • HIP / Emblem Chwazi Swen
 • HIP (Vytra VHLI / VHS / VHMS)
 • HIP VIP Medicare an karaktè gra
 • HIP VIP Pwemye
 • HIP VIP Premye Medicare
 • Humana nan Aksè GHI Rezo
 • Island Group Administratè yo
 • Magnacare
 • Medicare
 • Medicaid
 • Multiplan / PHCS
 • Oxford Libète (UHC) (pa Metro)
 • Oxford Liberty (UHC) (pa Metro)
 • PAK Benefit Plan (CenterLight Healthcare)
 • Medicare ray tren
 • Senior Sante Kay
 • Tricare
 • Swen Sante Etazini (UHC)
 • UHC Tout Savers
 • Amelyorasyon Swen UHC
 • UHC Chwa / UHC Chwa Plus
 • Plan kominotè UHC (pa esansyèl)
 • UHC Echanj Compass
 • UHC Konpa Rose
 • UHC Definite
 • UHC Golden Règ
 • UHC Harvard Pilgrim
 • UHC Sante Youn
 • UHC Entènasyonal
 • UHC Medica Paspò
 • Opsyon UHC
 • Pwogram Swen Kominote UHC Optum Veterans Affairs
 • UHC Chwazi Plus
 • Sèvis Pataje UHC (ansyen sèvis entegre)
 • Sèvis Elèv UHC
 • UMR United Swen Sante
 • United / Empire Plan (NYSHIP)
 • Plan Sante Fanmi Etazini
 • Pwogram Chwa Veteran
 • Vytra
 • Konpayi Travayè yo

Medsin Familyal

 • Aetna / US Swen Sante (pa fleksib Senk oswa Avant Avantaj)
 • Aetna Entènasyonal
 • Aetna Meritain Sante
 • Aetna Siyati administratè yo
 • Aetna Elèv Sante
 • Comp Aetna Travayè yo
 • Plan Sante Affinity - Medicaid (pa esansyèl)
 • Afinans Medicare Paspò Aspè fondamantal
 • Affinity Medicare Passport Essentials NYC
 • Affinity Medicare final
 • Affinity Solisyon Medicare
 • LajWell NY
 • Alicare lokal 277
 • Beech Street
 • CentreLight Healthcare (Comprehensive Care Management)
 • Champ VA
 • Cigna Swen Sante (Open Access)
 • Anblèm Affinity Medicare Solutions Plan
 • Emblem Swen Sante Patnè Esansyèl Plan
 • Anpi BC / BS
 • Anpi BC / BS Excellus
 • Empire BC / BS Echanj (Pathway Enhanced sispann aksepte nan Allen L. Fein, MD ak Medsin Fanmi Southold sèlman)
 • Anpi BC / BS Federal
 • Plan Senior BC Empire / BS (Mediblue) (pa Chwazi)
 • Empire BC / BS Senior Plan (Mediblue HealthPlus HMO, HealthPlus Dual oswa Plus)
 • Anpi BC / BS Konte Suffolk
 • Empire Blue Aksè (plan ki pa lokal yo)
 • Empire Blue Healthplus (ansyen Healthplus Amerigroup)
 • Fidelis Medicaid (pa esansyèl)
 • GHI CBP
 • GHI HMO
 • GHI Medicare
 • Great West Swen Sante (Cigna)
 • Healthfirst (ki gen ladan HNP ak SHP) (pa esansyèl)
 • HealthNet Federal Sèvis (Tricare)
 • HIP Medicaid
 • HIP (Patnè Swen Sante)
 • HIP / anblèm esansyèl
 • HIP / Emblem Chwazi Swen
 • HIP (Vytra VHLI / VHS / VHMS)
 • HIP VIP Pwemye
 • HIP VIP Premye Medicare (pa esansyèl)
 • Humana nan Aksè GHI Rezo
 • Island Group Administratè yo
 • Magnacare
 • Medicare
 • Medicaid
 • Multiplan / PHCS
 • Oxford Libète (UHC) (pa Metro)
 • Oxford Liberty (UHC) (pa Metro)
 • Medicare ray tren
 • Tricare
 • United Behavioral Health (Optum Sante)
 • Swen Sante Etazini (UHC)
 • UHC Chwa / UHC Chwa Plus
 • UHC Kominote Plan (Esansyèl aksepte nan Allen L. Fein, MD ak Medsin Fanmi Southold sèlman)
 • UHC Echanj Compass
 • UHC Konpa Rose
 • Opsyon UHC
 • Pwogram Swen Kominote UHC Optum Veterans Affairs
 • UMR United Swen Sante
 • United / Empire Plan (NYSHIP)
 • Plan Sante Fanmi Etazini
 • Konpayi Travayè yo

Fertility

 • Aetna / US Swen Sante
 • Aetna Entènasyonal
 • Aetna Meritain Sante
 • Aetna Siyati administratè yo
 • Aetna Elèv Sante
 • Aetna Travayè Comp
 • Affinity Medicaid (pa esansyèl)
 • Afinans Medicare Paspò Aspè fondamantal
 • Affinity Medicare Passport Essentials NYC
 • Affinity Medicare final
 • Affinity Solisyon Medicare
 • Aewell NY
 • Alicare lokal 277
 • Beech Street
 • CentreLight Healthcare (Comprehensive Care Management)
 • Champ VA
 • Cigna Swen Sante (Open Access)
 • Anblèm Affinity Solisyon Medicare
 • Emblem Swen Sante Patnè Esansyèl Plan
 • Anpi BC / BS
 • Anpi BC / BS Excellus
 • Anpi BC / BS Federal
 • Plan Senior BC Empire / BS (Mediblue) (pa Chwazi)
 • Anpi BC / BS Konte Suffolk
 • Fidelis Medicaid (pa esansyèl)
 • GHI CBP
 • GHI HMO
 • GHI Medicare
 • Great West Swen Sante (Cigna)
 • Healthfirst (ki gen ladan HNP & SHP) (pa esansyèl) (pa MCR)
 • HealthNet Federal Sèvis (Tricare)
 • HealthSmart (Pwogram Sante Sante WTC)
 • HIP Medicaid
 • HIP (Patnè Swen Sante)
 • HIP / Emblem Esansyèl Plan
 • HIP / Emblem Chwazi Swen
 • HIP VIP Pwemye
 • HIP VIP Premye Medicare
 • Humana nan Aksè GHI Rezo
 • Island Group Administratè yo
 • Magnacare
 • Medicare
 • Medicaid
 • Multiplan / PHCS
 • Oxford Libète (UHC) (pa Metro)
 • Oxford Liberty (UHC) (pa Metro)
 • Medicare ray tren
 • Tricare
 • Swen Sante Etazini (UHC)
 • UHC Chwa / UHC Chwa Plus
 • Plan kominotè UHC (pa esansyèl)
 • UHC Echanj Compass
 • UHC Konpa Rose
 • Opsyon UHC
 • Pwogram Swen Kominote UHC Optum Veterans Affairs
 • UMR United Swen Sante
 • United / Empire Plan (NYSHIP)
 • Plan Sante Fanmi Etazini
 • Konpayi Travayè yo

Geriatris Medsin

 • Aetna / US Swen Sante (pa fleksib Senk oswa Avant Avantaj)
 • Aetna Entènasyonal
 • Aetna Meritain Sante
 • Aetna Siyati administratè yo
 • Aetna Elèv Sante
 • Comp Aetna Travayè yo
 • Affinity Health Plan - Medicaid (pa esansyèl)
 • Afinans Medicare Paspò Aspè fondamantal
 • Asosyasyon Paspò pou Affinity Medical NYC
 • Affinity Medicare final
 • Affinity Solisyon Medicare
 • LajWell NY
 • Alicare lokal 277
 • Beech Street
 • CentreLight Healthcare (Comprehensive Care Management)
 • Champ VA
 • Cigna Swen Sante (Open Access)
 • Emblem Swen Sante Patnè Esansyèl Plan
 • Anpi BC / BS
 • Empire BC / BS Anthem
 • Anpi BC / BS Excellus
 • Empire BC / BS Echanj (Pathway Enhanced sispann aksepte nan Sèvis Medikal NAD sèlman)
 • Anpi BC / BS Federal
 • Empire BC / BS Senior Plan (Mediblue) (pa Chwazi oswa Tache Prefere)
 • Empire BC / BS Senior Plan (Mediblue HealthPlus HMO, HealthPlus Dual oswa Plus)
 • Anpi BC / BS Konte Suffolk
 • Empire Blue Aksè (plan ki pa lokal yo)
 • Empire Blue Healthplus (ansyen Healthplus Amerigroup)
 • Fidelis Medicaid (pa esansyèl)
 • GEHA nan administratè siyati Aetna
 • GHI CBP
 • GHI HMO
 • GHI Medicare
 • Great West Swen Sante (Cigna)
 • Healthfirst (ki gen ladan HNP ak SHP) (pa esansyèl)
 • HealthNet Federal Sèvis (Tricare)
 • HealthSmart (Pwogram Sante Sante WTC)
 • HIP Medicaid
 • HIP (Patnè Swen Sante)
 • HIP / Emblem Esansyèl Plan
 • HIP / Emblem Chwazi Swen
 • HIP (Vytra VHLI / VHS / VHMS)
 • HIP VIP Medicare an karaktè gra
 • HIP VIP Pwemye
 • HIP VIP Premye Medicare (pa esansyèl)
 • Humana nan Aksè GHI Rezo
 • Island Group Administratè yo
 • Magnacare
 • Medicare
 • Medicaid
 • Multiplan / PHCS
 • Oxford Libète (UHC) (pa Metro)
 • Oxford Liberty (UHC) (pa Metro)
 • PAK Benefit Plan (CenterLight Healthcare)
 • Medicare ray tren
 • Tricare
 • Swen Sante Etazini (UHC)
 • UHC Tout Savers
 • Amelyorasyon Swen UHC
 • UHC Chwa / UHC Chwa Plus
 • UHC Kominote Plan (Esansyèl aksepte nan Sèvis Medikal NAD sèlman)
 • UHC Echanj Compass
 • UHC Konpa Rose
 • UHC Definite
 • UHC Golden Règ
 • UHC Harvard Pilgrim
 • UHC Sante Youn
 • UHC Entènasyonal
 • UHC Medica Paspò
 • Opsyon UHC
 • Pwogram Swen Kominote UHC Optum Veterans Affairs
 • UHC Chwazi Plus
 • Sèvis Pataje UHC (ansyen sèvis entegre)
 • Sèvis Elèv UHC
 • UMR United Swen Sante
 • United / Empire Plan (NYSHIP)
 • Plan Sante Fanmi Etazini
 • Pwogram Chwa Veteran
 • Vytra
 • Konpayi Travayè yo

Maladi enfeksyon

 • Aetna / US Swen Sante (pa fleksib Senk oswa Avant Avantaj)
 • Aetna Entènasyonal
 • Aetna Meritain Sante
 • Aetna Siyati administratè yo
 • Aetna Elèv Sante
 • Comp Aetna Travayè yo
 • Affinity Health Plan - Medicaid (pa esansyèl)
 • Afinans Medicare Paspò Aspè fondamantal
 • Asosyasyon Paspò pou Affinity Medical NYC
 • Affinity Medicare final
 • Affinity Solisyon Medicare
 • LajWell NY
 • Alicare lokal 277
 • Beech Street
 • CentreLight Healthcare (Comprehensive Care Management)
 • Champ VA
 • Cigna Swen Sante (Open Access)
 • Emblem Swen Sante Patnè Esansyèl Plan
 • Anpi BC / BS
 • Empire BC / BS Anthem
 • Anpi BC / BS Excellus
 • Anpi BC / BS Federal
 • Plan Senior BC Empire / BS (Mediblue) (pa Chwazi)
 • Empire BC / BS Senior Plan (Mediblue HealthPlus HMO, HealthPlus Dual oswa Plus)
 • Anpi BC / BS Konte Suffolk
 • Empire Blue Aksè (plan ki pa lokal yo)
 • Empire Blue Healthplus (ansyen Healthplus Amerigroup)
 • Fidelis Medicaid (pa esansyèl)
 • GEHA nan administratè siyati Aetna
 • GHI CBP
 • GHI HMO
 • GHI Medicare
 • Great West Swen Sante (Cigna)
 • Healthfirst (ki gen ladan HNP ak SHP) (pa esansyèl)
 • HealthNet Federal Sèvis (Tricare)
 • HealthSmart (Pwogram Sante Sante WTC)
 • HIP Medicaid
 • HIP (Patnè Swen Sante)
 • HIP / Emblem Esansyèl Plan
 • HIP / Emblem Chwazi Swen
 • HIP (Vytra VHLI / VHS / VHMS)
 • HIP VIP Medicare an karaktè gra
 • HIP VIP Pwemye
 • HIP VIP Premye Medicare
 • Humana nan Aksè GHI Rezo
 • Island Group Administratè yo
 • Magnacare
 • Medicare
 • Medicaid
 • Multiplan / PHCS
 • Oxford Libète (UHC) (pa Metro)
 • Oxford Liberty (UHC) (pa Metro)
 • PAK Benefit Plan (CenterLight Healthcare)
 • Medicare ray tren
 • Senior Sante Kay
 • Tricare
 • Swen Sante Etazini (UHC)
 • UHC Tout Savers
 • Amelyorasyon Swen UHC
 • UHC Chwa / UHC Chwa Plus
 • Plan kominotè UHC (pa esansyèl)
 • UHC Echanj Compass
 • UHC Konpa Rose
 • UHC Definite
 • UHC Golden Règ
 • UHC Harvard Pilgrim
 • UHC Sante Youn
 • UHC Entènasyonal
 • UHC Medica Paspò
 • Opsyon UHC
 • Pwogram Swen Kominote UHC Optum Veterans Affairs
 • UHC Chwazi Plus
 • Sèvis Pataje UHC (ansyen sèvis entegre)
 • Sèvis Elèv UHC
 • UMR United Swen Sante
 • United / Empire Plan (NYSHIP)
 • Plan Sante Fanmi Etazini
 • Pwogram Chwa Veteran
 • Vytra
 • Konpayi Travayè yo

Medsin Entèn / Swen Prensipal

 • Aetna / US Swen Sante (pa fleksib Senk oswa Avant Avantaj)
 • Aetna Entènasyonal
 • Aetna Meritain Sante
 • Aetna Siyati administratè yo
 • Aetna Elèv Sante
 • Comp Aetna Travayè yo
 • Affinity Health Plan - Medicaid (pa esansyèl)
 • Afinans Medicare Paspò Aspè fondamantal
 • Asosyasyon Paspò pou Affinity Medical NYC
 • Affinity Medicare final
 • Affinity Solisyon Medicare
 • LajWell NY
 • Alicare lokal 277
 • Beech Street
 • CentreLight Healthcare (Comprehensive Care Management)
 • Champ VA
 • Cigna Swen Sante (Open Access)
 • Emblem Swen Sante Patnè Esansyèl Plan
 • Anpi BC / BS
 • Empire BC / BS Anthem
 • Anpi BC / BS Excellus
 • Empire BC / BS Echanj (Pathway Enhanced sispann aksepte pa Sèvis Medikal NAD ak Stony Brook Extended Care Riverhead kote sèlman)
 • Anpi BC / BS Federal
 • Empire BC / BS Senior Plan (Mediblue) (pa Chwazi oswa Tache Prefere)
 • Empire BC / BS Senior Plan (Mediblue HealthPlus HMO, HealthPlus Dual oswa Plus)
 • Anpi BC / BS Konte Suffolk
 • Empire Blue Aksè (plan ki pa lokal yo)
 • Empire Blue Healthplus (ansyen Healthplus Amerigroup)
 • Fidelis Medicaid (pa esansyèl)
 • GEHA nan administratè siyati Aetna
 • GHI CBP
 • GHI HMO
 • GHI Medicare
 • Great West Swen Sante (Cigna)
 • Healthfirst (ki gen ladan HNP ak SHP) (pa esansyèl)
 • HealthNet Federal Sèvis (Tricare)
 • HealthSmart (Pwogram Sante Sante WTC)
 • HIP Medicaid
 • HIP (Patnè Swen Sante)
 • HIP / Emblem Esansyèl Plan
 • HIP / Emblem Chwazi Swen
 • HIP (Vytra VHLI / VHS / VHMS)
 • HIP VIP Medicare an karaktè gra
 • HIP VIP Pwemye
 • HIP VIP Premye Medicare (pa esansyèl)
 • Humana nan Aksè GHI Rezo
 • Island Group Administratè yo
 • Magnacare
 • Medicare
 • Medicaid
 • Multiplan / PHCS
 • Oxford Libète (UHC) (pa Metro)
 • Oxford Liberty (UHC) (pa Metro)
 • PAK Benefit Plan (CenterLight Healthcare)
 • Medicare ray tren
 • Tricare
 • Swen Sante Etazini (UHC)
 • UHC Tout Savers
 • Amelyorasyon Swen UHC
 • UHC Chwa / UHC Chwa Plus
 • UHC Community Plan (Esansyèl aksepte pa Sèvis Medikal NAD ak Stony Brook pwolonje Swen Riverhead kote sèlman)
 • UHC Echanj Compass
 • UHC Konpa Rose
 • UHC Definite
 • UHC Golden Règ
 • UHC Harvard Pilgrim
 • UHC Sante Youn
 • UHC Entènasyonal
 • UHC Medica Paspò
 • Opsyon UHC
 • Pwogram Swen Kominote UHC Optum Veterans Affairs
 • UHC Chwazi Plus
 • Sèvis Pataje UHC (ansyen sèvis entegre)
 • Sèvis Elèv UHC
 • UMR United Swen Sante
 • United / Empire Plan (NYSHIP)
 • Plan Sante Fanmi Etazini
 • Pwogram Chwa Veteran
 • Vytra
 • Konpayi Travayè yo

Nephroloji

 • Aetna / US Swen Sante (pa fleksib Senk oswa Avant Avantaj)
 • Aetna Entènasyonal
 • Aetna Meritain Sante
 • Aetna Siyati administratè yo
 • Aetna Elèv Sante
 • Comp Aetna Travayè yo
 • Affinity Health Plan - Medicaid (pa esansyèl)
 • Afinans Medicare Paspò Aspè fondamantal
 • Asosyasyon Paspò pou Affinity Medical NYC
 • Affinity Medicare final
 • Affinity Solisyon Medicare
 • LajWell NY
 • Alicare lokal 277
 • Beech Street
 • CentreLight Healthcare (Comprehensive Care Management)
 • Champ VA
 • Cigna Swen Sante (Open Access)
 • Emblem Swen Sante Patnè Esansyèl Plan
 • Anpi BC / BS
 • Empire BC / BS Anthem
 • Anpi BC / BS Excellus
 • Anpi BC / BS Federal
 • Plan Senior BC Empire / BS (Mediblue) (pa Chwazi)
 • Empire BC / BS Senior Plan (Mediblue HealthPlus HMO, HealthPlus Dual oswa Plus)
 • Anpi BC / BS Konte Suffolk
 • Empire Blue Aksè (plan ki pa lokal yo)
 • Empire Blue Healthplus (ansyen Healthplus Amerigroup)
 • Fidelis Medicaid (pa esansyèl)
 • GEHA nan administratè siyati Aetna
 • GHI CBP
 • GHI HMO
 • GHI Medicare
 • Great West Swen Sante (Cigna)
 • Healthfirst (ki gen ladan HNP ak SHP) (pa esansyèl)
 • HealthNet Federal Sèvis (Tricare)
 • HealthSmart (Pwogram Sante Sante WTC)
 • HIP Medicaid
 • HIP (Patnè Swen Sante)
 • HIP / Emblem Esansyèl Plan
 • HIP / Emblem Chwazi Swen
 • HIP (Vytra VHLI / VHS / VHMS)
 • HIP VIP Medicare an karaktè gra
 • HIP VIP Pwemye
 • HIP VIP Premye Medicare
 • Humana nan Aksè GHI Rezo
 • Island Group Administratè yo
 • Magnacare
 • Medicare
 • Medicaid
 • Multiplan / PHCS
 • Oxford Libète (UHC) (pa Metro)
 • Oxford Liberty (UHC) (pa Metro)
 • PAK Benefit Plan (CenterLight Healthcare)
 • Medicare ray tren
 • Senior Sante Kay
 • Tricare
 • Swen Sante Etazini (UHC)
 • UHC Tout Savers
 • Amelyorasyon Swen UHC
 • UHC Chwa / UHC Chwa Plus
 • Plan kominotè UHC (pa esansyèl)
 • UHC Echanj Compass
 • UHC Konpa Rose
 • UHC Definite
 • UHC Golden Règ
 • UHC Harvard Pilgrim
 • UHC Sante Youn
 • UHC Entènasyonal
 • UHC Medica Paspò
 • Opsyon UHC
 • Pwogram Swen Kominote UHC Optum Veterans Affairs
 • UHC Chwazi Plus
 • Sèvis Pataje UHC (ansyen sèvis entegre)
 • Sèvis Elèv UHC
 • UMR United Swen Sante
 • United / Empire Plan (NYSHIP)
 • Plan Sante Fanmi Etazini
 • Pwogram Chwa Veteran
 • Vytra
 • Konpayi Travayè yo

Newoloji

 • Aetna / US Swen Sante (pa fleksib Senk oswa Avant Avantaj)
 • Aetna Entènasyonal
 • Aetna Meritain Sante
 • Aetna Siyati administratè yo
 • Aetna Elèv Sante
 • Comp Aetna Travayè yo
 • Affinity Health Plan - Medicaid (pa esansyèl)
 • Afinans Medicare Paspò Aspè fondamantal
 • Asosyasyon Paspò pou Affinity Medical NYC
 • Affinity Medicare final
 • Affinity Solisyon Medicare
 • LajWell NY
 • Alicare lokal 277
 • Beech Street
 • CentreLight Healthcare (Comprehensive Care Management)
 • Champ VA
 • Cigna Swen Sante (Open Access)
 • Emblem Swen Sante Patnè Esansyèl Plan
 • Anpi BC / BS
 • Empire BC / BS Anthem
 • Anpi BC / BS Excellus
 • Anpi BC / BS Federal
 • Empire BC / BS Senior Plan (Mediblue) (pa Chwazi oswa Tache Prefere)
 • Empire BC / BS Senior Plan (Mediblue HealthPlus HMO, HealthPlus Dual oswa Plus)
 • Anpi BC / BS Konte Suffolk
 • Empire Blue Aksè (plan ki pa lokal yo)
 • Empire Blue Healthplus (ansyen Healthplus Amerigroup)
 • Fidelis Medicaid (pa esansyèl)
 • GEHA nan administratè siyati Aetna
 • GHI CBP
 • GHI HMO
 • GHI Medicare
 • Great West Swen Sante (Cigna)
 • Healthfirst (ki gen ladan HNP ak SHP) (pa esansyèl)
 • HealthNet Federal Sèvis (Tricare)
 • HealthSmart (Pwogram Sante Sante WTC)
 • HIP Medicaid
 • HIP (Patnè Swen Sante)
 • HIP / Emblem Esansyèl Plan
 • HIP / Emblem Chwazi Swen
 • HIP (Vytra VHLI / VHS / VHMS)
 • HIP VIP Medicare an karaktè gra
 • HIP VIP Pwemye
 • HIP VIP Premye Medicare
 • Humana nan Aksè GHI Rezo
 • Island Group Administratè yo
 • Magnacare
 • Medicare
 • Medicaid
 • Medi-Pataje
 • Multiplan / PHCS
 • Oxford Libète (UHC) (pa Metro)
 • Oxford Liberty (UHC) (pa Metro)
 • PAK Benefit Plan (CenterLight Healthcare)
 • Medicare ray tren
 • Senior Sante Kay
 • Tricare
 • Swen Sante Etazini (UHC)
 • UHC Tout Savers
 • Amelyorasyon Swen UHC
 • UHC Chwa / UHC Chwa Plus
 • Plan kominotè UHC (pa esansyèl)
 • UHC Echanj Compass
 • UHC Konpa Rose
 • UHC Definite
 • UHC Golden Règ
 • UHC Harvard Pilgrim
 • UHC Sante Youn
 • UHC Entènasyonal
 • UHC Medica Paspò
 • Opsyon UHC
 • Pwogram Swen Kominote UHC Optum Veterans Affairs
 • UHC Chwazi Plus
 • Sèvis Pataje UHC (ansyen sèvis entegre)
 • Sèvis Elèv UHC
 • UMR United Swen Sante
 • United / Empire Plan (NYSHIP)
 • Pwogram Chwa Veteran
 • Vytra
 • Konpayi Travayè yo

Obstetrik ak jinekoloji (Ob / Gyn)

 • Aetna / US Swen Sante (pa fleksib Senk oswa Avant Avantaj)
 • Aetna Entènasyonal
 • Aetna Meritain Sante
 • Aetna Siyati administratè yo
 • Aetna Elèv Sante
 • Aetna Travayè Comp
 • Affinity Medicaid (pa esansyèl)
 • Afinans Medicare Paspò Aspè fondamantal
 • Affinity Medicare Passport Essentials NYC
 • Affinity Medicare final
 • Affinity Solisyon Medicare
 • Aewell NY
 • Alicare lokal 277
 • Beech Street
 • CentreLight Healthcare (Comprehensive Care Management)
 • Champ VA
 • Cigna Swen Sante (Open Access)
 • Anblèm Affinity Solisyon Medicare
 • Emblem Swen Sante Patnè Esansyèl Plan
 • Anpi BC / BS
 • Anpi BC / BS Excellus
 • Anpi BC / BS Echanj (Chemen Enhanced sispann aksepte pa Hamptons jinekoloji ak Obstetrik 'Southampton, Hampton Bays ak Riverhead kote sèlman)
 • Anpi BC / BS Federal
 • Plan Senior BC Empire / BS (Mediblue) (pa Chwazi)
 • Empire BC / BS Senior Plan (Mediblue HealthPlus HMO, HealthPlus Dual oswa Plus)
 • Anpi BC / BS Konte Suffolk
 • Empire Blue Aksè (plan ki pa lokal yo)
 • Empire Blue Healthplus (ansyen Healthplus Amerigroup)
 • Fidelis Medicaid (pa esansyèl)
 • GHI CBP
 • GHI HMO
 • GHI Medicare
 • Great West Swen Sante (Cigna)
 • Healthfirst (ki gen ladan HNP & SHP) (pa esansyèl) (pa MCR)
 • HealthNet Federal Sèvis (Tricare)
 • HealthSmart (Pwogram Sante Sante WTC)
 • HIP Medicaid
 • HIP (Patnè Swen Sante)
 • HIP / Emblem Esansyèl Plan
 • HIP / Emblem Chwazi Swen
 • HIP VIP Medicare an karaktè gra
 • HIP VIP Pwemye
 • HIP VIP Premye Medicare
 • Humana nan Aksè GHI Rezo
 • Island Group Administratè yo
 • Magnacare
 • Medicare
 • Medicaid
 • Multiplan / PHCS
 • Oxford Libète (UHC) (pa Metro)
 • Oxford Liberty (UHC) (pa Metro)
 • Medicare ray tren
 • Tricare
 • Swen Sante Etazini (UHC)
 • UHC Chwa / UHC Chwa Plus
 • UHC Kominote Plan (Esansyèl aksepte pa Hamptons jinekoloji ak obstetrik 'Southampton, Hampton Bays ak Riverhead kote sèlman)
 • UHC Echanj Compass
 • UHC Konpa Rose
 • Opsyon UHC
 • Pwogram Swen Kominote UHC Optum Veterans Affairs
 • UMR United Swen Sante
 • United / Empire Plan (NYSHIP)
 • Plan Sante Fanmi Etazini
 • Konpayi Travayè yo

Spesyalite zo ak misk

 • Aetna / US Swen Sante (pa fleksib Senk oswa Avant Avantaj)
 • Aetna Entènasyonal
 • Aetna Meritain Sante
 • Aetna Siyati administratè yo
 • Aetna Elèv Sante
 • Affinity Medicare Passport Essentials (anblèm)
 • Affinity medikal paspò esansyèl NYC (anblèm)
 • Affinity Medicare ultim (anblèm)
 • Solisyon Medicare Affinity (anblèm)
 • LajWell NY
 • Alicare lokal 277
 • Beech Street
 • CentreLight Healthcare (Comprehensive Care Management)
 • Champ VA
 • Cigna Swen Sante (Open Access)
 • Anblèm Affinity Medicare Solutions Plan
 • Emblem Swen Sante Patnè Esansyèl Plan
 • Anpi BC / BS
 • Anpi BC / BS Excellus
 • Anpi BC / BS Echanj (Pathway Enhanced sispann aksepte pa North Fork òtopedik ak Medsin Espò ak Mattituck East End men Sant lan ak kote Southampton sèlman)
 • Anpi BC / BS Federal
 • Empire BC / BS Senior Plan (Mediblue) (pa Chwazi oswa Tache Prefere)
 • Empire BC / BS Senior Plan (Mediblue HealthPlus HMO, HealthPlus Dual oswa Plus)
 • Anpi BC / BS Konte Suffolk
 • Empire Blue Aksè (plan ki pa lokal yo)
 • Empire Blue Healthplus (ansyen Healthplus Amerigroup)
 • Fidelis Medicaid (pa esansyèl)
 • GHI CBP
 • GHI HMO
 • GHI Medicare
 • Great West Swen Sante (Cigna)
 • Healthfirst (ki gen ladan HNP ak SHP) (pa esansyèl)
 • HealthNet Federal Sèvis (Tricare)
 • HealthSmart (Pwogram Sante Sante WTC)
 • HIP Medicaid
 • HIP (Patnè Swen Sante)
 • HIP / Emblem Esansyèl Plan
 • HIP / Emblem Chwazi Swen
 • HIP VIP Medicare an karaktè gra
 • HIP VIP Pwemye
 • HIP VIP Premye Medicare
 • Humana nan Aksè GHI Rezo
 • Island Group Administratè yo
 • Magnacare
 • Medicare
 • Medicaid
 • Multiplan / PHCS
 • OccuNet Alliance Founisè
 • Oxford Libète (UHC) (pa Metro)
 • Oxford Liberty (UHC) (pa Metro)
 • Medicare ray tren
 • Tricare
 • Swen Sante Etazini (UHC)
 • UHC Chwa / UHC Chwa Plus
 • UHC Kominote Plan (Esansyèl aksepte pa North Fork òtopedik ak Medsin Espò ak East End men Sant Mattituck ak Southampton kote sèlman)
 • UHC Echanj Compass
 • UHC Konpa Rose
 • Opsyon UHC
 • Pwogram Swen Kominote UHC Optum Veterans Affairs
 • UMR United Swen Sante
 • United / Empire Plan (NYSHIP)
 • Konpayi Travayè yo
   

Fizyatri

 • Aetna / US Swen Sante (pa fleksib Senk oswa Avant Avantaj)
 • Aetna Entènasyonal
 • Aetna Meritain Sante
 • Aetna Siyati administratè yo
 • Aetna Elèv Sante
 • Affinity Medicare Passport Essentials (anblèm)
 • Affinity medikal paspò esansyèl NYC (anblèm)
 • Affinity Medicare ultim (anblèm)
 • Solisyon Medicare Affinity (anblèm)
 • LajWell NY
 • Alicare lokal 277
 • Beech Street
 • CentreLight Healthcare (Comprehensive Care Management)
 • Champ VA
 • Cigna Swen Sante (Open Access)
 • Anblèm Affinity Medicare Solutions Plan
 • Emblem Swen Sante Patnè Esansyèl Plan
 • Anpi BC / BS
 • Anpi BC / BS Excellus
 • Empire BC / BS Echanj (Path Enhanced sispann aksepte pa East End kolòn vètebral ak Medsin Espò)
 • Anpi BC / BS Federal
 • Empire BC / BS Senior Plan (Mediblue) (pa Chwazi oswa Tache Prefere)
 • Empire BC / BS Senior Plan (Mediblue HealthPlus HMO, HealthPlus Dual oswa Plus)
 • Anpi BC / BS Konte Suffolk
 • Empire Blue Aksè (plan ki pa lokal yo)
 • Empire Blue Healthplus (ansyen Healthplus Amerigroup)
 • Fidelis Medicaid (pa esansyèl)
 • GHI CBP
 • GHI HMO
 • GHI Medicare
 • Great West Swen Sante (Cigna)
 • Healthfirst (ki gen ladan HNP ak SHP) (pa esansyèl)
 • HealthNet Federal Sèvis (Tricare)
 • HealthSmart (Pwogram Sante Sante WTC)
 • HIP Medicaid
 • HIP (Patnè Swen Sante)
 • HIP / Emblem Esansyèl Plan
 • HIP / Emblem Chwazi Swen
 • HIP VIP Medicare an karaktè gra
 • HIP VIP Pwemye
 • HIP VIP Premye Medicare
 • Humana nan Aksè GHI Rezo
 • Island Group Administratè yo
 • Magnacare
 • Medicare
 • Medicaid
 • Multiplan / PHCS
 • OccuNet Alliance Founisè
 • Oxford Libète (UHC) (pa Metro)
 • Oxford Liberty (UHC) (pa Metro)
 • Medicare ray tren
 • Tricare
 • Swen Sante Etazini (UHC)
 • UHC Chwa / UHC Chwa Plus
 • UHC Kominote Plan (Esansyèl aksepte pa East End kolòn vètebral ak Medsin Espò)
 • UHC Echanj Compass
 • UHC Konpa Rose
 • Opsyon UHC
 • Pwogram Swen Kominote UHC Optum Veterans Affairs
 • UMR United Swen Sante
 • United / Empire Plan (NYSHIP)
 • Konpayi Travayè yo
   

Sikyatri

 • Aetna / US Swen Sante (pa fleksib Senk oswa Avant Avantaj)
 • Aetna Entènasyonal
 • Aetna Meritain Sante
 • Aetna Siyati administratè yo
 • Aetna Elèv Sante
 • Comp Aetna Travayè yo
 • Affinity Health Plan - Medicaid (pa esansyèl)
 • Afinans Medicare Paspò Aspè fondamantal
 • Asosyasyon Paspò pou Affinity Medical NYC
 • Affinity Medicare final
 • Affinity Solisyon Medicare
 • LajWell NY
 • Alicare lokal 277
 • Beech Street
 • Champ VA
 • CentreLight Healthcare (Comprehensive Care Management)
 • Emblem Swen Sante Patnè Esansyèl Plan
 • Anpi BC / BS
 • Empire BC / BS Anthem
 • Anpi BC / BS Excellus
 • Anpi BC / BS Federal
 • Empire BC / BS Out of State (Verizon Plan)
 • Plan Senior BC Empire / BS (Mediblue) (pa Chwazi)
 • Empire BC / BS Senior Plan (Mediblue HealthPlus HMO, HealthPlus Dual oswa Plus)
 • Anpi BC / BS Konte Suffolk
 • Empire Blue Aksè (plan ki pa lokal yo)
 • Empire Blue Healthplus (ansyen Healthplus Amerigroup)
 • Fidelis Medicaid (pa esansyèl)
 • GEHA nan administratè siyati Aetna
 • GHI CBP
 • GHI HMO
 • GHI Medicare
 • Great West Swen Sante (Cigna)
 • Healthfirst (ki gen ladan HNP ak SHP) (pa esansyèl)
 • HealthNet Federal Sèvis (Tricare)
 • HealthSmart (Pwogram Sante Sante WTC)
 • HIP Medicaid
 • HIP (Patnè Swen Sante)
 • HIP / Emblem Esansyèl Plan
 • HIP / Emblem Chwazi Swen
 • HIP (Vytra VHLI / VHS / VHMS)
 • HIP VIP Medicare an karaktè gra
 • HIP VIP Pwemye
 • HIP VIP Premye Medicare
 • Humana nan Aksè GHI Rezo
 • Island Group Administratè yo
 • Magnacare
 • Medicare
 • Medicaid
 • Multiplan / PHCS
 • Oxford Libète (UHC) (pa Metro)
 • Oxford Liberty (UHC) (pa Metro)
 • PAK Benefit Plan (CenterLight Healthcare)
 • Medicare ray tren
 • Swen Sante Etazini (UHC)
 • UHC Tout Savers
 • Amelyorasyon Swen UHC
 • UHC Chwa / UHC Chwa Plus
 • Plan kominotè UHC (pa esansyèl)
 • UHC Echanj Compass
 • UHC Konpa Rose
 • UHC Definite
 • UHC Golden Règ
 • UHC Harvard Pilgrim
 • UHC Sante Youn
 • UHC Entènasyonal
 • UHC Medica Paspò
 • Opsyon UHC
 • Pwogram Swen Kominote UHC Optum Veterans Affairs
 • UHC Chwazi Plus
 • Sèvis Pataje UHC (ansyen sèvis entegre)
 • Sèvis Elèv UHC
 • UMR United Swen Sante
 • United / Empire Plan (NYSHIP)
 • Pwogram Chwa Veteran
 • Vytra
 • Konpayi Travayè yo

Pulmonology

 • Aetna / US Swen Sante (pa fleksib Senk oswa Avant Avantaj)
 • Aetna Entènasyonal
 • Aetna Meritain Sante
 • Aetna Siyati administratè yo
 • Aetna Elèv Sante
 • Comp Aetna Travayè yo
 • Affinity Health Plan - Medicaid (pa esansyèl)
 • Afinans Medicare Paspò Aspè fondamantal
 • Asosyasyon Paspò pou Affinity Medical NYC
 • Affinity Medicare final
 • Affinity Solisyon Medicare
 • LajWell NY
 • Alicare lokal 277
 • Beech Street
 • CentreLight Healthcare (Comprehensive Care Management)
 • Champ VA
 • Cigna Swen Sante (Open Access)
 • Emblem Swen Sante Patnè Esansyèl Plan
 • Anpi BC / BS
 • Empire BC / BS Anthem
 • Anpi BC / BS Excellus
 • Anpi BC / BS Echanj (Pathway Enhanced sispann aksepte pa kote Riverhead New York poumon Konsiltan 'sèlman)
 • Anpi BC / BS Federal
 • Plan Senior BC Empire / BS (Mediblue) (pa Chwazi)
 • Empire BC / BS Senior Plan (Mediblue HealthPlus HMO, HealthPlus Dual oswa Plus)
 • Anpi BC / BS Konte Suffolk
 • Empire Blue Aksè (plan ki pa lokal yo)
 • Empire Blue Healthplus (ansyen Healthplus Amerigroup)
 • Fidelis Medicaid (pa esansyèl)
 • GEHA nan administratè siyati Aetna
 • GHI CBP
 • GHI HMO
 • GHI Medicare
 • Great West Swen Sante (Cigna)
 • Healthfirst (ki gen ladan HNP ak SHP) (pa esansyèl)
 • HealthNet Federal Sèvis (Tricare)
 • HealthSmart (Pwogram Sante Sante WTC)
 • HIP Medicaid
 • HIP (Patnè Swen Sante)
 • HIP / Emblem Esansyèl Plan
 • HIP / Emblem Chwazi Swen
 • HIP (Vytra VHLI / VHS / VHMS)
 • HIP VIP Medicare an karaktè gra
 • HIP VIP Pwemye
 • HIP VIP Premye Medicare
 • Humana nan Aksè GHI Rezo
 • Island Group Administratè yo
 • Magnacare
 • Medicare
 • Medicaid
 • Multiplan / PHCS
 • Oxford Libète (UHC) (pa Metro)
 • Oxford Liberty (UHC) (pa Metro)
 • PAK Benefit Plan (CenterLight Healthcare)
 • Medicare ray tren
 • Senior Sante Kay
 • Tricare
 • Swen Sante Etazini (UHC)
 • UHC Tout Savers
 • Amelyorasyon Swen UHC
 • UHC Chwa / UHC Chwa Plus
 • UHC Kominote Plan (Esansyèl aksepte pa kote Riverhead New York konsiltan poumon 'sèlman)
 • UHC Echanj Compass
 • UHC Konpa Rose
 • UHC Definite
 • UHC Golden Règ
 • UHC Harvard Pilgrim
 • UHC Sante Youn
 • UHC Entènasyonal
 • UHC Medica Paspò
 • Opsyon UHC
 • Pwogram Swen Kominote UHC Optum Veterans Affairs
 • UHC Chwazi Plus
 • Sèvis Pataje UHC (ansyen sèvis entegre)
 • Sèvis Elèv UHC
 • UMR United Swen Sante
 • United / Empire Plan (NYSHIP)
 • Plan Sante Fanmi Etazini
 • Pwogram Chwa Veteran
 • Vytra
 • Konpayi Travayè yo

Medikaman dòmi

 • Aetna / US Swen Sante (pa fleksib Senk oswa Avant Avantaj)
 • Aetna Entènasyonal
 • Aetna Meritain Sante
 • Aetna Siyati administratè yo
 • Aetna Elèv Sante
 • Comp Aetna Travayè yo
 • Affinity Health Plan - Medicaid (pa esansyèl)
 • Afinans Medicare Paspò Aspè fondamantal
 • Asosyasyon Paspò pou Affinity Medical NYC
 • Affinity Medicare final
 • Affinity Solisyon Medicare
 • LajWell NY
 • Alicare lokal 277
 • Beech Street
 • CentreLight Healthcare (Comprehensive Care Management)
 • Champ VA
 • Cigna Swen Sante (Open Access)
 • Emblem Swen Sante Patnè Esansyèl Plan
 • Anpi BC / BS
 • Empire BC / BS Anthem
 • Anpi BC / BS Excellus
 • Empire BC / BS Echanj (Chemen amelyore aksepte pa kote Riverhead New York konsiltan poumon 'sèlman)
 • Anpi BC / BS Federal
 • Plan Senior BC Empire / BS (Mediblue) (pa Chwazi)
 • Empire BC / BS Senior Plan (Mediblue HealthPlus HMO, HealthPlus Dual oswa Plus)
 • Anpi BC / BS Konte Suffolk
 • Empire Blue Aksè (plan ki pa lokal yo)
 • Empire Blue Healthplus (ansyen Healthplus Amerigroup)
 • Fidelis Medicaid (pa esansyèl)
 • GEHA nan administratè siyati Aetna
 • GHI CBP
 • GHI HMO
 • GHI Medicare
 • Great West Swen Sante (Cigna)
 • Healthfirst (ki gen ladan HNP ak SHP) (pa esansyèl)
 • HealthNet Federal Sèvis (Tricare)
 • HealthSmart (Pwogram Sante Sante WTC)
 • HIP Medicaid
 • HIP (Patnè Swen Sante)
 • HIP / Emblem Esansyèl Plan
 • HIP / Emblem Chwazi Swen
 • HIP (Vytra VHLI / VHS / VHMS)
 • HIP VIP Medicare an karaktè gra
 • HIP VIP Pwemye
 • HIP VIP Premye Medicare
 • Humana nan Aksè GHI Rezo
 • Island Group Administratè yo
 • Magnacare
 • Medicare
 • Medicaid
 • Multiplan / PHCS
 • Oxford Libète (UHC) (pa Metro)
 • Oxford Liberty (UHC) (pa Metro)
 • PAK Benefit Plan (CenterLight Healthcare)
 • Medicare ray tren
 • Senior Sante Kay
 • Tricare
 • Swen Sante Etazini (UHC)
 • UHC Tout Savers
 • Amelyorasyon Swen UHC
 • UHC Chwa / UHC Chwa Plus
 • UHC Kominote Plan (Esansyèl aksepte pa kote Riverhead New York konsiltan poumon 'sèlman)
 • UHC Echanj Compass
 • UHC Konpa Rose
 • UHC Definite
 • UHC Golden Règ
 • UHC Harvard Pilgrim
 • UHC Sante Youn
 • UHC Entènasyonal
 • UHC Medica Paspò
 • Opsyon UHC
 • Pwogram Swen Kominote UHC Optum Veterans Affairs
 • UHC Chwazi Plus
 • Sèvis Pataje UHC (ansyen sèvis entegre)
 • Sèvis Elèv UHC
 • UMR United Swen Sante
 • United / Empire Plan (NYSHIP)
 • Plan Sante Fanmi Etazini
 • Pwogram Chwa Veteran
 • Vytra
 • Konpayi Travayè yo

 

** Limit responsabilite nou **

Patisipasyon plan asirans lan ka chanje sou tan. Pandan ke tout efò yo te fè asire presizyon nan enfòmasyon sa a, nou rekòmande ke ou konfime estati patisipasyon ak konpayi asirans ou oswa pratik. Tanpri sonje ke kondisyon patisipasyon plan asirans yo ka anile lè yon pasyan resevwa tretman medikal nan yon ijans.