Pwogram Depistaj Kansè Pwostat

Pwogram Kansè Pwostat Stony Brook Urology ofri tès depistaj gratis pandan tout ane a nan divès kote atravè Konte Suffolk. 

Depatman Uroloji Stony Brook Medicine gen yon angajman depi lontan pou bay tès depistaj kansè pwostat gratis pou moun ki gen risk. Senatè Eta New York John Flanagan, Kenneth Lavalle, ak Asanble Eta New York te rekonèt ekip Pwogram Kansè Pwostat la pou efò yo.


Pwochen tès depistaj kansè pwostat gratis nou yo pral:

Jedi, Fevriye 15, 2024
5 - 6:30 pm
Stony Brook Uroloji - Riverhead
74 Commerce Drive, Riverhead, NY 11901


Tanpri kontakte Elizabeth Schriener pou pran yon randevou nan 631-216-9181.
KLIKE LA jwenn aksè nan fòm tès depistaj nou an pou enprime, ranpli, ak pote avèk ou nan tès depistaj la.
Para Español: Klike la a


Enpòtans deteksyon bonè 

Deteksyon bonè ofri pi bon chans pou siviv alontèm, se poutèt sa tès san antijèn espesifik pwostat (PSA) konbine avèk yon egzamen kout (DRE oswa Digital Rectal Exam) vin yon estanda nan deteksyon bonè. Yon anòmal pa nesesèman vle di kansè, men li ka avèti founisè swen sante yo ke lòt tès, tankou yon byopsi pwostat, ka bezwen konsidere. Yon byopsi pwostat ki montre selil kansè yo se sèl fason pou dyagnostike kansè pwostat definitivman.

Li enpòtan pou peze risk ak benefis lè yo te fè tès depistaj anvan ou pran yon desizyon endividyèl. Ou ta dwe gen yon konvèsasyon ak doktè prensipal ou oswa founisè swen sante ki ka ede w ak desizyon sa a.

Depatman Uroloji Stony Brook Medicine ak Sant Kansè Stony Brook, an akò ak direktiv National Comprehensive Cancer Network, rekòmande tès depistaj pou gason 45-75 ane ki gen risk mwayèn, ak laj 40 pou gason ki gen gwo risk pou yo devlope kansè pwostat. . Patisipan yo dwe respekte direktiv nou yo pou yo ka kalifye. 

Swen Swiv

Se pa tout kansè pwostat yo sanble, epi pafwa apwòch ki pi bon se senpleman kenbe yon je veye sou maladi a. Alafen, pasyan ki dyagnostike ak kansè nan pwostat gen aksè a ekip miltidisiplinè nou an ekspè nan Pwoblèm pipiRadyasyon nkolojiMedikal nkoloji jwenn enfòmasyon sou tretman ki apwopriye yo.

Yo ankouraje gason ki gen yon anòmal (PSA, DRE, oswa toude) pou yo swiv youn nan ekspè pwostat nou yo nan Depatman Uroloji pou diskite sou opsyon espesifik yo.

Gason ki pa gen kansè nan pwostat yo tou ankouraje yo konsilte avèk youn nan ekspè uroloji nou an pou jesyon nan hyperplasia benign pwostat ak / oswa sentòm urin.


Ekip nou an

Massimiliano Spaliviero, MD
Direktè Medikal Pwogram Kansè Pwostat

Shannen Harbourne, RN, BSN, MS, OCN
Enfimyè Navigatè Pwogram Kansè
631-216-8299

Elizabeth Schriener
Senior Asistan Administratif
631-216-9181

Dènye Mizajou
02/01/2023