Pwogram Depistaj Kansè Pwostat

Pwogram Kansè Pwostat Stony Brook Urology ofri tès depistaj gratis pandan tout ane a nan divès kote atravè Konte Suffolk. 

Depatman Uroloji Stony Brook Medicine gen yon angajman depi lontan pou bay tès depistaj kansè pwostat gratis pou moun ki gen risk. Senatè Eta New York John Flanagan, Kenneth Lavalle, ak Asanble Eta New York te rekonèt ekip Pwogram Kansè Pwostat la pou efò yo.


Pwochen tès depistaj kansè pwostat gratis nou an:

Mèkredi 25 septanm 2024
2 pm - 6:30 pm
Stony Brook Urology
24 Rechèch Way, Suite 500
Setauket, NY 11733

Pa gen asirans obligatwa.
Pou pran yon randevou, rele (631) 216-9181.


KLIKE LA jwenn aksè nan fòm tès depistaj nou an pou enprime, ranpli, ak pote avèk ou nan tès depistaj la.
Para Español: Klike la a


Kalifikasyon Depistaj 

Depatman Uroloji Stony Brook Medicine ak Stony Brook Cancer Center, an akò ak direktiv National Comprehensive Cancer Network, rekòmande tès depistaj pou:

  • Gason 45-75 ane ki gen risk mwayèn pou yo devlope kansè pwostat.
  • Gason 40-75 an ki gen gwo risk pou yo devlope kansè pwostat.

Moun Afriken Ameriken yo ak gason ki gen yon istwa fanmi kansè pwostat yo konsidere yo gen pi gwo risk.
Patisipan yo dwe respekte direktiv nou yo pou yo ka kalifye. 

Enpòtans deteksyon bonè

Deteksyon bonè ofri pi bon chans pou siviv alontèm, se poutèt sa tès san antijèn espesifik pwostat (PSA) konbine avèk yon egzamen kout (DRE oswa Digital Rectal Exam) vin yon estanda nan deteksyon bonè. Yon anòmal pa nesesèman vle di kansè, men li ka avèti founisè swen sante yo ke lòt tès, tankou yon byopsi pwostat, ka bezwen konsidere. Yon byopsi pwostat ki montre selil kansè yo se sèl fason pou dyagnostike kansè pwostat definitivman.

Li enpòtan pou peze risk ak benefis lè yo te fè tès depistaj anvan ou pran yon desizyon endividyèl. Ou ta dwe gen yon konvèsasyon ak doktè prensipal ou oswa founisè swen sante ki ka ede w ak desizyon sa a.


Swen Swiv

Yo voye rezilta tès depistaj yo nan 3 semèn epi yo bay pasyan an rekòmandasyon pèsonalize dapre rezilta PSA ak DRE yo. 

  • Pasyan yo te jwenn nan gwo risk Konsa, pwogramè nou yo mande evalyasyon ijan yo epi yo ofri yon randevou ak youn nan founisè nou yo.
  • Patisipan yo nan risk entèmedyè yo ofri yon vizit swivi ak founisè nkoloji urolojik nou yo oswa yo ankouraje yo fè swivi ak iwològ prive yo oswa founisè swen prensipal yo pi bonè. 
  • Ti risk pasyan yo envite pou retounen nan evènman tès depistaj nou an nan dezan. 

Finalman, patisipan yo dyagnostike kansè pwostat yo gen aksè a ekip miltidisiplinè ekspè nou yo ki soti nan nkoloji urolojik, nkoloji radyasyon, ak nkoloji medikal pou dyagnostik, etap, ak tretman apwopriye jan sa endike an akò ak direktiv NCCN ak AUA aktyèl yo. 


Ekip nou an

Massimiliano Spaliviero, MD
Direktè Medikal Pwogram Kansè Pwostat

Howard Adler, MD 
Ekspè Swen Pwostat

Shannen Harbourne, RN, BSN, MS, OCN
Enfimyè Navigatè Pwogram Kansè
631-216-8299

Elizabeth Schriener
Senior Asistan Administratif
631-216-9181

Dènye Mizajou
02/01/2023