Nouvèl, Updates ak Evènman

Doktè nou yo kreye patenarya ak Biwo Senatè a pou yo ofri tès depistaj kansè pwostat gratis

Depistaj Senatè

 

Nan dat 20 septanm, Doktè Spaliviero, Doktè Adler, ak enfimyè navigatè Shannen Harbourne te fè patenarya ak Senatè Anthony Palumbo nan 1ye distri a pou ofri yon tès depistaj kansè pwostat gratis bay kominote a nan onè Mwa Konsyantizasyon Kansè Pwostat. Pou jwenn plis enfòmasyon sou tès depistaj gratis k ap vini yo, tanpri klike isit la

 

 

 

 


Top Doktè nou yo nan 2023, Castle Connolly ak Newsday te nonmen!

Darras Adler Fitz Kim Wasnick
Frank Darras, MD, FACS Howard Adler, MD, FACS Jan Fitzgerald, MD, MSCI Jason Kim, MD Robert Wasnick, MD, FACS

Uroloji klase Top 3% nasyonalman pa US News & World Report

Nouvèl Ameriken Klasman Badj pou Uroloji 2022-2023


Stony Brook University Hospital (SBUH) te rekonèt kòm yon Pi bon Lopital pou 2022-23 pa US News & World Report, plase nan pi gwo 50 nasyonalman pou uroloji, ak dyabèt ak andokrinoloji.

SBUH klase nimewo 41 nasyonalman sou 1491 lopital kanmarad nan uroloji, ki se nan 3 pousan pi wo a. Ak SBUH klase nimewo 50 nasyonalman sou 764 lopital kanmarad nan dyabèt ak andokrinoloji, ki se nan pi gwo 7 pousan.

SBUH te monte tou nan yon nimewo 9 klasman an jeneral nan Eta New York sou 155 lopital. (Ane pase a, lopital la te klase nimewo 10 nan eta a.) Li istwa a konplè.


Nouvo lokal uroloji Stony Brook nan Holbrook! 

Stony Brook Urology te louvri yon nouvo kote pratik e kounye a li aksepte nouvo randevou.
Doktè Howard AdlerDoktè Steve Weissbart, Dr Ernst, epi Dr Churukanti pral wè pasyan nan kote sa a. 
Pou pran yon randevou, tanpri rele 631-444-6270

280 Inyon Avenue
Holbrook, NY 11741

Dènye Mizajou
07/27/2022