Stony Brook Urology bay swen pou anpil kondisyon benign (ki pa kansè) nan aparèy urin ki rive nan tou de gason ak fi.

Pou anpil moun, sentòm yo ka soulaje ak medikaman ak chanjman fòm. Gen kèk kondisyon ki ka mande operasyon pou soulaje doulè oswa amelyore kalite lavi an jeneral.

Kalite Kondisyon Benign

 

apèsi sou lekòl la
Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) se tèm medikal la pou yon pwostat elaji. Nan gason, glann pwostat la (ki antoure urèt la) gen tandans jwenn pi gran nan gason jan yo vin pi gran.

BPHSentòm yo

 • Bezwen nan pipi souvan, espesyalman nan mitan lannwit
 • Pwoblèm kòmanse fè pipi
 • Èske w gen yon kouran pipi fèb

Lè yo wè yon doktè
Gade yon doktè si ou gen nenpòt nan sentòm ki anwo yo. Sentòm sa yo ka koze pa lòt pwoblèm, kidonk li enpòtan pou doktè ou pou detèmine si se BPH oswa yon kondisyon urolojik diferan.

Tretman nou ofri

 • Ap tann 
  • Ap tann pou wè si sentòm yon pasyan chanje / amelyore sou tan san tretman. Si kondisyon an vin pi mal, pasyan an ka chwazi yon opsyon tretman
 • Medsin
  • Opsyon 1 - Medsin ki ede yo detann misk yo ki antoure urèt la
  • Opsyon 2 - medikaman ki kenbe pwostat la soti nan ap grandi oswa menm retresi pwostat la
  • Nan kèk ka, yo itilize tou de kalite medikaman
 • Opsyon chirijikal
  • Greenlight Lazè prostatektomi
  • Bipolè ak Monopolar Transurethral
  • Prostatektomi senp (ouvè ak laparoskopik)
  • Urolift

Espesyalis BPH nou an: Howard L. Adler, MD, FACS

Resous itil sou BPH:

Urology Swen Fondasyon

apèsi sou lekòl la
Wòch nan ren devlope lè yon sibstans tankou kalsyòm, oksalat, sistin, oswa asid asid yo nan nivo segondè nan pipi a. Wòch la ap deplase nan aparèy urin lan epi evantyèlman dwe pase. Si wòch la bloke epi bloke pipi nan pase, li ka lakòz doulè.

 

Ren wòchSentòm yo

 • Doulè - nan bò a, pi ba nan vant, oswa arèt
 • San nan pipi a
 • Gravel - pase pi piti wòch nan pipi ou

Lè yo wè yon doktè
Vizite doktè ou si ou gen nenpòt nan sentòm ki anwo yo pou detèmine yon metòd tretman.

Tretman nou ofri

 • Anti-enflamatwa dwòg (Advil, Motrin, Aleve)
 • Lithotripsy vag chòk (SWL) - gwo enèji chòk vag nan direksyon wòch la itilize kraze wòch la nan pi piti moso. Sèlman itilize pou wòch 1 cm oswa mwens nan urèt ren ak anwo
 • Perfèr nefilitotomi (PNL) - minimal pwogrese operasyon yo retire wòch la
 • Ureteroskopi - Bagay ki genyen dimansyon itilize yo wè wòch la ren epi retire li oswa kraze li nan pi piti moso

Espesyal maladi wòch nou yo : David A. Schulsinger, MD, FACS ak Howard L. Adler, MD, FACS

Resous itil sou Maladi Stone:

apèsi sou lekòl la
Enfeksyon nan aparèy urin (UTI) rive lè bakteri rantre nan uretra a (tib la ki pote pipi nan blad pipi a deyò). Sa yo enfeksyon bakteri ka rive nan swa nan blad pipi a oswa ren. Malgre ke UTI yo ki pi komen nan fanm, yo ka toujou rive nan gason. Ka UTI ki pi komen nan gason ka wè nan moun ki gen hyperplasia benign pwostatik (BPH).

Sentòm yo

Sentòm enfeksyon nan blad pipi Sentòm enfeksyon nan ren
 • Doulè oswa boule lè pipi
 • Souvan / Ijan bezwen pipi
 • San nan pipi a
 • Lafyèv (Tanperati plis pase 99.9 ° F)
 • Doulè nan youn oswa toude bò nan do a
 • Kè plen oswa vomisman

Lè yo wè yon doktè
Vizite doktè ou si ou gen nenpòt nan sentòm ki anwo yo pou detèmine yon metòd tretman.

Tretman nou ofri
Tretman enfeksyon nan blesi Tretman enfeksyon nan ren
 • 1-5 jou kou nan antibyotik
 • Si sentòm yo grav:
  • 1-2 kou semèn nan antibyotik
  • Non medikaman preskripsyon (Tylenol) oswa ibipwofèn (Motrin, Advil)
 • Si sentòm yo grav:
  • Entène Lopital
  • Bay IV antibyotik ak likid

apèsi sou lekòl la
Prostatit se lè glann nan pwostat (sèlman nan gason) vin enfekte oswa anflame. Prostatit ka "egi" oswa "kwonik", epi anjeneral ki koze pa bakteri.

Sentòm yo

Prostatit egi:

 • Sentòm grip la
 • Doulè pandan pipi
 • Fwa pipi

Pwostatit kwonik:

 • Lou doulè pandan pipi
 • Bezwen pipi pi souvan
 • Toudenkou ankouraje urine nan yon prese

Lè yo wè yon doktè

Vizite doktè ou si ou se:

 • Èske w gen doulè nan jenital ou oswa arèt
 • Pwoblèm pipi
 • Lafyèv oswa frison

Tretman nou ofri

 • Antibyotik
 • Si ka a kwonik, doktè a ka preskri lòt medikaman

apèsi sou lekòl la
Yon strikti uretrou se rediksyon nan urèt ki ka rive nan nenpòt ki pwen nan blad pipi a nan pwent la nan pati gason an. Kondisyon sa a pi komen nan gason ak ra nan fanm ak tibebe.

Sentòm yo

 • Sanglan pipi nan Semen
 • Fou pipi pipi
 • Kouran pipi flite

Lè yo wè yon doktè
Vizite yon doktè si ou gen nenpòt nan sentòm ki anwo yo pou detèmine dyagnostik la nan kondisyon ou.

Tretman nou ofri

 • Dilatasyon - Ranplir strikti a nan etann gradyèl
 • Urethrotomy - Sèvi ak yon sijè ki abòde nan griz a ak yon lazè oswa yon kouto
 • Urethroplasty - retire chirijikal nan stricture la

Resous itil yo sou règleman ereal:

apèsi sou lekòl la

Ipotèk enkonvenyans se lè yon moun fwit pipi oswa li pa ka kontwole blad pipi yo. Sa a se yon kondisyon komen; sepandan, li se pa yon pati nòmal nan aje epi yo ka korije.

Sentòm yo

Estrès enkonvenans:

 • Leak pipi lè ou ri, tous, oswa estènye
 • Komen nan gason apre yo fin gen operasyon pou maladi pwostat

Enkonvenyans ijan:

 • Ou santi ou bezwen yon gwo fòse pipi toudenkou
 • Ankouraje pipi se tèlman fò ke ou pa ka fè li nan twalèt la nan tan

Melanje enkonvenyans: Èske w gen sentòm tou de enkyetid estrès ak ijans

Enkonvenyans ki te koze pa enfliyab vid vid: Men kèk moun pa ka konplètman vid blad pipi yo lè pipi koze pa BPH.

Lè yo wè yon doktè

Vizite yon doktè si ou gen nenpòt nan sentòm ki anwo yo pou detèmine koz sentòm yo ak fason pou trete li.

Tretman nou ofri

Medikaman

 • Pou detann nan blad pipi a (enkyetid ijans)
 • Pou amelyore koule pipi (BPH)

Operasyon pou:

 • Tisi repare sipò nan blad pipi a
 • Amelyore koule nan pipi pa retire yon pati nan glann pwostat la
 • Reparasyon misk ki kontwole pipi pipi

Elèktrik stimulation nan nè ki antoure nan blad pipi a

Aparèy tankou:

 • Kapòt kondòm - adapte sou pati gason an tankou yon kapòt ak grip pip nan yon sache ki tache ak pye ou
 • Penis kranpon - peze penis kenbe pipi soti nan koule

Opsyon Chirijikal pou Kondisyon Benign

Kisa yon Cystoskopi ye?
Yon sistoskopi se yon egzamen dirèk vizyèl nan urèt la ak pawa nan blad pipi a lè l sèvi avèk yon enstriman ki sanble ak yon mikwoskòp. Sa a pran sèlman kèk minit epi yo ka anjeneral dwe fèt nan biwo nou yo anba anestezi lokal yo. Li rekòmande souvan pou evalye pwoblèm nan aparèy urin ki pa ka idantifye nan tès ki pi senp tankou analiz pipi. Plis pase jis yon tès, sistoskopi a ka itilize pou trete ti wòch nan blad pipi, timè, senyen ak enfeksyon, elimine nesesite pou operasyon plis pwogrese.

Yon sistoskopi ka eskli kondisyon sa yo

 • Enflamasyon nan aparèy la urin
 • Tisi nòmal oswa selil yo
 • senyen
 • Strikti (zòn ki flèch)
 • Anomali estriktirèl
 • Ilsè
 • Wòch
 • Gwo glann pwostat nan gason
 • Gen prolaps jenital nan fanm

Èske yon Cystoskopi kouvri pa Asirans?
Sèten plan asirans yo ka egzije pre-otorizasyon anvan yo gen egzamen sa a. Si ou pa sèten, tanpri kontakte konpayi asirans ou ak / oswa doktè prensipal davans.


Pran yon Cystoskopi

Anvan yo fè yon Cystoskopi tanpri revize lis ki anba a:

 1. Si ou fè alèji ak nenpòt medikaman, gen yon istwa nan enfeksyon pipi souvan, oswa ou bezwen pran antibyotik anvan ou fè travay dantè, tanpri notifye doktè ou oswa enfimyè ou. Nan kèk ka, plis antibyotik ka nesesè anvan cystoskopy.
 2. Pwosedi sa a pa ka fèt san danje si ou gen yon enfeksyon nan aparèy urin. Irològ la ka bay lòd pou yon analiz pipi ak kilti pipi si yo pa te fèt dènyèman. Tès sa yo dwe fè anvan randevou w la. TANPRI REMAK: Si irològ ou te bay lòd pou fè tès pipi anvan sistoskopi, nou dwe gen rezilta konplè yo anvan ou fè sistoskopi a. Si tès yo montre ke ou gen yon enfeksyon, iwològ ou a ap fè w konnen epi preskri antibyotik. Randevou a pou cystoskopi ka bezwen tou chanje si sa a se ka a.
 3. Si w pran aspirin, dwòg anti-enflamatwa (tankou Motrin, Alleve, Vioxx, Celebrex elatriye), oswa nenpòt ki diluant san (tankou Coumadin oswa Plavix). Ou ka bezwen sispann tanporèman medikaman sa yo anvan cystoskopi. Si w pa sèten, revize medikaman w yo ak doktè w oswa enfimyè w. Si yon lòt doktè preskri medikaman sa yo, ou dwe kontakte yo anvan ou sispann pran yo. Si yo pa kapab entèwonp san danje, tanpri kontakte biwo nou an anvan ou antre.

Kisa pwosedi a enplike?
Sistoskop la se yon enstriman trè etwat ak lantiy, anpil tankou yon teleskòp oswa mikwoskòp. Pwosedi a anjeneral fèt pandan pasyan an anba anestezi lokal oswa jeneral. Yon fwa yo mete pasyan an nan pozisyon etriye, yon cystoscope wile epi antre nan urèt la, epi yo itilize likid esteril (dlo oswa saline) pou ranpli blad pipi a pou yon egzamen optimal. Li pa anjeneral douloure, men gen souvan yon ti malèz pandan pwosedi a. Yon fwa yo mete sistoskop la nan blad pipi a, yo ka itilize yon ekstansyon pou wè urèt yo (tib ki pote pipi soti nan ren yo nan blad pipi a). Tou depan de sa ki nesesè yo dwe akonpli, pwosedi a tout antye ka dire kèk minit jiska pètèt 20 minit.

Èske gen nenpòt konplikasyon posib?
Pasyan an ka santi yon ti kras boule pandan pipi ak/oswa ti kantite san nan pipi yo. Sa a konsidere kòm nòmal nan premye 24 èdtan yo. Yo ankouraje pasyan yo bwè likid siplemantè pou soulaje sentòm sa yo epi ede anpeche enfeksyon nan aparèy urin. Sepandan, si sentòm yo pèsiste oswa si gen gwo senyen ak/oswa doulè, yo ta dwe kontakte doktè a. Yo ka preskri antibyotik pou youn oswa de jou kòm prevansyon, imedyatman apre yon cystoskopi. Si lòt siy enfeksyon, tankou doulè, frison, oswa lafyèv devlope, yo ta dwe kontakte doktè a imedyatman.

Lòt Enfòmasyon

Ki sa ki se yon Ureteroskopi?
Yon ureteroskopi se yon pwosedi ki itilize yon ti dimansyon fleksib ki antre nan blad pipi a ak urèt. Sa a pèmèt yon iwològ gade nan urèt la pou jwenn yon wòch nan ren. Lè sa a, iwològ la ka retire wòch nan ren an. Pwosedi sa a ka fèt lè pyè nan ren yo mete nan urèt la epi yo twò gwo pou yo pase, oswa si yon wòch lakòz senyen.

Kisa pou w atann anvan pwosedi a
Pasyan an ap resevwa yon anestezi lokal pou pouse zòn nan kò a. Apre sa, urologist la pral insert ureteroskop la nan urèt la. Dimansyon sa a pral ranpli nan blad pipi a ak yon likid esteril ki pral detire nan blad pipi a, sa ki pèmèt pou yon pi bon wè. Lè urològ la jwenn wòch la, yo pral sèvi ak yon panyen fil ti pwan ak retire li nan ureter la. Pwosedi a anjeneral dire 15-30 minit.

Asire w ke w pa manje oswa bwè anyen apre minwi jou pwosedi a.

Aprè Pwosedi a
Tou depan de pwosedi a, ou ka bezwen yon katetè pou vide pipi. Ou ka preskri tou medikaman pou doulè oswa antibyotik. Pipi ka fè mal oswa gen san an premye. Si san an twòp, tanpri notifye pèsonèl medikal la. 

Asire ou ke ou:

 • Bwè anpil dlo
 • Manje manje ki wo nan fib
 • Evite leve lou pou 6 semèn

Ekspè nou yo

Dènye Mizajou
08/30/2023