Pedyat ak timoun nan yon biwo doktè

Pwogram Uroloji Pedyat Stony Brook Medicine a bay swen trè espesyalize pou tou de kondisyon urolojik komen ak konplèks nan tibebe, timoun, adolesan ak jèn adilt.

Ekip Uroloji Pedyatri nou an gen ladann sou-espesyalis uroloji pedyatrik ki resevwa fòmasyon e ki sètifye nan Komisyon Konsèy la. Akòz nati miltidisiplinè jaden an, urologists nou yo travay kole kole ak lòt depatman nan Stony Brook Children's ki gen ladan Nefroloji Pedyat, Operasyon Jeneral Pedyat, Neurochirurgie Pedyat, Radyoloji Pedyat, ak Depatman Ijans Pedyat.

Sèvis Uroloji Pedyat nan Stony Brook Medicine trete anomali konjenital nan sistèm jenitourinè timoun yo. Antanke yon lidè rejyonal, Stony Brook se sèl lopital nan Konte Suffolk ki ofri pwosedi urolojik avanse pou timoun tankou operasyon reparasyon ipospadias, operasyon rekonstriksyon konplèks, ak operasyon robotik minimòm-invasif.

Pou plis enfòmasyon, tanpri vizite Stony Brook Timoun yo

Kondisyon Uroloji komen Pedyat

Dyagram montre hydronephrosis, oswa yon akimilasyon nan pipi nan ren yoHydronefrosis prenatal se yon kondisyon ki rive pandan gwosès lè yon tibebe nan vant manman an. Nan idronefroz, ren ti bebe a kolekte twòp pipi, sa ki lakòz anfle nan ren yo. Kondisyon an pa grav epi li pa gen okenn konplikasyon alontèm.

Sentòm yo
Idronefwoz antènèl pa lakòz okenn sentòm. Yon doktè pral jwenn yon ti bebe ki gen idononfwaz pandan yon ultrason.

Tretman nou ofri

 • Pandan Gwosès: Doktè yo pral swiv kondisyon an, men anjeneral yo pa trete li.
 • Apre Gwosès: Si idronefwoz disparèt anvan nesans, tibebe w la pap bezwen okenn tès.

Si idronefwoz pa disparèt apre gwosès, yo pral bezwen tès adisyonèl ki baze sou tablo ki anba a:

 
Severite Ltrason ap fèt ... Medikaman

Modere (sèlman yon ren)

Apre 1 Semèn Antibyotik
Sever (tou de ren) Premye kèk jou nan lavi Antibyotik

Sikonsizyon se yon pwosedi souvan fè nan peryòd tibebe ki fèk fèt la, pi souvan fè obstetrisyen an anvan egzeyat nan lopital la. Sepandan, anpil tibebe ki fèk fèt yo ka pa sikonsi pou plizyè rezon - maladi tibebe ki fèk fèt, prematire, oswa volontèman pa chwa paran yo. Malgre ke sikonsizyon pa dwe fèt regilyèman (yon pozisyon ki te kenbe pa Akademi Ameriken pou Pedyatri), paran yo ka chwazi pou sikonsizyon apre tibebe ki fèk fèt la yo te egzeyate nan lopital la. Avantaj ak dezavantaj sikonsizyon yo ka diskite, epi yo ka pran yon desizyon rasyonèl konsènan bezwen an anpil pou pwosedi sa a.

Avantaj ak enkonvenyan

Avantaj Enkonvenyans
 • Pi ba risk pou enfeksyon nan aparèy urin nan timoun
 • Pi ba risk pou maladi seksyèl transmisib
 • Ranmase risk pou kansè nan penal
 • Anpeche fimoz
 • Zòn nan ka jwenn irite kontak ak kouchèt
 • Risk nan senyen
 • Diminye nan sansasyon nan pati gason
 • Domaj / iritasyon ouvèti penis
 

Bon swen apre yon sikonsi

Li enpòtan pou pran swen apwopriye pou premye semèn 2 aprè sikonsizyon an. Tanpri dwe okouran de direktiv sa yo pòs-sikonsizyon:

 • Sèvi ak yon twal gaz ak vazlin oswa yon krèm antibyotik
 • Gen ka san nan premye (sa a se nòmal)
 • Kenbe penis la pwòp avèk savon ak dlo
 • Zòn nan ka sanble yo wouj oswa anvan tout koreksyon

Sikonsizyon nan yon gason se retire nan chirijikal nan pwent po a sou pati gason an. Nan kèk ka, yo retire po twò piti epi penis la parèt pa sikonsi oswa sanble asimetri. Mwens souvan, tèt la nan pati gason an ka toujou rete kouvri ak kapab ekspoze (kache pati gason). 

Lè yo wè yon doktè
Yon sikonsi konplè pi byen akonpli atravè operasyon anbilatwa oswa menm jou anba anestezi jeneral ant sis mwa ak yon ane ki gen laj. Sa a pèmèt yon kantite lajan ki apwopriye nan prepu yo dwe retire epi li ofri pi bon rezilta a fonksyonèl ak kosmetik nan yon mòd doulè-gratis. Al gade nan yon urològ pedyatrik pou detèmine si sikonsizyon an bezwen revizyon ak peze risk ki genyen nan re-opere kont benefis ki genyen nan aparans amelyore kosmetik.

Dysuria dekri kòm pipi ki fè mal epi li asosye ak yon bezwen souvan ak ijan pou fè pipi.

Kalite Dysuria

 • Doulè nan inisyasyon nan pipi (ki asosye avèk imèn nan)
 • Doulè nan fen pipi (asosye avèk blad pipi a)

Lè yo wè yon doktè

Vizite yon doktè si pitit ou a ap plenyen pou pipi ki fè mal oswa si kriye asosye avèk yon kouchèt mouye. Dysuria gen sentòm komen ak anpil kondisyon enfektye ak non enfektye; yon iwològ pedyat yo pral kapab detèmine kòz rasin doulè a ​​epi eskli lòt kondisyon.

Tretman nou ofri

 • Antibyotik

Yon idrosèl se lè likid akimile andedan scrotum la. Kondisyon sa a komen nan ti gason ki fenk fèt e tipikman ale nan lè tibebe a rive nan 1 an.

Sentòm yo

Yon idwokòl pa tipikman lakòz okenn sentòm; sepandan, si li vin gwo ase ou ka fè eksperyans sa yo:

 • Doulè / malèz nan skrotòm ​​lan
 • Anflamasyon / iritasyon nan skrotom la
 • Scrotum a santi l lou

Lè yo wè yon doktè

Al gade nan yon doktè si w ap fè eksperyans nenpòt nan kondisyon ki anwo yo. Doktè ou pral byen dyagnostike kondisyon an avèk itilizasyon yon tès limyè oswa ultrason.

Tretman nou ofri

Yon idwokòl pa toujou trete. Pafwa yon idwokil pral ale sou pwòp li a. Si idrokel ti bebe ou a pa ale lwen pa laj 1, Lè sa a, li pral gen anpil chans bezwen operasyon yo drenaj likid la.

Dyagram ki montre ipospadiasHypospadias se yon kalite domaj nesans ki afekte pati gason an. Ti gason ki fèt ak domaj nesans sa a gen yon ouvèti uretral (twou pipi a soti nan) fòme nan move kote. Ouvèti a ka fòme tou pre pwent la, sou arbr a nan penis la, oswa tou pre tèstikul yo.

Sentòm yo

 • Pipi ap koule nan yon direksyon dwòl
 • Malgre kapasite pou jwenn yon fanm ansent

Lè yo wè yon doktè

Yon ekip swen sante ap gen plis chans jwenn defo sa a pandan yon egzamen apre nesans. Doktè a pral pafwa fè yon tès san pou detèmine si defo a se òmòn oswa jèn ki gen rapò.

Tretman nou ofri

 • Tretman pa toujou nesesè nan ka grav (pipi ap koule nan yon direksyon ki yon ti kras diferan)
 • Operasyon yo kreye yon nouvo ouvèti urèt (lè ti gason an se 6 mwa fin vye granmoun)
  • Plis pase operasyon 1 ka mande
  • Li se yon bon lide pou kenbe sou sikonsizyon (chirijyen an ka itilize po a ki nòmalman retire)

Meatal Stenosis se lè ouvèti a nan fen pati gason an (meatus uretra ekstèn) vin etwat akòz iritasyon (egzanp: fwote kont yon kouchèt mouye). Stenosis pi souvan wè nan ti gason ant 3-7 ane fin vye granmoun ki sikonsi epi li se ra nan ti gason ki pa sikonsi.

Sentòm yo

 • Kouran pipi etwat / anwo
 • Difikilte pou dirije kouran pipi
 • Maladi pipi

Vizite yon doktè si pitit ou a gen nenpòt nan sentòm ki anwo yo epi dènyèman te vin sikonsi oswa souvan ekspoze a yon kouchèt mouye.

Tretman nou ofri

 • Meatotomi
  • Objektif la se elaji ouvèti a pa koupe po a ki kouvri meatus la
  • Pwosedi pran 15-30 minit epi li pran jou 1-2 pou li refè

Blad pipi newogenic refere a lè blad pipi a pa fonksyone byen akòz domaj nè. Anjeneral li koze pa yon blesi nan epinyè oswa spina bifida.

Sentòm yo

 • Lepe pipi - pa gen kontwòl sou pipi vini soti
 • Retansyon pipi - gen pwoblèm pou bay pipi
 • Enfeksyon nan aparèy urin (UTI) ki lakòz doulè

Gade yon urologist pedyatrik si pitit ou a gen nenpòt nan sentòm ki anwo yo. Yo pral fè yon egzamen fizik, epi pitit ou ka gen yon tès pipi, etid urodynamik, oswa ultrason pou detèmine yon dyagnostik apwopriye.

Tretman nou ofri

 • Reyinyon nan blad - ki gen pwograme fwa pou itilize twalèt la
 • Sèvi ak yon katetè pou vide nan blad pipi a pandan jounen an
 • Medikaman - yo detann nan blad pipi a oswa diminye chans pou enfeksyon
 • Atifisyèl sifas - yon manchèt ti alantou kou a nan blad pipi a ki ka itilize gonfle oswa deflate nan blad pipi a

Nesuru nwi se tèm medikal la pou bedwetting, ki se yon pwoblèm timoun komen. Tipikman, pa laj 4 timoun yo aprann kontwole nan blad pipi yo pandan lajounen an. Kontwòl nan blad lannwit pran yon ti tan ankò pou aprann; anjeneral lè timoun nan se 5 pou ane 7.

Kòz

 • Timoun nan blad pipi an lèt tou dousman
 • Timoun nan blad pipi kenbe yon kantite lajan ki pi piti nan pipi
 • Diminye nivo nan vasopressin (òmòn ki diminye pwodiksyon pipi)

Lè yo wè yon doktè
Vizite yon doktè si pitit ou an gen:

 • Pou pipi souvan / ijan
 • Ekstrèm swaf dlo pandan jounen an
 • Constant bedwetting apre semèn oswa mwa pou yo te sèk

Tretman nou ofri

 • Edikasyon ak terapi motivasyonèl (Prensipal)
 • Medikaman - Desmopressin se yon medikaman pou diminye kantite pipi pandan dòmi (Tetyèr)

Plis Detay

Phimosis refere a pwent sere ki pa ka retrè, e kòm yon rezilta glan nan pati gason an pa ka ekspoze. Kondisyon sa a nòmal nan tibebe / timoun ki pa sikonsi, epi tipikman rezoud apre 5-7 ane. Lè timoun piti gen fimoz, li swa nòmal oswa fizyolojik.

Sentòm yo

 • Parèt tankou yon bag sere nan foreskin alantou pwent an nan pati gason an
 • Pa ka konplètman anbake forè

Tretman nou ofri

 • Gentle retraksyon manyèl nan foreskin
 • Topik kortikosteroid odè - itilize yo adousi foreskin la
 • Sikonsizyon - chiriji retire nan foreskin la

Jis anvan nesans la nan yon ti gason, tès yo deplase desann nan eskòt a. Nan kèk ka, youn oswa toude nan tès yo sispann kout pandan desandan yo nan eskòt la epi yo rete nan kavite nan vant.

Sentòm yo 

Testik ki pa desann pa lakòz okenn sentòm. Yon doktè ap jwenn pwoblèm nan pandan yon egzamen yon ti tan apre nesans. Pwoblèm sa a wè pi souvan nan ti bebe twò bonè.

Tretman nou ofri

Nan pifò ka yo, pa gen tretman ki nesesè epi tèstikul la oswa tèstikul yo pral desann nan pistach la apre kèk mwa.

Si tès yo pa desann sou pwòp yo Lè sa a, operasyon yo pral fè pou avanse pou pi yo nan skrotum la. Operasyon ka ranpli le pli vit ke mwa 4 aprè nesans, epi pa pita pase ane 2 ki gen laj.

Oryetè uretopelvik (UPJ) anlèvman se yon blokaj pasyèl oswa konplè nan koule pipi ki rive kote urèt la antre nan ren la.

Sentòm yo

 • Nan vant mas
 • Enfeksyon nan aparèy urin (UTI)
 • Wòch ren

Lè yo wè yon doktè

Pifò ka yo pral detekte pandan yon tès depistaj ultrasound prenatal, epi yo pral bezwen plis Diy distenksyon ant UPJ obstruction ak anonal hydronephrosis.

Vizite yon doktè si pitit ou a pi gran epi ki gen sentòm ki anwo yo pou resevwa yon egzamen.

Tretman nou ofri

Tretman pa ka toujou nesesè. Pòv drenaj ka sèlman pou yon ti tan nan timoun ki gen mwens pase mwa 18.

Timoun ki pi gran yo ka bezwen metòd tretman sa yo:

 • Robotic-asistans laparoskopik pyeloplasti - Sèvi ak yon robo chirijikal yo retire UPJ la ak reattach urèt la nan basen lan ren
 • Entèn ensizyon - Mete yon fil nan urèt la nan koupe UPJ la sere ak etwat. Yon drenaj espesyal urèt ap rete nan pou kèk semèn.

Yon ureterocele se lè nan fen urèt ki antre nan blad pipi a pa byen devlope. Avèk domaj nesans sa a, fen uret la kòmanse vin anfle epi li ka sispann koule pipi a nan blad pipi a.

Sentòm yo

 • Side, tounen, oswa doulè nan vant
 • Enfeksyon nan aparèy urin (UTI)
 • Maladi pipi

Lè yo wè yon doktè

Nan pifò ka yo, yo ka detekte yon ureterosèl pandan yon ultrason matènèl anvan nesans yon timoun. Sepandan, yon ureterocele pa ka dyagnostike jiskaske timoun nan wè pou yon lòt pwoblèm, tankou yon UTI.

Tretman nou ofri

 • Transurethral ponksyon - Pikktirasyon ak dekonprese ureterocele a ak itilize nan yon systoskope (Anjeneral pran minit 15-30)
 • Retire nan Ureterocele a - Retire chirijikal nan ureterocele a ak rekonstriksyon nan valv la Sabatani viraj
 • Ureteropieelostomi - Koneksyon pati nan obstruere ak ki pa obstrè nan urèt la
 • Antibyotik - Itilize pou goumen kont / anpeche enfeksyon nan ren

Dyagram yon varikosèl, oswa venn elaji nan scrotum laYon varisèl se yon gwoup venn anfle ki andedan eskòpyon an. Ti gason ka fè eksperyans varisèl nan nenpòt laj. Varicoceles ka yon faktè nan gason ki gen pwoblèm pou jwenn yon fanm ansent.

Sentòm yo

Varisikel tipikman pa lakòz okenn doulè oswa sentòm; Sepandan, pitit ou ka fè eksperyans sa yo:

 • Doulè fè mal nan tèstikul la
 • Anfle nan yon sèl tèstikul (plis komen sou bò gòch)
 • Egzatik gade diferan gwosè

Lè yo wè yon doktè

Vizite yon doktè si ou gen sentòm ki endike anwo a. Doktè ou ap gen plis chans kapab fè dyagnostik yon varisèl pa yon egzamen.

Tretman nou ofri

 • Medikaman Doulè - Ibuprofen ka soulaje malèz
 • Mete kilòt sere pou sipòte eskòpyon an
 • Operasyon yo sispann san an ap koule tankou dlo nan venn anfle

Reflux Vesicoureteral lakòz pipi a koule nan move direksyon andedan kò a.
Nòmalman, koule nan pipi ale soti nan: ren yo → pipi → nan blad pipi
Koule nan pipi nan pasyan ki gen rflu vesicoureteral se: nan blad pipi → pipi → ren

Sentòm yo
Pa gen okenn sentòm yo wè ak rflu vesicoureteral.
Yon doktè anjeneral kwè yon timoun gen li si yo gen youn nan kondisyon sa yo:

 • Hydronephrosis (anfle nan ren yo)
 • Urin Tract Enfeksyon (UTI)

Tretman nou ofri

 • Antibyotik - anpeche yon UTI
 • Operasyon - pou sispann rflu nan pipi soti nan blad pipi a nan ren an

Doktè

Doktè Robert Wasnick nan yon rad blan Doktè Rachel Davis nan yon rad blan Doktè Michael Ernst nan yon rad blan Meagan Hartough, NP nan yon rad blan
Robert J. Wasnick, MD, FAAP, FACS
Pwofesè
Pedyat uroloji
Rachèl Davis, MD
Asistan Pwofesè
Pedyat uroloji
Michael Ernst, MD
Asistan Pwofesè
Pedyat uroloji

Meagan Hartough, MSN, FNP-BC, OCN
Enfimyè doktè
Pedyat uroloji


Lokasyon nou yo

COMMACK
500 Commack Rd, Suite 201B
(Nan Swen Espesyalite Avanse Stony Brook Medicine)

East Setauket
24 Rechèch Way, Suite 500

Holbrook
280 Inyon Avenue

Patchogue
450 Waverly Avenue

Riverhead
74 Komès Drive

Smithtown
260 Mwayen Peyi Road

Rele (631) 444-6270 pou pran yon randevou jodi a.


Lòt Resous:

Dènye Mizajou
07/06/2023