Enfètilite defini kòm enkapasite yon koup la reyalize gwosès apre yon ane nan kouche san pwoteksyon. Li te estime ke 15-20 nan koup eseye reyalize gwosès yo kapab fè sa.

Kalite Pwoblèm Fertility:

Enfètite gason

apèsi sou lekòl la
Enfètilite se lè yon koup pa kapab vin ansent apre li fin gen rapò seksyèl san pwoteksyon pou yon ane. Apeprè 15 pousan nan koup eksperyans lakòz nan Amerik di Nò ak Ewòp.

Pannan ka lakòz nan peyi devlope yo:

Faktè Pousantaj
Faktè Gason 20%
Fi faktè 40%
Tou de faktè gason ak fi 25%
Esansyèlman 15%

Sentòm yo

Gen jeneralman pa gen okenn siy evidan oswa sentòm ki asosye ak lakòz, san konte tantativ san siksè nan gwosès la.

Lè yo wè yon doktè
Apre ane 1 nan sèks san pwoteksyon, doktè rekòmande ke yo dwe teste gason an ak tifi. Si ou gen plis pase 35 epi ou pa vin ansent apre mwa 6, doktè ou ka vle teste pi bonè.

Tretman nou ofri

 • Tretman òmòn ogmante konte espèm
 • Operasyon yo louvri moute yon blòk nan tèstikul yo
 • Nan fegondasyon vitro (IVF) - Doktè a pran ze fanm lan ak espèm yon nonm lan ak fekonde ze a nan yon tib tès. Fètilize a se lè sa a mete nan matris fanm nan yo grandi.

Resous itil sou Enfètilite:

Vasectomy anvayisman

apèsi sou lekòl la
Yon vèsyon vasectomy re-konekte chemen an pou espèm jwenn nan espèm oswa dechaj. Operasyon sa a fèt anba yon mikwoskop espesyal (mikroji).

Apre yon vèsyon vasektomi

 • Geri yo ta dwe rapid e fasil
 • Doulè medikaman ka bezwen pou premye jou yo kèk
 • Retounen nan travay nòmal / limyè nan yon semèn
 • Pa gen sèks pou semèn 2-3
 • Li ka pran 4-12 mwa apre operasyon pou patnè ou a jwenn ansent

Resous itil yo sou Vasectomy lan vè:

Varisèl

apèsi sou lekòl la
Yon varisèl se yon gwoup venn anfle ki andedan eskòpyon an. Ti gason ak gason ka fè eksperyans varisèl nan nenpòt laj. Varicoceles ka yon faktè nan gason ki gen pwoblèm pou jwenn yon fanm ansent.

varicozèlSentòm yo
Varisikel tipikman pa lakòz okenn doulè oswa sentòm; Sepandan, ou ka fè eksperyans sa yo:

 • Doulè fè mal nan tèstikul la
 • Anfle nan yon sèl tèstikul (plis komen sou bò gòch)
 • Egzatik gade diferan gwosè

Lè yo wè yon doktè

Vizite yon doktè si ou gen sentòm ki endike anwo a. Doktè ou ap gen plis chans kapab fè dyagnostik yon varisèl pa yon egzamen.

Tretman nou ofri

 • Medikaman Doulè - Ibuprofen ka soulaje malèz
 • Mete kilòt sere pou sipòte eskòpyon an
 • Operasyon yo sispann san an ap koule tankou dlo nan venn anfle

Resous itil sou Varicoceles:

Pou plis enfòmasyon, vizite nou Sitwèb Sante Gason


Doktè 

Doktè SheynkinYefim R. Sheynkin, MD, FACS
Associate Pwofesè
Enfètite Gason ak mikroji
Doktè BergWilliam Berg, MD
Associate Pwofesè
Gason Enfètilite ak Sante Gason an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fè yon randevou

Dènye Mizajou
08/30/2023