Pwogram kansè pwostat la

Ki sa ki se kansè pwostat? 

Ki risk pou kansè nan pwostat?

  • Laj, istwa fanmi kansè nan pwostat, ak ras Afriken Ameriken

Èske gen sentòm komen?

  • Anjeneral pa gen okenn sentòm

Ki jan ou fè tès depistaj pou kansè nan pwostat?

  • Tès san PSA oswa yon egzamen dijital rektal (DRE)

Pale ak doktè ou sou si w jwenn tès depistaj pou kansè ki bon pou ou! 

Kansè se yon kondisyon kote selil nan kò a kòmanse grandi soti nan kontwòl. Lè sa rive nan pwostat la, yon ògàn ki fè pati sistèm repwodiksyon gason an, yo rele sa kansè nan pwostat.

Ki moun ki an risk?

Kansè pwostat se kansè ki pi souvan dyagnostike nan gason Ameriken yo. Apeprè 1 sou 8 gason yo pral dyagnostike ak kansè nan pwostat ak 1 nan 41 gason pral mouri nan maladi a. Kòm ou vin pi gran, risk ou ogmante.

Anplis de sa, gen kèk gason ki gen yon pi gwo risk pou yo pran kansè nan pwostat ak mouri nan li. Pa egzanp, Afriken Ameriken gason ak gason ki gen yon istwa fanmi an nan kansè nan pwostat gen yon ogmante risk.

Gason ki gen plis pase yon " fanmi premye degre " (pa egzanp yon papa, pitit gason, oswa frè) ki te gen kansè pwostat, ak gason ki gen yon istwa fanmi solid nan tete, pankreyas, oswa kansè nan òvèj ka gen plis risk pou yo trape pwostat. kansè. Kalite risk sa a gen rapò ak jèn. An jeneral, gason Afriken Ameriken yo gen plis chans pou yo trape kansè pwostat epi yo gen plis risk pou yo gen yon maladi ki pi agresif oswa avanse.

Ki siy ak sentòm yo?

Nan pifò ka yo, kansè pwostat pa gen okenn sentòm epi anjeneral yo detekte nan tès depistaj. Depistaj la vle di tcheke pou maladi si pa gen sentòm yo.


Klinik Kansè Pwostat Kansè nan Stony Brook Inivèsite Lopital Kansè Sant ki te kreye pou kouvri pasyan yo:

  • Ki fèk detekte PSA ki wo 
  • Ogmante PSA ak byopsi negatif
  • Byopsi pozitif ki bezwen plis stratifikasyon risk (anjeneral atravè analiz molekilè) konsènan fason kansè a agresif ak ki opsyon tretman ki posib. - Gade Pwogram Siveyans Aktif anba a
  • Echèk terapi prensipal (operasyon oswa radyasyon) ak maladi rejyonal la
  • Maladi bonè oswa reta metastatik
  • Pasyan ki gen anomali jenetik li te ye

Pwogram Siveyans aktif:

Stony Brook ofri kapasite pou distenge ti kansè ki gen anpil risk ak kansè ki gen anpil chans pou metastaz. Sèvi ak tès jenomik, ki evalye byoloji yon timè, yo jwenn enfòmasyon ki ka chanje plan tretman radikalman. Tès jenomik kansè pwostat sa yo gen ladan Prolaris ak Decipher ki te vin disponib nan dènye ane yo.

Ekip Urological Oncology Stony Brook an kapab sèvi kominote a ak pwoblèm sa yo akòz nouvo pwogrè teknolojik ki ede nan dyagnostik ak tretman. Klinik Opsyon Kansè Pwostat la itilize Sistèm UroNav pou fè byopsi pwostat sible, lè l sèvi avèk imaj fusion MRI ak ultrason an tan reyèl.  

Pou pran yon randevou nan Klinik Opsyon Kansè Pwostat, tanpri rele (631) 638-1000.


Rankontre ekspè nou yo

spaliviero

Massimiliano Spaliviero, MD

dr waltzer

Wayne Waltzer, MD, FACS

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Resous itil sou kansè pwostat:

 

Dènye Mizajou
07/20/2022