Anplwaye WPHC

Konpasyon konbine avèk opsyon tretman dènye defini swen nou an, ki se delivre pa ekip espesyalize nou an nan urològ yo tout ki resevwa fòmasyon nan urogynecology ak operasyon basen rekonstriksyon fi.

Se subspecialty nan uroloji fi konsène ak dyagnostik la ak tretman nan maladi aparèy urin, ki pi répandus nan fanm (enkonvenyans urin, nan blad pipi iperaktif, prolaps ògàn basen, enfeksyon frekan aparèy urin, ak doulè basen) Evalyasyon ekspè nan kondisyon sa yo gen ladan yon istwa konplè ak egzamen fizik, osi byen ke syans nan blad pipi adisyonèl tankou urodynamik (sètadi tès fonksyon nan blad pipi), syans D (sètadi CT Scan ak / oswa MRI), ak sistoskopi. Depatman uroloji nan Stony Brook ofri evalyasyon konplè ak tretman pou tout maladi urolojik fi.

Ekip nou an pratike nan nou
Sante basen ak kontinan sant fanm nan
sitiye nan: 140 N. Belle Mead Road, East Setauket 

Ki sa ki malfonksyònman Voiding?

Disfonksyonman anile se yon tèm parapli pou pwoblèm urin epi li ka afekte moun nan diferan fason. Sentòm prensipal yo se frekans pipi, ijans, pipi ki fè mal ak/oswa vid nan blad pipi enkonplè. Tretman an vize a diminye oswa elimine sentòm yo epi li ka enplike medikaman oswa egzèsis detant basen. Tanpri eksplore kondisyon ki nan lis anba a pou aprann plis.

Kondisyon komen yo

apèsi sou lekòl la
Enkonvenyans urin se tèm medikal la pou flit aksidan nan blad pipi. Kondisyon sa a pi komen nan pi gran fanm ak se pa yon pati nòmal nan aje.

Sentòm yo

Estrès enkonvenans:

 • Leak pipi lè ou ri, tous, oswa estènye
 • Komen nan fanm ki te gen yon ti bebe

Enkonvenyans ijan:

 • Ou santi ou bezwen yon gwo fòse pipi toudenkou
 • Ankouraje pipi se tèlman fò ke ou pa ka fè li nan twalèt la nan tan

Melanje enkonvenyans: Èske w gen sentòm tou de enkyetid estrès ak ijans.

Lè yo wè yon doktè
Si ou gen sentòm ki anwo yo wè yon doktè pou w aprann plis sou opsyon tretman ki disponib yo

Tretman nou ofri

 • Modifikasyon Lifestyle (pèdi pwa, rejim alimantè, konstipasyon, fimen limite)
 • Pelvic etaj nan misk (Kegel) egzèsis
 • Reyaji nan blad pipi (apre yo fin kretyen fwa andire)
 • Medikaman yo detann nan blad pipi a
 • Nan piki botoks nan blad pipi 
 • Interstim ("Pèseptè poumon")
 • Nenpòt tibial stimulation nè
 • Operasyon (may oswa ki pa may fistibal)

Resous itil sou incontinence urin:

apèsi sou lekòl la
Blad pipi twòp aktif defini pa bezwen ijan pou fè pipi toudenkou. Pipi toudenkou ka rive nenpòt ki lè nan jounen an.

Sentòm yo

 • Pipin plis pase KANMX fwa pa jou
 • Bezwen nan pipi nan mitan lannwit
 • Toudenkou ankouraje pipi
 • Ka tou ap fè eksperyans enkonvenyans urin (flit)

Lè yo wè yon doktè
Si ou gen sentòm ki anwo yo wè yon doktè pou w aprann plis sou opsyon tretman ki disponib yo.

Tretman opsyon

 • Chanjman Lifestyle
  • Limite konsomasyon likid pou 4-6 linèt (8-ons) nan likid pou chak jou
  • Pa gen likid apre dine
 • Evite bagay sa yo:
  • Tabak
  • Kafe ak Tea
  • Kabrit bwason
  • Alkòl
  • Pikant manje
  • Chokola
  • Fwi asid (zoranj, seriz, anana, elatriye)
 • Pèdi pwa diminye presyon sou blad pipi a
 • Retraining nan blad pipi ou a (apre yo fin kretyen tan pwolonje)
 • Interstim ("Pèseptè poumon")
 • Nenpòt tibial stimulation nè
 • Nan piki botoks nan blad pipi
 • Operasyon

apèsi sou lekòl la
Enfeksyon nan aparèy urin (UTI) rive lè bakteri antre nan urèt la (tib ki pote pipi soti nan blad pipi a ale deyò). Enfeksyon bakteri sa yo ka rive swa nan blad pipi a oswa nan ren. Yon UTI konsidere kòm frekan lè pasyan an fè eksperyans yon enfeksyon plis pase 2 fwa nan yon peryòd 6 mwa, oswa plis pase 3 fwa nan yon ane.

Sentòm yo

Sentòm enfeksyon nan blad pipi Sentòm enfeksyon nan ren
 • Doulè oswa boule lè pipi
 • Souvan / Ijan bezwen pipi
 • San nan pipi a
 • Lafyèv (Tanperati plis pase 99.9 ° F)
 • Doulè nan youn oswa toude bò nan do a
 • Kè plen oswa vomisman

Lè yo wè yon doktè
Vizite doktè ou si ou gen nenpòt nan sentòm ki anwo yo pou detèmine yon metòd tretman.

Tretman nou ofri
Tretman enfeksyon nan blesi Tretman enfeksyon nan ren
 • 1-5 jou kou nan antibyotik
 • Nan fanm ki an sante, si sentòm yo rezoud, pa pral bezwen swivi
 • Nan fanm ansent, y ap repete yon kilti pipi 1-2 semèn apre tretman an fini
 • Si sentòm yo grav:
  • 1-2 kou semèn nan antibyotik
  • Non medikaman preskripsyon (Tylenol) oswa ibipwofèn (Motrin, Advil)
 • Si sentòm yo grav:
  • Entène Lopital
  • Bay IV antibyotik ak likid

apèsi sou lekòl la
Sistit entèrstitisyon, ki rele tou "sendwòm doulè nan blad pipi," se yon kondisyon ki lakòz moun gen doulè nan blad pipi epi yo bezwen pipi souvan. Kondisyon sa a pi komen nan fanm yo, ak doktè sispèk ke li se te lakòz soti nan chanjman nòmal nan pawa a nan blad pipi a.

Sentòm yo

 • Doulè nan blad pipi ki vin pi bon apre pipi
 • Santi tankou ou bezwen pipi (menm si ou pa aktyèlman pipi)

Sentòm sistit entèrstitisyon yo diferan de moun a moun. Gen kèk moun ki pa ka gen sentòm sou yon baz chak jou. Gen kèk sentòm ki vin pi mal ki baze sou rejim alimantè, sik chak mwa, chita pou yon peryòd tan ki long, oswa estrès.

Lè yo wè yon doktè

Si w genyen sentòm ki endike anwo yo, vizite doktè w pou w fè yon egzamen epi fè yon tès pipi. Lòt tès, tankou yon cystoskopi, ka fèt pou wè si nan blad pipi a nòmal.

Tretman nou ofri

 • Fòmasyon nan blad - kenbe nan pipi pou peryòd tan ki pi long
 • Terapi fizik - Pou preskri egzèsis yo detann vant, arèt, ak dèyè
 • Medikaman - grenn oswa fòm likid yo geri pawa nan blad pipi oswa diminye doulè
 • Operasyon - se yon aparèy ti mete nan do ki pi ba a konekte yon nè ki ale nan blad pipi a

Resous itil sou Sistit Entèrstitisyon:

apèsi sou lekòl la
Anpil fi soufri malfonksyònman seksyèl. Kòm li se yon sitiyasyon anbarasan, yo souvan pa konsilte yon doktè pou èd. Kounye a gen anpil rechèch ki fèt sou malfonksyònman seksyèl fi.  

Sentòm ak kòz
Yon sentòm komen nan kondisyon sa a se dyspareunia oswa douloure kouche seksyèl. Sa a se souvan akòz chanjman fizyolojik ki gen rapò ak yon bès nan òmòn fi. Sa a mennen nan yon diminisyon nan sekresyon yo nòmalman responsab pou wilaj nan vajen pandan relasyon seksyèl. Lòt sentòm malfonksyònman seksyèl fi gen ladan difikilte orgasmik ak dezi seksyèl ki ba ki asosye ak depresyon oswa dispareunia. Maladi ògàn basen fi yo, tankou andometrioz, ka afekte rezèv san oswa nè nan pati jenital yo epi yo ka responsab pou difikilte seksyèl nan fi yo. Nan ka sa yo, operasyon basen ka yon opsyon.  

Ki jan yo evalye malfonksyònman seksyèl fi?
Yon istwa detaye ak egzamen fizik pral anjeneral revele kòz pwoblèm nan. Nan ka difisil nan malfonksyònman seksyèl fi, yon ultrason basen oswa nan vajen ka bay repons plis definitif nan pwoblèm sa a. Erezman, avans aktyèl yo te pwodwi ajan revolisyonè famasi, ki disponib pou fanm ki gen malfonksyònman seksyèl. Si ou kwè ou soufri soti nan malfonksyònman seksyèl fi, pa ezite chache èd nan men espesyalis Stony Brook uroloji a nan uroloji Fi.

apèsi sou lekòl la
Prolaps ògàn basen (POP) se yon èrni nan ògàn basen yo (blad pipi, matris, rèktòm). Kalite èrni sa a rive si misk ki antoure ògàn yo febli. Li pi komen nan fanm apre akouchman, oswa nan moun ki pase menopoz. Gen de kalite prolaps ògàn basen yo:

 1. Asymptomatik POP - èrni a te fèt, men pa gen okenn tisi pouse pi lwen pase ouvèti nan nan vajen
 2. Sentòm POP - èrni a te fèt, ak tisi yo se pèsepsyon pi lwen pase ouvèti nan vajen

Sentòm yo

 • Presyon nan vajen - pandan y ap kanpe, touse, fè egzèsis
 • Ou santi w lou nan zòn basen an
 • Ou santi ou yon bonbe nan ouvèti nan vajen

Lè yo wè yon doktè
Si ou gen sentòm ki anwo yo wè yon doktè pou w aprann plis sou opsyon tretman ki disponib yo.

Tretman opsyon

 • Pelvic ranfòse misk etaj (Kegel egzèsis)
 • Terapi fizik - pou yon plan ranfòse Customized
 • Pèdi pwa
 • Vajinal estwojèn
 • Vaginal pesèr (ti, aparèy detachable ki kenbe prolaps andedan)

Opsyon chirijikal

 • Repare Cystocele - reparasyon nan blad pipi a oswa uretra
 • Hysterectomy - konplete retire matris la
 • Rectocele Reparasyon - reparasyon rektòm lan
 • Sispansyon vout nan vajen - operasyon laparoskopik pou fè reparasyon pou mi yo nan vajen yo
 • Obligasyon nan vajen - fèmti vajen an

Fi Operasyon rkonstruktif

operasyon reconstructiveKi sa ki se Operasyon Rekonstriksyon Fi?

Operasyon Rekonstriksyon Fi yo itilize pou retabli ògàn yo nan etaj basen an nan pozisyon nòmal yo. Sa a se tipikman fèt sou fanm ki gen prolaps etaj basen ki te koze pa domaj pandan akouchman oswa soufri nan enkonvenyans urin. Operasyon yo itilize pou kondisyon sa a se yon sacrokolpopeksi ki ede robotik.

Ki jan li fonksyone

Nan Stony Brook, nou itilize robo da Vinci la pou mete yon ti teleskòp epi fè plizyè ensizyon nan ògàn ki gen pwolaps. Avèk èd robo da Vinci la, chirijyen an ka itilize zouti ki fèt espesyalman pou tache yon grèf tisi oswa may sentetik sou ògàn basen yo. Lè sa a, grèf la tache nan yon zòn zo, sa ki pèmèt ògàn yo dwe mete tounen nan pozisyon nòmal yo.

 

 • Apre pwosedi a pasyan yo ka santi doulè nan do ak konstipasyon pou 2-4 semèn
 • Gen dwa mache / naje dou 
 • Evite fè egzèsis grav ak egzèsis difisil
 • Pasyan yo ta dwe evite fè sèks pandan 6 semèn
 • Pasyan yo ka retounen nan nivo aktivite nòmal piti piti

Gen posiblite pou konplikasyon tankou ewozyon may oswa enfeksyon si may la deplase soti nan miray la nan vajen nan ògàn ki tou pre.

Doktè


Kim mete ajou weissbart mete ajou gen
Jason M. Kim, MD
Associate Pwofesè
Fi Urology
Voye malfonksyònman
Pelvic Floor Rekonstruksyon
Steven Weissbart, MD
Associate Pwofesè
Fi Urology
Voye malfonksyònman
Pelvic Floor Rekonstruksyon
Justina Tam, MD
Asistan Pwofesè
Fi Urology
Voye malfonksyònman
Pelvic Floor Rekonstruksyon

 

Klinik Anplwaye


Erin Henkes jennie jacob Yvonne NP
Erin Henkes, NP Jennie Jacob, MS, PA-C Yvonne Kwok-Lin, NP
Olga NP kramer
Olga Makrak-Sturniolo, NP Stephanie Kramer, MS, PA-C  

 

Dènye Mizajou
07/11/2023