Stony Brook Urology ap ofri sèvis Telesante ki pral pèmèt pasyan nou yo resevwa bon jan kalite swen nan sekirite ak konfidansyalite lakay yo.

Pou wè si bezwen urolojik ou ka satisfè nòmalman, tanpri rele Stony Brook Uroloji nan (631) 444-1910 epi chwazi opsyon pou randevou.

Si ou te deja rezerve yon vizit Telehealth epi ou gen kesyon sou koneksyon ak Teladoc pou vizit ou a, tanpri vizite www.stonybrookmedicine.edu/patientcare/telehealth

Fi Urology Apèsi sou lekòl la:

Se subspecialty nan uroloji fi konsène ak dyagnostik la ak tretman nan maladi aparèy urin, ki pi répandus nan fanm (enkonvenyans urin, nan blad pipi iperaktif, prolaps ògàn basen, enfeksyon frekan aparèy urin, ak doulè basen) Evalyasyon ekspè nan kondisyon sa yo gen ladan yon istwa konplè ak egzamen fizik, osi byen ke syans nan blad pipi adisyonèl tankou urodynamik (sètadi tès fonksyon nan blad pipi), syans D (sètadi CT Scan ak / oswa MRI), ak sistoskopi. Depatman uroloji nan Stony Brook ofri evalyasyon konplè ak tretman pou tout maladi urolojik fi.

Fi aparèy urinPou plis enfòmasyon konsènan urology fanm, tanpri vizite Sèvis Sante fanm Stony Brook la sou sit wèb

Asire ou ke ou renmen paj Facebook Sante basen fanm nou yo ak Sant Kontinans pa klike isit la Facebook

 

Voye malfonksyònman: 

Anilasyon malfonksyònman se yon tèm parapli pou pwoblèm urin epi li ka afekte moun nan diferan fason. Sentòm prensipal yo se frekans urin, ijans, pipi douloure ak / oswa vid nan blad pipi enkonplè. Tretman ki vize a diminye oswa elimine sentòm yo epi yo ka enplike medikaman oswa egzèsis detant etaj basen. Tanpri eksplore kondisyon ki nan lis anba a pou aprann plis.

Komen Kondisyon Uroloji Fi:

 

 

urin enkontinans

apèsi sou lekòl la
Ipotèk enkonvenyans se tèm medikal la pou peryòd nan blad pipi aksidan. Kondisyon sa a pi komen nan pi gran fanm yo, e se pa yon pati nòmal nan aje.

Sentòm yo

Estrès enkonvenans:

 • Leak pipi lè ou ri, tous, oswa estènye
 • Komen nan fanm ki te gen yon ti bebe

Enkonvenyans ijan:

 • Ou santi ou bezwen yon gwo fòse pipi toudenkou
 • Ankouraje pipi se tèlman fò ke ou pa ka fè li nan twalèt la nan tan

Melanje enkonvenyans: Èske w gen sentòm tou de enkyetid estrès ak ijans.

Lè yo wè yon doktè

Si ou gen sentòm ki anwo yo wè yon doktè pou w aprann plis sou opsyon tretman ki disponib yo

Tretman nou ofri

 • Modifikasyon Lifestyle (pèdi pwa, rejim alimantè, konstipasyon, fimen limite)
 • Pelvic etaj nan misk (Kegel) egzèsis
 • Reyaji nan blad pipi (apre yo fin kretyen fwa andire)
 • Medikaman yo detann nan blad pipi a
 • Nan piki botoks nan blad pipi 
 • Interstim ("Pèseptè poumon")
 • Nenpòt tibial stimulation nè
 • Operasyon (may oswa ki pa may fistibal)

Resous itil sou incontinence urin:

Pèdi twoublan

apèsi sou lekòl la
Blad pipi iperaktif se toudenkou, ijan bezwen pipi. Pipi toudenkou ka rive nan nenpòt ki lè nan jounen an.

Sentòm yo

 • Pipin plis pase KANMX fwa pa jou
 • Bezwen nan pipi nan mitan lannwit
 • Toudenkou ankouraje pipi
 • Ka tou ap fè eksperyans enkonvenyans urin (flit)

Lè yo wè yon doktè

Si ou gen sentòm ki anwo yo wè yon doktè pou w aprann plis sou opsyon tretman ki disponib yo.

Tretman opsyon

 • Chanjman Lifestyle
  • Limite konsomasyon likid pou 4-6 linèt (8-ons) nan likid pou chak jou
  • Pa gen likid apre dine
 • Evite bagay sa yo:
  • Tabak
  • Kafe ak Tea
  • Kabrit bwason
  • Alkòl
  • Pikant manje
  • Chokola
  • Fwi asid (zoranj, seriz, anana, elatriye)
 • Pèdi pwa diminye presyon sou blad pipi a
 • Retraining nan blad pipi ou a (apre yo fin kretyen tan pwolonje)
 • Interstim ("Pèseptè poumon")
 • Nenpòt tibial stimulation nè
 • Nan piki botoks nan blad pipi
 • Operasyon

Retounen aktif enfaktyè urin (UTI)

apèsi sou lekòl la
Enfeksyon nan aparèy urin (UTI) rive lè bakteri rantre nan uretra a (tib la ki pote pipi nan blad pipi a deyò). Sa yo enfeksyon bakteri ka rive nan swa nan blad pipi a oswa ren. Yon UTI konsidere kòm rezidan lè pasyan an fè eksperyans yon enfeksyon plis pase fwa 2 nan yon peryòd mwa 6, oswa plis pase fwa 3 nan yon ane.

Sentòm yo

Sentòm enfeksyon nan blad pipi Sentòm enfeksyon nan ren
 • Doulè oswa boule lè pipi
 • Souvan / Ijan bezwen pipi
 • San nan pipi a
 • Lafyèv (Tanperati plis pase 99.9 ° F)
 • Doulè nan youn oswa toude bò nan do a
 • Kè plen oswa vomisman

Lè yo wè yon doktè
Vizite doktè ou si ou gen nenpòt nan sentòm ki anwo yo pou detèmine yon metòd tretman.

Tretman nou ofri
Tretman enfeksyon nan blesi Tretman enfeksyon nan ren
 • 1-5 jou kou nan antibyotik
 • Nan fanm sante, si sentòm yo rezoud pa gen okenn swivi pral bezwen
 • Nan fanm ansent, y ap repete yon kilti pipi 1-2 semèn apre tretman an fini
 • Si sentòm yo grav:
  • 1-2 kou semèn nan antibyotik
  • Non medikaman preskripsyon (Tylenol) oswa ibipwofèn (Motrin, Advil)
 • Si sentòm yo grav:
  • Entène Lopital
  • Bay IV antibyotik ak likid

Sistit Entèstiti / Doulè doulè

apèsi sou lekòl la
Sistit entèrstitisyon, ki rele tou "sendwòm doulè nan blad pipi," se yon kondisyon ki lakòz moun gen doulè nan blad pipi epi yo bezwen pipi souvan. Kondisyon sa a pi komen nan fanm yo, ak doktè sispèk ke li se te lakòz soti nan chanjman nòmal nan pawa a nan blad pipi a.

Sentòm yo

 • Doulè nan blad pipi ki vin pi bon apre pipi
 • Santi tankou ou bezwen pipi (menm si ou pa aktyèlman pipi)

Sentòm sistit entèrstitisyon yo diferan de moun a moun. Gen kèk moun ki pa ka gen sentòm sou yon baz chak jou. Gen kèk sentòm ki vin pi mal ki baze sou rejim alimantè, sik chak mwa, chita pou yon peryòd tan ki long, oswa estrès.

Lè yo wè yon doktè

Si ou gen sentòm ki endike anwo a, vizite doktè ou pou w fè yon egzamen epi ranpli yon tès pipi. Lòt tès, tankou yon systoskopi, ka fèt pou wè si blad pipi a pa nòmal.

Tretman nou ofri

 • Fòmasyon nan blad - kenbe nan pipi pou peryòd tan ki pi long
 • Terapi fizik - Pou preskri egzèsis yo detann vant, arèt, ak dèyè
 • Medikaman - grenn oswa fòm likid yo geri pawa nan blad pipi oswa diminye doulè
 • Operasyon - se yon aparèy ti mete nan do ki pi ba a konekte yon nè ki ale nan blad pipi a

Resous itil sou Sistit Entèrstitisyon:

Pelvic Ògàn Prolaps (POP)

apèsi sou lekòl la
Prolaps ògàn basen (POP) se yon èrni nan ògàn yo basen (nan blad pipi, matris, rektòm). Kalite èrni sa rive si misk ki antoure ògàn yo febli. Li pi komen nan fanm apre akouchman, oswa moun ki ale nan menopoz. Gen de kalite prolaps ògàn basen:

 1. Asymptomatik POP - èrni a te fèt, men pa gen okenn tisi pouse pi lwen pase ouvèti nan nan vajen
 2. Sentòm POP - èrni a te fèt, ak tisi yo se pèsepsyon pi lwen pase ouvèti nan vajen

Sentòm yo

 • Presyon nan vajen - pandan y ap kanpe, touse, fè egzèsis
 • Ou santi w lou nan zòn basen an
 • Ou santi ou yon bonbe nan ouvèti nan vajen

Lè yo wè yon doktè

Si ou gen sentòm ki anwo yo wè yon doktè pou w aprann plis sou opsyon tretman ki disponib yo.

Tretman opsyon

 • Pelvic ranfòse misk etaj (Kegel egzèsis)
 • Terapi fizik - pou yon plan ranfòse Customized
 • Pèdi pwa
 • Vajinal estwojèn
 • Vaginal pesèr (ti, aparèy detachable ki kenbe prolaps andedan)

Opsyon chirijikal

 • Repare Cystocele - reparasyon nan blad pipi a oswa uretra
 • Hysterectomy - konplete retire matris la
 • Rectocele Reparasyon - reparasyon rektòm lan
 • Sispansyon vout nan vajen - operasyon laparoskopik pou fè reparasyon pou mi yo nan vajen yo
 • Obligasyon nan vajen - fèmti vajen an

Doktè

Kim Steven Weissbart  
Jason M. Kim, MD
Asistan Pwofesè
Fi Urology
Vodou disfonksyon
Pelvic Floor Rekonstruksyon
Steven Weissbart, MD
Asistan Pwofesè
Fi Urology
Vodou disfonksyon
Pelvic Floor Rekonstruksyon
 
Klinik Anplwaye    
se konsa jennie jacob Yvonne Kwok
Erin Henkes, NP Jennie Jacob, MS, PA-C Yvonne Kwok-Lin, NP