SBUH Resevwa Prim HANYS Pinnacle pou Kalite

Mwen fyè pou anonse ke Stony Brook University University resevwa Asosyasyon Swen Sante Eta New York (HANYS) 2019 Pinnacle Award pou Kalite ak Sekirite Pasyan nan Konferans manm HANYS sou jen June. Prezantasyon chak ane, Prim Pinnacle rekonèt òganizasyon ki jwe yon wòl enpòtan nan ankouraje amelyorasyon nan livrezon swen sante nan Eta New York. Yon panèl nan ekspè jij ki soti toupatou nan peyi a revize tout nominasyon yo, epi sèlman kat òganizasyon swen sante yo chwazi nan tout eta a nan rekonesans nan inisyativ eksepsyonèl yo ki ranfòse swen pasyan an.  

SBUH te resevwa prim lan nan kategori Sistèm oswa Lopital ki gen plis pase 500 kabann pou inisyativ li, "Kalite Swen Dyabèt: Kreye yon Kilti Ekselans nan Inovasyon. " Inisyativ sa a te kòmanse nan 2015 ak objektif prensipal la nan transfòme fason ke prèske 7,000 pasyan ki gen dyabèt yo te idantifye, kontwole ak pran swen pandan sejou entène yo. Premye etap la te fòmasyon nan yon komite konsiltatif dyabèt miltidisiplinè, yo konsantre sou swen dyabèt kòm yon gwo priyorite. Apre sa, yo te devlope yon gwoup travay yo konsantre sou aplikasyon an nan twa gwo poto - "glukometrik" defini monitè tablodbò pou pasyan ki gen dyabèt ak endikatè risk ki asosye; estanda lòd ensilin antre; ak edikasyon nan tout sistèm lan. Rezilta siksè yo enkli:

  • Yon kilti enstitisyonèl ekselans ak konsyantizasyon te etabli konsènan swen pasyan ki gen dyabèt atravè antre nan ensilinize lòd lòd ensilin ak administrasyon, sipòte soti nan lidèchip nan nivo inite.
  • Devlopman yon inovatè, otomatik ki fonksyone tableau tablodbò pou kontwole pou tan reyèl ak istorik glikomètri pou pasyan ki gen dyabèt, ki gen ladan endikatè klinik yo, rezilta mesures, ak doktè - inite - sèvis nivo rapò swen swen.
  • Amelyorasyon siyifikatif nan sistèm dyabèt rezilta yo, ki gen ladan yon longè redwi nan endèks rete soti nan 1.22 1.06, diminye pousantaj re-admisyon soti nan 16.82 12.99 ak ogmante hbA1c siveyans soti nan% 57 88%, diminye POC tès nan plis pase 5,000 tès chak mwa.
  • Ou ka aprann plis sou pwogram lan ak rezilta yo pa klike sou lyen sa a: https://hanys.wistia.com/medias/pixqqyzf43

Anplis de sa pou prim lan HANYS Pinnacle, pwogram sa a te rekonèt nasyonalman pou ekselans ak inovasyon. Li te chwazi pa Amerik la Lopital Esansyèl (AEH) kòm youn nan kat moun kap kouri-ups pou Gage prim lan, ki rekonèt òganizasyon swen sante pou mete ann aplikasyon pwojè amelyorasyon siksè ak gaye pi bon pratik ak pwogram inovatè nan lòt òganizasyon. Ekip SBUH la te envite pou prezante pwogram sa a kòm yon benefisyè notab nan konferans AEH Vital 2019 nan mwa jen. Pwogram nan te tou rekonesans nasyonal nan Vizient ak Enstiti pou Amelyorasyon Swen Sante (IHI).

Kòm anpil nan nou konnen, asire ke nou ap bay bon jan kalite, swen san danje a pasyan nou yo ki tou pre ak renmen nan kè m 'yo. Mwen konnen premye men kantite travay ki te obligatwa pou reyalize ak soutni rezilta sa yo e mwen ta renmen remèsye tout ekip la pou angajman ou pou amelyore sekirite ak kalite swen bay pasyan ki gen dyabèt nan Stony Brook University Hospital.

Carol

 

Add nouvo kòmantè