Stony Brook University Hospital Rekonèt nan Revizyon Lopital Becker a 2023 Lis "Gwo Lopital nan Amerik"

Becker's Hospital Review logo

Becker's Hospital Review te rekonèt Stony Brook University Hospital kòm youn nan enstitisyon eksepsyonèl nan lis 2023 "Great Hospitals in America". Becker's selebre lopital ameriken yo rekonèt pou angajman yo genyen pou ekselans klinik, sekirite pasyan, inovasyon, rechèch ak edikasyon, ak satisfaksyon pasyan yo.

"Mwen kontan ke Stony Brook University Hospital yo rekonèt kòm youn nan pi gwo lopital Amerik la," te di. Hal Paz, MD, MS, Vis Prezidan Egzekitif pou Syans Sante, Stony Brook University, ak CEO, Stony Brook University Medicine. “Sistèm swen sante nou an toujou sèvi kòm yon fòs dirijan nan swen pasyan, edikasyon ak rechèch nan yon nivo nasyonal. Rekonesans sa a se yon temwayaj efò eksepsyonèl ak angajman enkondisyonèl nan ekip remakab yo nan Stony Brook.”

Enklizyon Stony Brook University Hospital nan lis "Great Hospitals in America" ​​ateste reyalizasyon enpòtan li nan endistri swen sante a.

Klinik Ekselans ak Sekirite Pasyan

Ekselans klinik Stony Brook University Hospital pwouve pa rezilta eksepsyonèl pasyan li yo, tretman inovatè ak pratik medikal avanse kote sekirite pasyan an se yon priyorite prensipal. "Rezilta eksepsyonèl yo ka sèlman reyalize lè yon lopital dedye tèt li pou kenbe estanda kalite siperyè ak kontinyèlman amelyore atravè tout òganizasyon an," te di. Carol A. Gomes, MS, FACHE, CPHQ, CEO, Stony Brook University Hospital.

Inovasyon, Rechèch ak Edikasyon

Kòm yon sant sante akademik dirijan, Stony Brook University Hospital dedye a avanse konesans medikal ak kondwi inovasyon. Pwogram rechèch solid ak kolaborasyon lopital la kontribye nan dekouvèt ak dekouvèt ki fòme avni medikaman an. Anplis de sa, angajman Stony Brook nan edikasyon asire devlopman pwochen jenerasyon pwofesyonèl swen sante yo, anrichi jaden an plis.

Optimize Swen Sante ak enpak li

Stony Brook University Hospital non sèlman bay pasyan li yo swen eksepsyonèl, men tou kontribye nan pwogrè nan domèn swen sante an jeneral. Ekspètiz Stony Brook ak kontribisyon yo gen yon enpak pozitif sou tou de kominote lokal yo ak pi laj peyizaj swen sante a.

 

Dènye Mizajou
02/01/2023

Bezwen Swen? Kòmanse isit la. Si se yon ijans medikal rele 9-1-1. Pou èd imedyat ak kriz sikolojik, ki gen ladan panse swisid rele 9-8-8.