Maladi Arteri
tès depistaj atè


Anevrism ak kou - kondisyon komen ki te koze pa maladi vaskilè - ka frape toudenkou epi san avètisman. Se poutèt sa li pi bon yo idantifye ak trete kòz kache anvan sentòm yo parèt. Stony Brook Medicine ofri tès gratis pou ede detekte maladi vaskilè. Fèt pa yon teknolojik vaskilè pandan yon vizit sèl ak rezilta yo revize pa yon chirijyen vaskilè. Tès yo enkli:

  • Ultrasound karotid, pou tcheke pou atè carotid bouche nan kou a, ki ka mennen nan konjesyon serebral
  • Ltrason aortik nan vant, pou teste pou anevrism aortik, sa ki ka pete si rive nan yon gwo gwosè
  • Chevi-brachial endèks, pou tcheke pou maladi periferik ateryèl (PAD), ki ka poze yon menas pou sante janm ou e se souvan yon siy maladi kè

Maladi vaskilè ki afekte atè yo pi souvan lakòz pa ateroskleroz, yon pwosesis ki soti nan yon rasanbleman nan depo gra (plak) sou pawa enteryè a nan atè yo. Kòm rasanbleman an ap pwogrese, koule san ka vin restriksyon oswa atè a ka dilate epi yo vin awotvwa.

Narrowing oswa blokaj nan atè ka rive nan atè yo tou pre kè a (maladi kadyovaskilè), oswa nan atè pi lwen nan kè a, tankou sa yo ki nan bra yo, janm yo ak nan sèvo a.

Fòm ki pi komen yo nan maladi vaskilè yo se nan vant ayerèz aneuris (AAA), carotid maladi atè, ak periferik maladi atè (PAD) - tout grav ak ki menase lavi, souvan ki rive "an silans" san okenn sentòm. Se poutèt sa deteksyon bonè ak tretman yo enpòtan anpil.

Yon tès depistaj vaskilè ta ka sove lavi ou

Pwosesis tès depistaj la pou tout twa tès yo se apeprè 10 minit pou chak tès ak konplètman san doulè. Kòm yon sèvis nan kominote nou an, nou ap ofri tès sa yo tès depistaj a pa koute kòm jis yon fason plis Stony Brook Medsin ap ede kenbe ou an sante. 

Vle chèche konnen si ou se yon kandida pou yon tès depistaj gratis?


Maladi Venous

Èske ou soufri nan venn anfle, venn ropey sou janm ou a? Nou GRATIS tès venn varis bay yon egzamen nan pye yo pi ba pou ensifizans vèn.

Venn varis yo trè komen e souvan neglije. Kondisyon sa a afekte plis pase 30 milyon Ameriken, ankò sèlman sou 1.9 milyon chache tretman. Venn varis yo se veso sangen, anjeneral nan pye yo, ki vin pèmanan dilate (elaji) ak trese. Yo ka gen ladan venn supèrfisyèl, venn gwo twou san fon ak venn ki konekte venn supèrfisyèl ak gwo twou san fon. Tiyo venn yo se yon sèl tiyo ki anpeche san koule bak. Lè valv fonksyone byen, san ap koule nan direksyon opoze a, sa ki lakòz venn elaji yo nan lòd yo akomode volim nan ogmante nan san. Pwoblèm sa a ke yo rele tou venn rflu. rflu

Sentòm venn varis ka gen ladan malèz mal ak doulè nan pye yo, espesyalman apre kanpe; ak gratèl fatig sou janm yo, boule oswa demanjezon nan po an. Anpil moun tou fè eksperyans janm fatige, pwa, ak anflamasyon. Fòm ki pi avanse nan maladi venn gen ladan anflamasyon, nwa nan po a, ak ilsè po (maleng ouvè). Siy yo nan venn varis yo elaji, defigire, snakelike, venn ble ki vizib anba po a lè kanpe; yo parèt pi souvan nan do a nan estati ti towo bèf la oswa sou andedan an nan janm la soti nan cheviy lenn

KLIKE LA Pou Enskri pou yon tès depistaj venn gratis 

jou fanm
Angela Kokkosis, MD (agòch) fè pwomosyon sante vaskilè fanm yo nan jounen anyèl Stony Brook Medicine Sante Fanm yo.


Vizite Stony Brook Center pou Swen Vyen pou aprann plis sou maladi venn ak Sant akredite nou an.

Dènye Mizajou
03/15/2023