Enskripsyon Depistaj vaskilè

Ki sa ki se yon tès depistaj vaskilè?

Depistaj Arterial se yon tès ki tcheke kò a pou Maladi vaskilè (kondisyon ki afekte veso sangen yo, atè, ak venn). Maladi vaskilè ki afekte atè yo pi souvan ki te koze pa ateroskleroz, yon pwosesis ki soti nan yon rasanbleman nan depo gra (plak) sou pawa anndan pf atè yo. Kòm rasanbleman an ap pwogrese, sikilasyon san ka vin restriksyon oswa atè a ka dilate epi vin anevrism.  

Pandan yon Tès depistaj atè nou fè 3 tès senp

  • Tès 1 chèk pou Anevrism aortik nan vant (AAA)
  • Tès 2 chèk pou Maladi atè carotid (CAD)
  • Tès 3 chèk pou Maladi atè periferik (PAD)

Depistaj la fèt lè l sèvi avèk ultrason dyagnostik pou jenere imaj sikilasyon san nan venn yo ak atè yo. Tès yo rapid, gratis, epi yo ka sove lavi ou!


Èske w gen youn oswa plis nan faktè risk sa yo?

  • Plis pase 60 an
  • Anvan oswa kounye a fimen
  • Dyabèt
  • Tansyon wo
  • segondè kolestewòl
  • Istwa pèsonèl oswa fanmi maladi vaskilè oswa maladi kè, anevrism aortik oswa konjesyon serebral

Si wi, lè sa a ou ta benefisye pi plis nan yon tès depistaj


Non
Tcheke tout sa ki aplike:
Quantcast