Nou fè bagay sa yo fasil

Objektif nou se fè eksperyans ou san pwoblèm epi fasil ke posib. Pou ede pi byen prepare w pou vizit ou oswa pwosedi ou, revize resous pasyan ki disponib nou yo. Si ou ta gen nenpòt kesyon, tanpri rele biwo nou an pou pale ak ekip administratif nou an ki disponib pou ede ou epi reponn kesyon ou yo pandan lè biznis nou yo.

 Rele (631) 638-1670 yo rive jwenn Sant lan vaskilè.


Fòm Pasyan

Anba la a se yon seri de fòm ki nesesè pou premye vizit ou nan biwo nou an, Enprime chak soti, epi pote avèk ou pou enskripsyon pasyan akselere.  

Dènye Mizajou
10/20/2022