Byenveni nan Divizyon an nan operasyon vaskilè ak andovaskulèr

Tass Hybrid OSWA

"Biwo pou pasyan ekstèn nou yo fèt yo ofri pasyan nou yo rapid evalyasyon klinik ak tès yo ki pi avanse dyagnostik ak eta-of-atizay la-chanm pwosedi pou minimòm pwogrese biwo ki baze sou pwosedi yo. Nou te elaji etablisman nou an gen ladan yon suite anjyografi pou pasyan ekstèn pou dyagnostik ak entèvansyon endovaskilè ki ka geri ou. Ekip eksepsyonèl nou an depase byen lwen bilding sa a, epi sant sa a fèt pou ofri pasyan yo yon apwòch miltidisiplinè pou tretman nenpòt kondisyon vaskilè. Pa bay swen nan fason sa a, pasyan yo resevwa jesyon aktif, entèvansyon alè, epi yo kapab kenbe yon kalite lavi ki ta otreman konpwomèt nou fyè dèske nou pa sèlman fournir rezilta ki pami pi bon nan peyi a, men nan trete chak pasyan ak yon bon jan, dyagnostik alè ak yon plan tretman endividyalize ki ede kontwole risk faktè, anpeche ijans, epi finalman sove lavi yo. " Apostolos K. Tassiopoulos, MD, Prezidan Depatman Operasyon ak Chèf Divizyon Operasyon Vaskilè ak Endovaskilè.

SVS VQI Prim

SVS VQI PrimPou twazyèm ane konsekitif, ekip vaskilè nou an te bay 3 etwal, ki se pi gwo evalyasyon an bay pa Sosyete pou operasyon vaskilè a Vaskilè Inisyativ Kalite pou kontribisyon yo nan Pwogram Patisipasyon Rejis la. Ane apre ane, Divizyon Operasyon Vaskilè nou an te resevwa akòde ak rekonèt pou konsantre yo sou amelyorasyon kontinyèl nan swen pasyan yo.

Misyon SVS VQI se amelyore kalite, sekirite, efikasite ak pri swen sante vaskilè. SVS VQI kolekte faktè risk pre-operasyon, varyab andedan pwosedi, rezilta apre pwosedi ak done swivi yon ane nan 14 Rejis gwo pwosedi vaskilè.

 

 


Diferans nan Stony Brook

Ekip nou an bay sèvis espesyalize pou yon gran varyete maladi sikilatwa. Chirijyen nou yo fè pwosedi reconstructive pou maladi okluzyonèl ak anevrism. Yo gen ekspètiz espesyal nan:

  • Thoraco-nan vant operasyon
  • Operasyon ak stenting pou prevansyon konjesyon serebral (endarterèktomi karotid / stenting carotid / transkarotid revaskularizasyon atè)
  • Tretman nan tansyon wo
  • Reparasyon anevrism, ki gen ladan endovaskulèr thoracik reparasyon anevrism aortik, nouvo "entèn kontoune" pwosedi a stent ke nou fè ak kòlèg nou yo nan operasyon kadyotoracik
  • Lower ekstremite rekonstriksyon vaskilè
  • Operasyon pou maladi ilsè pye dyabetik
Dènye Mizajou
09/29/2022