fakilte 2021

Ekip Chirijyen nou yo (L a R) Dr. Antionos Gasparis, Lucyna S. Price, Jing Li, David S. Landau, Apostolos K. Tassiopoulos, George J. Koullias, Angela Kokkosis, Mohsen Bannazadeh, Nicos Labropoulos
Pa Foto: Doktè Dimitrios Virvilis


Ekip nou an

Doktè trè kalifye nou yo se ekspè nan jaden yo, lidè nan rechèch chirijikal ak angaje nan bay bon jan kalite swen pasyan yo. Anplwaye administratif nou an la pou reponn kesyon ou yo epi fè eksperyans ou nan biwo nou an lis e pozitif.  

Doktè & Anplwaye Sipò nan klinik

Apostolos K. Tassiopoulos, MD

Prezidan pwovizwa, Depatman Operasyon

Chèf, operasyon vaskilè ak andovaskilè

Ali Jackson, PA, dilè doktè

Kristy Stanfield, PA, dilè doktè

Anplwaye Admin: Alexa DiMaria

 

Antonios P. Gasparis, MD

Direktè, Center for Vein Care

Krystal Kane, PA, dilè doktè

Kristy Stanfield, PA, dilè doktè

Anplwaye Admin: Panagiota Kanakaki

 

Angela A. Kokkosis, MD

Carol Paradise, PA, Doktè Extender

Anplwaye Admin: Rosemary Marsh

 

George J. Koullias, MD, PhD

Brittany Andersen, PA, Doktè Extender

Anplwaye Admin: Anayet Giovanniello-Awad

David S. Landau, MD

Tara McSweeney, NP, dilè doktè

Anplwaye admin: Anayet Giovanniello-Awad

 

Jing Li, MD

Anplwaye Admin: Anayet Giovanniello-Awad

 

Lucyna S. Pri, MD

Anplwaye Admin: Anayet Giovanniello-Awad

 

Dimitrios Virvilis, MD

Carleen Conde, NP, Doktè ekstansyon
Anplwaye Admin: Brittany Pellicano
 


Nicos Labropoulos, PhD 

Vaskilè Fizyològ- Direktè, Ki pa Peye-anvayisan laboratwa vaskilè

 

Jessica Norton, RVT, Manadjè laboratwa vaskilè pou pasyan ekstèn

Jessica Jacobs, Anbilatwa Biwo Manadjè- Sant vaskilè

Nancy Grandinette, RN, Enfimyè Administratè