telemedsin

Avèk aksè a dènye pwogrè nan teknoloji ki baze sou nwaj, sant nou an gen kapasite pou sipòte pasyan ki gen dyabèt nòmalman. Anplis de sa nan swen telemedik woutin, nou regilyèman revize done glikoz ak ensilin ponp adistans ak pasyan nou yo. Sa pèmèt nou sipòte pasyan yo pi efikasman, ede yo atenn objektif yo pi rapid pase tout tan anvan.

Aprann plis sou Stele Brook Medsin Sèvis Telehealth.