Dyabèt Edikasyon

PWOGRAM EDIKASYON DIABETES OT-MANAGEMENT

Ede pasyan yo aprann sou dyabèt se yon pati enpòtan nan jesyon dyabèt.

Rekonèt pa Asosyasyon Dyabèt Ameriken an, Pwogram Edikasyon Dyabèt Stony Brook Medsin dedye a ede pasyan ki gen dyabèt ak fanmi yo nan ofri edikasyon konplè pou pasyan ki gen tout kalite dyabèt.

Ekip swen dyabèt la travay ansanm pou asire ke chak pasyan resevwa atansyon espesyalize. Manm ekip yo angaje nan asire byennèt moun k ap viv avèk dyabèt.

Sijè yo enkli:

  • Apèsi sou lekòl la nan reyalite dyabèt
  • Planifikasyon manje ak nitrisyon
  • Ajisteman siko-sosyal ak jesyon estrès
  • Egzèsis ak aktivite
  • Konplikasyon egi ak kwonik
  • Antretyen sante (ki gen ladan pye ak swen pou je)
  • Nouvo teknoloji tankou monitè glikoz kontinyèl, ponp ensilin ak mèt glikoz

Yon rekòmandasyon doktè ak yon vizit evalyasyon ak yon edikatè sètifye dyabèt yo oblije anvan yo ale nan klas la.

Pou pran randevou pou vizit evalyasyon an, rele (631) 444-0580. Klas yo ap kontinye pandan tout ane a, e enskripsyon davans obligatwa.

Pou plis enfòmasyon, rele Patty Skala, RN, CDE, Koòdonatè Pwogram, nan (631) 444-9954 oswa vizite stonybrookmedicine.edu/patientcare/diabetes.

Pou aprann plis sou yon sèl-a-yon sèl ak gwoup edikasyon dyabèt gwoup Stony Brook Medsin, rele (631) 444-0580.

Orè Gwoup k ap vini an:

Avèk sekirite pasyan nou yo nan tèt ou, klas edikasyon gwoup nou yo aktyèlman ap fèt nòmalman.

Logo ADA