Asirans Enfòmasyon

Asirans Anpil peye pou klas sa yo: Kòm patisipasyon asirans varye, TANPRI CHECK DIREKTI AK konpayi asirans ou yo si yo kouvri sèvis sa a enpòtan.

Ou BEZWEN yon referans nan men doktè PRIMARY swen ou oswa doktè referans pou Dyabèt Self-Jesyon Fòmasyon ak Sipò pou wè dyetetist la oswa edikatè a dyabèt nan konsiltasyon endividyèl oswa pou klas yo Gwoup.

SI konpayi asirans ou mande pou li, Founisè a se Stony Brook Medsin (pou KLAS yo GROUP ak pou konsiltasyon endividyèl ak dyetetist la oswa edikatè a dyabèt).

Nimewo Founisè nou an se 113243405 ak nimewo NPI nou an se 1972523348.

Kòd la CPT pou konsiltasyon INDIVIDUAL ak dyetetik la oswa edikatè a dyabèt se G0108.

Kòd la CPT pou klas Gwoup yo se G0109.  

Si ou gen nenpòt kesyon sou sèvis nou yo, tanpri rele Patty Skala nan 631-444-9954.

 

** NOU PATISIPE PWOPRIYETÈ nan Plan Anpi Eta New York (NYSHIP) **