Konsènan Nou

Pwogram Dyabèt Stony Brook Medsin lan kontan ofri swen ki pi avanse ak sipò pou Long Islanders k ap viv avèk dyabèt. Nou fyè dèske nou se pi long pwogram edikasyon Long Island ki rekonèt pa Asosyasyon Dyabèt Ameriken an. Ekip miltidisiplinè nou an nan espesyalis edikasyon dyabèt gen plis pase 100 ane eksperyans konbine ede pasyan yo ak fanmi yo simonte defi yo nan k ap viv avèk dyabèt. 

Ekip Stony Brook nan endokrinològ sètifye, swen dyabèt sètifye ak espesyalis edikasyon ak nitrisyonis klinik travay an kolaborasyon pou bay edikasyon ki konsantre sou pasyan, konsiltasyon klinik ak konsèy bay pasyan yo pandan tout vwayaj yo ak dyabèt. Ekip dyabèt pasyan ki entène nou an sipòte pasyan yo pandan sejou yo, bay aksè a kèk nan zouti ki pi avanse ak efikas pou adrese kontwòl glisemi pandan entène lopital la. Apwòch nou an nan swen pasyan dyabèt te ranpòte rekonesans nasyonal mete Stony Brook Inivèsite Lopital nan mitan tèt 10% nan tout pwogram dyabèt nan tout peyi a. 

Mèsi pou enterè ou nan pwogram nou an. Nou onore pa opòtinite pou sipòte Long Islanders k ap viv avèk dyabèt.

 

Jozye D. Miller, MD, MPH

Jozye D. Miller, MD, MPH
Direktè Medikal Swen Dyabèt pou Medsin Stony Brook
Asistan Dean pou Entegrasyon nan klinik
Direktè Medikal, SBM CIN & ACO, LLC
Associate Pwofesè, Renesans Lekòl Medsin nan Stony Brook University