Rechèch ak kolaborasyon

Afilye ak lekòl la Renesans Medsin nan Stony Brook Inivèsite, manm nan fakilte nou yo ak anplwaye angaje yo nan rechèch ankèt siyifikatif eksplore aspè miltip nan swen dyabèt ak prevansyon. Nou gen relasyon ak anpil sant akademik nan tout Stony Brook University nan sipò nan zòn kontinyèl nan rechèch ki gen ladan:

Siveyans glikoz kontinyèl (CGM) nan pasyan entène lopital yo

Relasyon ant dyabèt, sendwòm metabolik ak risk pou kansè kolorektal

Diferans sante nan mitan popilasyon imigran ki gen risk pou dyabèt

Konsekans dyabèt sou pasyan ki gen COVID-19

Livrezon mobil nan pwogram prevansyon dyabèt (DPP)

Konsekans done gwo sou rezilta dyabèt nan lopital la

Wòl domaj podosit nan devlopman dyabèt tip 2
 

Piblikasyon:

Mekanis famakolojik ki kache efè chimyoprevansyon metformin dwòg antidyabetik kont kansè kolore
Michelle Jaromy a Jozye D. Miller b

Livrezon mobil nan Pwogram Prevansyon Dyabèt nan Moun ki gen Prediabetes: Randomized esè Kontwole
Tatiana Toro-Ramos 1, Andreas Michaelides 1, Maria Anton 2, Zulekha Karim 2, Leah Kang-Oh 2, Charalambos Argyrou 2, Elisavet Loukaidou 2, Marina M Charitou 2, Wilson Sze 2, Jozye D Miller 2

Wòl Podosit ak Biomarkè Podokit ki Asosye nan Dyagnostik ak Tretman Maladi Ren Dyabetik
Igor Kravets1 ak Sandeep K Mallipattu2,3