Pi bon swen pou plis moun

Stony Brook Psychiatry pran angajman pou l bay timoun, adolesan ak adilt swen ki pi resan ak prèv ki baze sou prèv.

Atravè yon konpreyansyon sou plizyè faktè byolojik, sikolojik, ak sosyal ki gen rapò ak pwoblèm yon moun oswa yon timoun, nou bay evalyasyon sikyatrik konplè ak plan tretman inovatè pou ede soulaje sentòm yo. Nou ofri evalyasyon farmakolojik ak jesyon medikaman kontinyèl, ansanm ak terapi gwoup ak endividyèl, ki baze sou bezwen pasyan nou yo ak fanmi yo. Nou dedye tou pou devlope sèvis terapetik adisyonèl pou pasyan yo ak fanmi yo ki gen ladan terapi gwoup ak fòmasyon jesyon paran yo. Nou fè efò pou travay an kolaborasyon ak moun yo pou pi byen konprann pwoblèm yo fè fas ak pou itilize fòs nannan yo pou amelyore lavi yo.

Yo bay sèvis telesante atravè Teladoc. Yo ofri sèvis terapi gwoup atravè telesante atravè Microsoft Teams. Yo ofri sèvis an pèsòn tou. Sèvis yo ofri an panyòl. Sèvis entèpretasyon disponib nan plis pase 200 lang diferan. Nou ofri tou disponiblite limite aswè. 
 

Pou Randevou
 
 
 

Avanse Swen Espesyal
500 Komack Road, Suite 105
Commack, NY 11725

Plis enfòmasyon sou sèvis nou yo disponib:

Sèvis pou granmoun

Fakilte sikyatri adilt ki gen eksperyans nou yo gen renome nasyonal e yo ofri yon seri opsyon tretman espesyal pou tout gwo twoub sikyatrik ki gen ladan Gwo Depresyon ak twoub bipolè, twoub enkyetid (ki gen ladan Twoub panik, OCD, Twoub Estrès Post-twomatik, Anksyete Jeneralize, Anksyete Sosyal, ak fobi) osi byen ke tout maladi psikotik. Nou menm tou nou maladi sikyatrik ki asosye ak maladi medikal egi ak kwonik. Nou ofri tou tretman sa yo pou jesyon maladi kwonik, sispann fimen, terapi ki baze sou atensyon, entèvansyon konplè sou konpòtman pou sendwòm Tourette ak terapi kognitif konpòtman. Yo ofri sèvis geriatrik ak tretman demans atravè sèvis geriatrik nou yo ak sèvis Adiksyon yo tou atravè pwogram sou-espesyalite nou yo.

Sèvis Timoun ak Adolesan

Pitit ki gen eksperyans nou yo ak fakilte adolesan sikyatrik yo se renome nasyonal epi yo gen ekspètiz nan yon pakèt domèn twoub, ki gen ladan twoub defisyans defisyans atitid, atitid ak maladi enkyetid, maladi aprantisaj, maladi otis spectre, reta devlopman, ak pwoblèm konpòtman. Nou menm tou nou konsakre nan edikasyon ak fòmasyon timoun kap vini yo ak adolesan founisè sante mantal ak avansman rechèch nan jaden timoun ak adolesan psikyatri.

Ekip nou an

Pratik nou an ofri sikyat, sikològ, enfimyè pratikan ak travayè sosyal ki sèvi pasyan ki gen tout laj. Founisè yo kounye a wè pasyan senk jou nan semèn, ak randevou aswè limite ki disponib.

Plis Enfòmasyon

Pou plis enfòmasyon, vizite sit entènèt nou an.

Dènye Mizajou
06 / 28 / 2022