Klinik Post-COVID

Swen espesyalize pou pasyan ki te gen yon enfeksyon COVID-19

Klinik la Post-COVID nan Stony Brook Medsin avanse Swen espesyal nan Commack te kreye bay swen kontinyèl ak evalyasyon nan pasyan granmoun ki ap rekipere li de COVID-19. Klinik la trete pasyan ki toujou gen sentòm yo epi li kontwole pasyan yo pou nenpòt ki efè an reta nan enfeksyon COVID-19. Pasyan yo gen aksè a espesyalis nan swen prensipal, kadyoloji, medikaman poumon, nefroloji, vaskilè ak newoloji osi byen ke bayè sante mantal.

Doktè yo nan klinik la travay ansanm kòm yon ekip miltidisiplinè ak kowòdone swen ak doktè swen prensipal chak pasyan an si yo gen yon sèl, oswa tou bay sèvis sa yo. Chak pasyan ap resevwa yon plan swen ki adapte ak bezwen espesifik yo epi manadjè swen pou pasyan ekstèn nou yo ap fasilite tout evalyasyon ak vizit ki ka nesesè.

Klinik la Post-COVID te premye etablisman an post-COVID nan rejyon an. Li te louvri nan Novanm 2020 e li te make nan Long Island la Newsday. Li la atik. Gade nan videyo.

Kondisyon Trete:

 • Tout siy ak sentòm konplikasyon pòs-COVID-19

Espesyalite yo ofri nan klinik la Post-COVID nan biwo Commack nou an:

 • Kadyoloji
 • Echokardiografi
 • Imaging
 • Maladi enfeksyon
 • Medsin Entèn
 • Sèvis laboratwa
 • Sèvis Sante Mantal 
 • Nephroloji
 • Newoloji
 • Pasyan
 • Tès Fonksyon poumon
 • Laboratwa Tès Estrès
 • Swen vaskilè

Nou ofri tou yon COVID-19 Gwoup Sipò pou nenpòt moun - pasyan, manm fanmi, zanmi ak manm kominote a - kap chèche yon priz pou diskite sou efè emosyonèl COVID-19: Jedi, 6 pm a 7 pm atravè Zoom. Pou plis enfòmasyon, rele (631) 632-2428.

Pou Randevou Post COVID sèlman

Avanse Swen Espesyal
500 Komack Road
Suite 203
Commack, NY 11725

Randevou ak enfòmasyon sou vaksen COVID-19

Ekip nou an

Ekip Klinik Post-COVID nou an konpoze de doktè ki te sou liy devan k ap pran swen pasyan ki gen COVID-19, ba yo yon pwofondè inik nan konesans ak eksperyans nan konnen ki jan yo bay swen ki apwopriye ak efikas swivi.

Sritha Rajupet, MD, MPH, Fanmi ak Medsin Prevantif

Apostolos K. Tassiopoulos, MD, Operasyon vaskilè

Hal A. Skopicki, MD, PhD, Kardyoloji

Sandeep K. Mallipattu, MD, Nefroloji

Abigayèl Chua, MD, Medikaman poumon

Adan Gonzalez, PhD, Sikoloji

Adina Musta, MD, Maladi enfeksyon

Sutthichia Sae-Tia, MD, Maladi enfeksyon

 

Paske efè alontèm enfeksyon COVID-19 yo poko konnen, swivi konplè ak evalyasyon pasyan k ap rekipere yo enpòtan pou optimize sante alontèm. Kòm yon pati nan misyon li yo, Stony Brook Medsin dedye a fè rechèch ak pataje konesans ak pi laj kominote medikal la kòm byen ke ede pasyan yo jwenn aksè nan swen an dènye. Pasyan ki vini nan klinik la ap ede doktè yo pi byen idantifye, konprann epi trete konsekans viris la ak aspè kwonik yo. Nan lavni, kote Commack nou an ap tou yon sit pou esè klinik vaksen COVID-19.