Klinik Post-COVID

Swen espesyalize pou pasyan ki te gen yon enfeksyon COVID-19

Klinik Post-COVID la gen pou objaktif pou bay swen ak evalyasyon kontinyèl pasyan adilt ki rekipere apre COVID-19 epi ki ka gen sentòm ki pèsistan. Apati 1ye septanm 2023, biwo nou an te deplase epi kounye a sitiye nan yon nouvo etablisman modèn: Advanced Specialty Care nan Lake Grove. Nou espere wè ou nan nouvo lokal pratik nou an!

Kisa pou w atann de klinik nou an:

  • Chak pasyan ap resevwa yon plan swen Customized ki baze sou sentòm yo ap fè eksperyans.
  • Lè ou gen yon randevou nan Klinik Post-COVID la, yon doktè premye swen ki te wè pasyan ki gen sentòm Post-COVID, ap fè premye konsomasyon ou. Yo pral travay tou ak pwòp doktè swen prensipal ou a, pou ede w atenn objektif sante w yo. Si ou pa gen yon doktè swen prensipal, nou ka ede w konekte ak youn.
  • Pasyan yo pral gen aksè a Founisè ak sèvis Stony Brook Medicine nan kat lopital nou yo ak 200+ etablisman swen sante kominotè atravè Konte Suffolk. Ekspètiz disponib nan swen prensipal, kadyoloji (kè), pulmonoloji (poumon), nefroloji (ren), newoloji (sistèm nève), sikyatri (sante mantal ak emosyonèl), vaskilè (veso sangen), radyoloji (imaj), ak lòt espesyalite. jan sa nesesè. 

    Nou ofri tou yon COVID-19 Gwoup Sipò pou nenpòt moun - pasyan, manm fanmi, zanmi ak manm kominote a - kap chèche yon priz pou diskite sou efè emosyonèl COVID-19: Jedi, 6 pm a 7 pm atravè Zoom. Pou plis enfòmasyon, rele (631) 632-2428.
Pou Randevou Post-COVID Sèlman

Swen espesyalis avanse nan Lake Grove
4 Smith Haven Mall, Suite 202
Lake Grove NY 11755

Randevou ak enfòmasyon sou vaksen COVID-19
 


Ekip nou an

Ekip Klinik Post-COVID nou an konpoze de doktè ki te sou liy devan k ap pran swen pasyan ki gen COVID-19, ba yo yon pwofondè inik nan konesans ak eksperyans nan konnen ki jan yo bay swen ki apwopriye ak efikas swivi.

Sritha Rajupet, MD, MPH, Medsin Fanmi ak Prevansyon, Direktè Medikal
Abigayèl Chua, MD, Medikaman poumon
Adan Gonzalez, PhD, Sikoloji
Agnieszka Kowalska, MD, Newoloji
Sandeep K. Mallipattu, MD, Nefroloji
Brianne Navetta-Modrov, MD, Alèji ak Imunoloji
Sutthichai Sae-Tia, MD, Maladi Enfektye
Hal A. Skopicki, MD, PhD, Kardyoloji
Apostolos K. Tassiopoulos, MD, Operasyon vaskilè


 

Klinik Post-COVID nan Nouvèl la

Stony Brook Medicine istwa nouvèl, karakteristik ak videyo:

Nouvèl lokal ak nasyonal, karakteristik ak videyo:

Pou plis nouvèl sou Klinik Post-COVID, vizite Sal laprès Stony Brook University.

 
Paske efè alontèm enfeksyon COVID-19 yo poko konnen, swivi ak evalyasyon konplè pasyan ki refè yo enpòtan pou optimize sante alontèm. Kòm yon pati nan misyon li, Stony Brook Medicine dedye a fè rechèch ak pataje konesans ak pi laj kominote medikal la epi li ede pasyan yo jwenn aksè nan dènye swen an. Pasyan ki vin nan klinik la ap ede doktè yo pi byen idantifye, konprann epi trete konsekans viris la ak aspè kwonik yo. 
Dènye Mizajou
09/13/2022