Avanse Tretman Kansè: Stony Brook Fè Premye Atelye PIPAC nan Nòdès

Atelye PIPAC nan OR la

Stony Brook Medicine (SBM) kontinye demontre wòl lidèchip nasyonal li nan mete ann aplikasyon nouvo teknik chirijikal inovatè pou benefisye pasyan ki gen kansè. Nan dat 21-22 septanm 2023, Depatman Operasyon SBM ak Stony Brook Cancer Center te prezante premye Atelye Chimiyoterapi Ayewosòl Entraperitoneal Pressurized (PIPAC) pou chirijyen ki te fèt nan nòdès Etazini, ak dezyèm atelye sa a ki te janm genyen nan peyi Etazini. Pwosedi PIPAC la itilize chimyoterapi ayewosòl intraperitoneal presyon pandan operasyon kansè. Atelye a, ki te fèt nan Stony Brook University Hospital, te gen ladann yon ka obsèvasyon, ki te premye fè deyò nan etid rechèch nan peyi Etazini.

Doktè Georgakis bay konferans nan atelye PIPAC
Dr Georgios V. Georgakis Stony Brook Medicine ap bay konferans pandan atelye PIPAC la.

Se Georgios V. Georgakis, MD, PhD, FACS, onkològ chirijikal ak Pwofesè Asosye nan Operasyon nan SBM, ak Pwofesè Marc Pocard ki soti nan Université Paris Cité, INSERM, ki te òganize atelye de jou a, ki te itilize ekipman aktyèl ki disponib nan komès la; Epato-bilyè-pankreyas gastwoentestinal, operasyon ak transplantasyon fwa, Pitié Salpêtrière Lopital an Frans. Douz chirijyen kansè nan atravè peyi Etazini an, ak peyi Kolonbi, te ale nan sesyon sal klas yo, obsève pwosedi PIPAC la jan li te fèt sou yon pasyan, epi yo te teste sou kontni atelye a pou jwenn yon sètifika. Obsèvasyon ka a se te yon pasyan gason 68-zan ki gen kansè entraperitoneal gaye. Repons patisipan yo nan atelye a te trè pozitif ak antouzyas, jan yo montre yon sondaj rapid nan fen atelye a.

Doktè Marc Pocard nan atelye PIPAC
Doktè Marc Pocard nan Lopital Pitié Salpêtrière an Frans k ap reponn kesyon nan atelye PIPAC.

Nouvo tretman pou kansè nan vant

Pwosedi PIPAC yo te itilize kòm yon opsyon tretman andeyò peyi Etazini pou plizyè ane. Premye pwosedi PIPAC te fèt an Novanm 2011 nan Almay pa Dr Marc Reymond. Pwofesè Marc Pocard te fè pwosedi sa a anpil fwa nan Pari ak atravè Ewòp. Yo itilize PIPAC an jeneral pou kansè nan fen etap peritoneal, kansè nan lestomak, kansè nan ovè, kansè kolorektal ak lòt timè ki gaye nan kavite peritoneal la (pa egzanp, kansè nan apendis). Metòd inovatè sa a pou bay chimyoterapi nan vant la atravè yon nebilizè presyon konsidere kòm yon opsyon ki an sekirite pou pasyan ki gen maladi tèminal ak pa gen okenn lòt mwayen efikas nan tretman paske li se mwens toksik, mwens pwogrese epi li prezante mwens konplikasyon pou pasyan an.

Dr Georgakis mennen ekip nan OR
Doktè Georgakis dirije ekip atelye PIPAC nan OR la ​​pou obsèvasyon ka a.

Tretman aktyèl komen pou kalite kansè sa yo enkli:

  • Chimyoterapi sistemik - Yon piki oswa perfusion chimyoterapi nan yon venn (chimyoterapi a vwayaje nan tout kò a nan san an)
  • Operasyon Cytoredictive ak HIPEC (Chimyoterapi Hyperthermic Entraperitoneal) - Yon opsyon pou sèten pasyan ki elijib, ki pi anvayisan (tankou li mande pou yon ensizyon pi gwo) epi ki mande yon sejou lopital pi long.

Dr Georgakis ak ekip obsève tretman PIPAC
Doktè Georgakis ak ekip atelye a ap obsève tretman PIPAC an aksyon.

PIPAC ofri yon opsyon tretman altènatif pou pasyan ki pa ka tolere HIPEC oswa kòm yon adjwen nan chimyoterapi tradisyonèl yo. Li se tou yon tretman ideyal pou pasyan ki gen azit malfezan, ki se yon kondisyon kote selil malfezan koule nan kavite peritoneal la ak lakòz likid akimile. Pandan ke sa a trè difisil pou trete ak chimyoterapi nan venn, PIPAC ofri tou de yon solisyon palyatif ak yon solisyon terapetik, ak drenaj likid ki depase ak trete menm selil kansè yo ki lakòz li.

Ekip PIPAC ap pran yon tès
Patisipan atelye PIPAC yo te teste apre obsèvasyon ka a.

Inovasyon Teknoloji pèmèt pi ba morbidite ak pi laj aplikasyon pou plis pasyan yo

PIPAC sèvi ak yon aparèy ki sanble ak yon ralonj ki tache ak tiyo wo-presyon ki konekte ak yon ponp injektè estanda. Apre ralonj la mete laparoskopik, atravè yon ti ensizyon nan vant la, epi li pozisyone pou distribisyon chimyoterapi optimal nan zòn ki vize a, aparèy la aerosolize chimyoterapi a nan yon vapè amann (menm jan ak medikaman opresyon yo delivre atravè yon nebilizè). Pwosesis sa a pèmèt pou pi ba dòz entraperitoneal chimyoterapi, ak yon distribisyon pi laj ak yon pénétration pi fon nan tisi a.

Foto gwoup ekip PIPAC
Yon foto gwoup premye patisipan atelye PIPAC nan Nòdès Etazini.

Toksisite ki pi ba ak konsantrasyon sistemik, pi piti ensizyon ak sejou lopital redwi (anjeneral yon jou lannwit) pozisyon PIPAC kòm yon metòd san danje pou bay medikaman chimyoterapi nan pasyan ki gen kansè nan fen etap. Pifò pasyan pa pral oblije sispann rejim chimyoterapi estanda yo, men kèk ka oblije pran yon ti repo trè kout. PIPAC ka itilize tou plis pase yon fwa, sou yon kou nan sesyon, epi yo fè anba anestezi jeneral epi jeneralman pran apeprè trant minit. Etid yo montre ke pifò pasyan yo tolere pwosedi sa a byen, gen mwens efè segondè e ke konplikasyon yo ra. Yo te montre PIPAC amelyore kalite lavi yon pasyan ak potansyèlman pwolonje esperans lavi.

Doktè Georgakis te dirije kondwit pou pote pwosedi PIPAC bay kòlèg li yo atravè peyi Etazini an. Li te enspire pou aprann pwosedi a nan trete pasyan li yo ki ta ka benefisye de kalite pwosedi sa a.

Yo planifye lòt atelye fòmasyon PIPAC nan Stony Brook University Hospital pou kòmansman ane 2024. Pou plis enfòmasyon, tanpri rele oswa imèl Luis Ehrman nan Divizyon Onkoloji Chiriji Stony Brook nan. (631)444-8086 ak Luis.Ehrman1@stonybrookmedicine.edu.

Add nouvo kòmantè