Sèvis telemedsin pou pasyan yo

At Southampton pedyatrik Associates, sante ak sekirite ou se pi gwo priyorite nou yo. Nou kontinye kontwole epidemi COVID-19 la epi n ap pran tout prekosyon ki nesesè pou asire sekirite tout moun.

Nan repons a sa a, nou te ajoute yon sèvis Telekominikasyon pratik nou an pou nou ka kontinye sèvi bezwen medikal ou pandan tan sa a.

Platfòm nou an se HIPAA an sekirite ak doktè ou ka fè egzamen ou a nan yon an sekirite, anviwònman vityèl. Tanpri rele biwo Southampton nou an nan (631) 283-7733 oswa biwo Hampton Bays nou an (631) 728-5300 pran randevou pou vizite telemedsin ou.

Pou aprann plis sou fason pou prepare ak kisa pou atann de vizit randevou w lan:

www.stonybrookmedicine.edu/patientcare/telehealth/your_telehealth_visit

 

Byenveni nan Southampton
Asosye Pedyatrik yo
Rezo nou an nan doktè kominotè ki baze sou travay kole kole ak ekspè nan lopital Stony Brook pou Timoun yo, lopital afilye kominote yo ak lòt pwofesyonèl medikal amelyore kowòdinasyon an nan swen medikal nou bay chak ak chak pasyan nan kominote yo nou tout sèvi. Nou se kominote ki baze sou pratik pedyatrik adrese swen sante sou East End la ak kominote yo ki antoure. Objektif nou nan Southampton pedyatrik Associates se pou ou pou w santi w konfyans sou bon jan kalite a ak kowòdinasyon nan swen medikal la ou resevwa, si li nan yon evènman yon sèl-fwa egi, yon kondisyon kwonik oswa nenpòt ki kalite enkyetid sante nan ant. Nou ap toujou envesti nan nouvo pratik, teknoloji ak pwosedi pou ede amelyore kapasite nou pou bay kominikasyon pi efikas e ki konsistan sou enfòmasyon konsènan sante ou.