Mande Konsiltasyon

Nan Stony Brook Comprehensive Hernia Center, nou gen ane eksperyans nan fè chak apwòch reparasyon èrni. Nou ankouraje moun yo vini anvan yon èrni vin yon ijans. Si ou panse ou ka gen yon èrni, ranpli fòm sa a sou entènèt pou mande pou yon konsiltasyon oswa rele (631) 638-0054 pou pran yon randevou avèk youn nan chirijyen nou yo pou diskite sou opsyon ou yo.  

Non: