Anvan ak apre operasyon

Evalyasyon
Premye ou pral gen yon konsiltasyon ak youn nan chirijyen èrni nou an. Randevou a gen ladan yon egzamen fizik ak yon istwa medikal konplè. Nan moman sa a doktè a ka rekòmande operasyon orè, oswa ka gen lòt etap ki bezwen pran swen anvan ou pare pou operasyon. Tou depan de konpleksite nan èrni a, doktè ou ta ka vle ou gen yon ultrasound oswa CT eskanè, nan pi bon wè ki sa ki pwal sou.

Nou menm tou nou pral travay avèk ou, si sa nesesè, ede ou pèdi pwa anvan operasyon an, kòm rechèch pwouve ke yon pasyan ki gen pwa rezonab pou ankadreman kò yo ap gen yon pi bon rezilta apre reparasyon èrni.

Pre-Op
Anvan dat operasyon ou a, ekip anestezi nou an ap evalye ou nan biwo Sèvis Preoperativ nou an. Sa a se konsa yo ka idantifye si ou gen nenpòt faktè risk potansyèl nou bezwen konnen sou anvan ou ban ou anestezi.

Anplwaye sal operasyon ap kontakte ou yon jou osinon de jou anvan operasyon ou. Yo pral ba ou enstriksyon sou pare pou pwosedi a, epi yo pral di w ki kote yo rive.

Operasyon
Ou ta dwe rive apeprè de zè de tan anvan operasyon te planifye ou. Chirijyen ak anestezi pèsonèl yo pral sou men nan adrès nenpòt enkyetid ak repons kesyon anvan pwosedi a. Apre ou fin operasyon an, ou pral pase kèk èdtan nan sal rekiperasyon an. Pandan ke pifò operasyon èrni yo se anbilatwa - ou ale lakay menm jou a - kèk pasyan yo dwe admèt nan lopital la apre sa.

Recovery
Lè ou egzeyate, ekip chiriji ou ap ba ou enstriksyon detaye pou swiv nan kay la. Pifò chiruryen yo ap mande ou - pou premye semèn yo - limite fè egzèsis, aktivite difisil, ak kantite pwa ou leve. Prekosyon sa yo pral depann de èrni espesyal ou ak kalite reparasyon ou te genyen.

Gen kèk degre nan malèz postoperatif espere apre nenpòt ki operasyon. Y ap voye yon preskripsyon elektwonik pou medikaman doulè dirèkteman nan famasi ou, lè w ap egzekite. Ou ta ka tou itilize Tylenol oswa ibipwofèn san preskripsyon.

Nou pral mande w mache souvan nan kay la. Nou konnen ou pa ka santi tankou fè sa si ou pa alèz. Men, deplase se yon fason enpòtan pou ede anpeche konplikasyon postoperatif.

Swiv-up
Tanpri, fè konnen chirijyen w la touswit si w ogmante doulè, lafyèv, oswa kansè ki pèsistan / vomisman apre ou retounen lakay ou.

Rele nimewo telefòn ou sou enstriksyon egzeyat ou pou pran randevou vizit swivi ou a pou de semèn apre operasyon ou an. Pifò pasyan yo bezwen sèlman yon vizit swivi. Si ou bezwen plis, chirijyen ou a pral fè w konnen.