Konsènan Nou

Ki moun nou ye ak kisa nou fè.

Sant pou Sante Nwayo nan vant nan Stony Brook Medsin bay yon apwòch ekip kenbe sante nwayo nan vant ou. Apwòch miltidisiplinè an kolaborasyon nou itilize pèmèt nou ofri pasyan nou yo ekspètiz ki pi complète nan klinik pou reparasyon nan tout bagay soti nan èrni senp rekonstriksyon yo miray ki pi konplèks nan vant. Nou trete yon varyete de pwoblèm nan nwayo a nan vant tankou èrni, dyastaz nan miray la nan vant, kwasans ak timè nan nwayo a nan vant, patoloji dyafram, patoloji etaj basen, ak doulè kwonik. 

Objektif nou se kreye yon apwòch milti-disiplinè pou pran swen ou. Ekip nou an ap evalye pwoblèm debaz nan vant ou epi bay yon solisyon pwepare. Manm ekip nou an gen ladan espesyalis atravè anpil espesyalite, tankou operasyon jeneral ak gastwoentestinal, operasyon an plastik, operasyon chòk, operasyon kolorektal, nkoloji chirijikal, anestezi, ak terapi fizik ak reyabilitasyon ak medikaman entegre.