Pwogram Tretman Rezistan (TRD)

Byenveni nan Pwogram Depresyon Rezistan Tretman Brook la!

Lucian Manu, MDDepresyon se # 1 kòz la nan andikap atravè lemond ak plis pase 7 pousan nan granmoun US soufri depresyon chak ane. (Sous: Enstiti Nasyonal Sante Mantal, done 2017.) Moun ki soufri depresyon yo nan doulè ekstrèm. Epi pandan ke tretman konvansyonèl kont depresyon - medikaman ak terapi pale - yo fèt pou ede, yo pa toujou travay. An reyalite, otan de tyè nan moun ki gen depresyon pa jwenn byen ak premye tretman kont depresyon yo eseye. Ak plis pase youn nan twa moun ki gen depresyon fail reponn a de oswa plis kalite tretman kont depresyon.

Lè sa rive, kondisyon yo ke yo rekonèt kòm tretman ki reziste depresyon (TRD). Sa vle di ke zouti yon moun gen pou ede, pa matche ak limit defi ak mayitid pwoblèm moun nan ap fè fas a.

Erezman, sikyatri se kounye a nan yon etap kote gen nouvo ak enteresan teknoloji ak solisyon tretman tankou transkranyèn eksitasyon mayetik (TMS), ketamin, brexanolone, eksitasyon nè vagal (VNS), ki gen plis sou orizon an (psilocybin), ki ap transfòme jaden an chak jou.

Pou kèk nan pasyan nou yo, pwogram nou an te chanje lavi; pou lòt moun, li te sove lavi yo. Misyon nou se bay moun espwa pa fè tretman sa yo nouvo ak enteresan pi disponib, bay plis moun, pi bonè.   

Pou planifye yon konsiltasyon oswa pran yon randevou nan Stony Brook Tretman Pwogram Depresyon Rezistan nou an, rele (631) 632-2428.

Nou kontan ou jwenn nou epi akeyi ou nan pwogram nou an.

 

Lucian Manu, MD
Direktè, Pwogram Depresyon Rezistan Tretman
Direktè, Neuromodulation
Stony Brook Medsin