Sou pratik nou an
Konsantre sou gerizon an ak amelyorasyon nan po granmoun ak timoun yo
Rankontre doktè nou yo
Chèche konnen ekip dèmatològ ki sètifye nan tablo nou an
Lokasyon nou yo
Soti nan Stony Brook Commack - Pran yon randevou tou pre ou
Tara Kaufmann- Fanm eksepsyonèl nan Medsin

Tara Kaufmann Castle Connolly Top Doctors te rekonèt li paske li demontre lidèchip eksepsyonèl, ekspètiz, ak devouman nan domèn respektif li atravè peyi Etazini.
Aprann plis>

Dènye Mizajou
08/26/2022

Stony Brook Dermatology Associates ap ofri sèvis telemate atravè divès kalite tribin ki gen ladan odyo-vizyèl, telefòn ak pòtay la pou pasyan tou de nouvo ak etabli pasyan yo. Nou ka adrese pi fò nan bezwen dèrmatoloji ou yo ki gen ladan, men se pa san konte, evalyasyon nan gratèl, ekzema, psoriasis torche, akne ak medikaman recharge. Pou pasyan ki bezwen evalyasyon an pèsòn, nou gen dèrmatolog sou sit chak jou.

Tanpri kontakte nou pou swa pran randevou pou yon vizit telemedsin oswa pou plis enfòmasyon sou sèvis sa yo nan (631) 444-4200, opsyon 1. Sekirite pasyan nou yo, anplwaye nou yo ak doktè nou yo esansyèl.