Avi bay pasyan yo


Tanpri sonje ke apre plis pase 38 ane nan pratike nan jaden an nan obstetrik ak jinekoloji, Doktè Christian P. Westermann te pran retrèt li nan Prefere Fi Swen GYN. 

Depi 31 Out, Doktè Polly Kanganis resevwa pasyan Doktè Westermann nan pratik li, Sante Smithtown Fanm lan.

Nou konprann ke chanjman ki soti nan yon doktè nan yon lòt ka akablan. Sepandan, nou rete angaje nan bay swen konplè, konpasyon ou abitye ak youn nan pasyan nou yo.

Ki sa sa vle di pou ou:

Si ou chwazi rete nan swen an nan Sante Smithtown Fanm lan, tanpri kontakte nou nan (631) 656-6567. Pou wè yon lis tout pratik Ob / Gyn nan rezo nou an, klike isit la.

Si w chwazi yon doktè ki deyò nan pratik nou an, tanpri sonje ke tout dosye medikal yo konfidansyèl. Ou ka transfere yon kopi bay yon lòt doktè oswa lage ou. Ou ka oblije siyen yon fòm otorizasyon kout pou transfè.

Demann pou dosye medikal yo ka fakse nan (631) 994-3301 oswa imèl nan sbcm-verisma@stonybrookmedicine.onmicrosoft.com. Pou swiv sou estati, ou ka rele sèvis kliyan nan (866) 390-7404.

Fòm pou lage dosye medikal (angle)
Fòm pou lage dosye medikal (Panyòl)

Ou ta dwe gen nenpòt kesyon oswa enkyetid, tanpri ou lib pou kontakte biwo nou an. Nou gade pou pi devan pou swen kontinye ou avèk yo Sante Smithtown Fanm lan.