Enplantasyon kokleyè ak lòt aparèy implantable

Bay Teknik avanse tande ak Swen ekspè

implant kokleyè

Yon enplant kokleyè se yon aparèy elektwonik ki bay enfòmasyon son siyifikatif bay moun ki resevwa benefis limite nan aparèy tande yo. Stony Brook Medsin se youn nan kèk sant medikal nan rejyon an ki fè enplantasyon kokleyè. 

Stony Brook Cochlear Ekip Implant la

Ekip Stony Brook gen ladann Chirijyen, Huseyin Isildak, MD, Odyològ ak Patolojis Langaj Lapawòl. Travay Sosyal, Nerosikoloji, Jenetik ak Pedyatri Devlopman yo disponib nan Stony Brook pou konsiltasyon lè sa nesesè. Pwofesyonèl swen sante ki gen anpil fòmasyon sa yo travay ansanm pou bay sèvis konplè ki amelyore lavi moun k ap resevwa yo ak fanmi yo.   

Stony Brook ap fè enplantasyon kokleyè depi 1995. Anplwaye nou yo te resevwa anpil fòmasyon nan evalyasyon ak pwogramasyon implant kokleyè preoperasyon ak apre operasyon.      

Kijan nou tande?

Onn son vwayaje nan kanal zòrèy la epi vibre tanbou zòrèy la, zo zòrèy presegondè ak zòrèy enteryè. Kochlea a se yon pati nan zòrèy enteryè ki gen fòm kalmason ki gen plizyè milye ti selil cheve. Selil cheve yo chanje vibrasyon yo an siyal ki ankouraje nè tande a epi voye enpilsyon nan sèvo a kote li vin son ki gen sans.

Kijan yon implant kokleyè travay?

Domaj nan selil ti cheve kokley yo ap lakòz yon dezòd nan transmisyon siyal yo nan nè oditif la. Se pèt tande ki kapab lakòz la yo rele yon pèt tande sensorineural. Se enplant lan kokleyè ki fèt pou konpanse pou selil yo cheve kokleye domaje ak ankouraje nè a oditif dirèkteman. 

 Sistèm implant kokleyè a gen de konpozan:

 • Ekstrè chire mikwofòn, processeur son ak transmetè
 • Enplante reseptè ak etalaj elektwòd

Mikwofòn la kaptire son fèk ap rantre epi voye li nan processeur lapawòl la, kote li tradwi nan yon kòd diferan elektrik. Lè sa a, enfòmasyon yo kode transmèt atravè po a reseptè a ak etalaj elektwòd. Elektwòd yo ankouraje fib nè yo oditif, sa ki lakòz enpilsyon elektrik yo dwe lage nan sèvo a, kote yo entèprete kòm son ki gen sans.

Ki moun ki ka benefisye de yon implant kokleyè?

Chanjman pou enplantasyon kokleyè a chanje kòm rezilta teknoloji amelyore pou plis moun elijib pou enplantasyon kokleyè.  


Kandida Granmoun

 • Pèt tande sansoryèl pwofon nan tou de zòrèy
 • Pèt tande sansoryèl pwofon nan yon sèl zòrèy
 • Benefis limite nan bon aparèy tande byen
 • Yon dezi fò pou amelyore odyans

Timoun 5-17 ane 

 • Pèt tande sansoryèl pwofon nan tou de zòrèy yo
 • Pèt tande sansoryèl pwofon nan yon sèl zòrèy
 • Benefis limite nan bon aparèy tande byen
 • Enskripsyon nan yon pwogram ki mete aksan sou ladrès oditif ak lapawòl vèbal
 • Yon dezi fò pou amelyore odyans

Timoun 2-5 ane

 • Pèt tande sansoryèl pwofon nan tou de zòrèy yo
 • Benefis limite nan bon aparèy tande byen
 • Enskripsyon nan yon pwogram ki mete aksan sou ladrès oditif ak lapawòl vèbal

Timoun 6 mwa-23 mwa

 • Pèt tande sansoryèl pwofon nan tou de zòrèy
 • Benefis limite nan bon aparèy tande byen
 • Enskripsyon nan yon pwogram ki mete aksan sou ladrès oditif ak lapawòl vèbal

Ki sa mwen ka atann de operasyon an?
Operasyon an fèt anba anestezi jeneral epi li pran apeprè 2-3 èdtan. Pifò moun ale lakay yo nan menm jou a epi yo rekòmanse aktivite nòmal nan yon semèn. Gerizon konplè sou sit implant la pran apeprè 2-3 semèn.

Ki sa ki swiv-up ki nesesè?
Pwosesè lapawòl la okòmansman anfòm apeprè 3 semèn apre operasyon an. Moun k ap resevwa a ak odyològ travay ansanm pou pwograme elektwòd yo epi fè yon Kat ki mete nan processeur a. Sesyon regilye yo bezwen kòm moun nan adapte ak nouvo son an. Pou timoun yo, yo kontwole pwogrè lapawòl ak langaj, konpare pèfòmans anvan ak apre implant la. Espesyalis implant kokleyè yo kenbe kontak sere ak lekòl timoun nan. Terapi lapawòl pou granmoun disponib selon bezwen pasyan an. 

Konbyen odyans mwen pral amelyore apre implant lan?
Enplantasyon kokleyè gen yon to siksè trè wo. Dè milye de moun te resevwa implants kokleyè, ak prèske tout te reyalize pi wo nivo pèfòmans pase anvan enplantasyon. Sepandan, li difisil pou predi rezilta egzak la pou chak moun. Siksè depann de faktè tankou dire soud, degre pèt tande anvan enplantasyon ak laj nan enplantasyon.

Èske asirans mwen kouvri pwosedi a?
Operasyon implantasyon Cochlear kouvri pa pifò asirans medikal. Anplwaye nou yo ap diskite asirans avèk ou epi jwenn yon preauthorization anvan operasyon an.

Kouman pou mwen fè yon randevou?
Pou nou kapab sèvi pasyan nou yo pi byen epi asire nou bay ase tan pou evalye kandidati chak moun nèt, espesyalis implant kokleyè nou yo ap bezwen kèk istwa pase. Tanpri ranpli fòm istwa apwopriye a epi siyen enfòmasyon ki bay lis tout odyològ, ENTs ak aparèy pou tande ou te wè pandan 5 dènye ane yo. Fakse fòm yo nan (631) 444-4582 oswa voye yon imèl an sekirite nan speechandhearing@stonybrookmedicine.edu. Lè nou resevwa rezilta yo, n ap rele w pou yon randevou.

Aparèy Odyans Osteointegrated

Aparèy odyans Osseointegrated la se yon sistèm odyans elektwonik ki stimul zo a dèyè zòrèy la epi voye son nan zòrèy enteryè a. Pwotèz entèn la implante anba po a sou zo a dèyè zòrèy la. Pwosesè ekstèn lan konekte ak reseptè entèn la pa yon leman sou tou de eleman.  

Kandida pou kalite aparèy sa a gen ladan moun ki gen pèt tande ekstèn nan zòrèy presegondè (pèt tande kondiktif) oswa moun ki gen soud yon sèl kote (pèt tande pwofon nan yon sèl zòrèy).  

Pèdi pou kondui pou tande yo

Gen kèk moun ki gen pèt tande kondiktif pa ka sèvi ak yon aparèy oditif tipik akòz yon zòrèy ki malfòme oswa yon pi gwo nivo pèt tande. Moun ki gen yon zòrèy malfòme ki pa ka fizikman mete yon aparèy pou tande nan oswa dèyè zòrèy la ka benefisye de yon aparèy oditif implantable. Epitou moun ki gen yon pèt tande nan yon nivo kote aparèy pou tande a pwodui sifle oswa fidbak lè yo mete yo ka benefisye de yon aparèy implantable. Son an transfere dirèkteman nan zòrèy enteryè a. Moun ki gen pèt tande kondiktif reyalize pi gwo benefis nan aparèy la osteointegrated.

Single sided soud

Moun ki gen odyans nòmal nan yon zòrèy ak pèt tande pwofon nan lòt la, ka benefisye de aparèy implantable osteointegrated. Enplantasyon an sou zòrèy ki pi pòv la transfere son (atravè zo bwa tèt la) nan zòrèy enteryè a nan bò opoze a oswa zòrèy odyans nòmal. Enplantasyon an ka ede moun tande son pi byen sou bò zòrèy ki pi pòv la epi bay pi bon kalite son.  

Dènye Mizajou
07/06/2023