Pwogram Implant Cochleyè a

Bay Teknik avanse tande ak Swen ekspè

Yon enplant kokleyè se yon aparèy elektwonik ki bay enfòmasyon son siyifikatif bay moun ki resevwa benefis limite nan aparèy tande yo. Stony Brook Medsin se youn nan kèk sant medikal nan rejyon an ki fè enplantasyon kokleyè. 

Stony Brook Cochlear Ekip Implant la

Ekip Stony Brook gen ladann Chirijyen, Huseyin Isildak, MD, Odyològ ak Patolojis Langaj Lapawòl. Travay Sosyal, Nerosikoloji, Jenetik ak Pedyatri Devlopman yo disponib nan Stony Brook pou konsiltasyon lè sa nesesè. Pwofesyonèl swen sante ki gen anpil fòmasyon sa yo travay ansanm pou bay sèvis konplè ki amelyore lavi moun k ap resevwa yo ak fanmi yo.   

Stony Brook ap fè enplantasyon kokleyè depi 1995. Odyològ nou yo te resevwa anpil fòmasyon nan evalyasyon ak pwogramasyon implant kokleyè preoperasyon ak apre operasyon. Patolojis Lapawòl-Lang yo ale nan kou edikatif espesifik ak fòmasyon pou jwenn ladrès adisyonèl ki nesesè pou fè evalyasyon implant kokleyè ak terapi lè sa nesesè.     

Kijan nou tande?

Onn son yo vwayaje nan kanal zòrèy la epi yo vibre tanbou zòrèy la, zo zòrèy presegondè (ossik) ak zòrèy enteryè. Kochlea a se yon pati nan zòrèy enteryè ki gen fòm kalmason ki gen plizyè milye ti selil cheve. Selil cheve yo chanje vibrasyon yo an siyal ki ankouraje nè tande a epi voye enpilsyon nan sèvo a kote li vin son ki gen sans.

Kijan yon implant kokleyè travay?

Domaj nan selil ti cheve kokley yo ap lakòz yon dezòd nan transmisyon siyal yo nan nè oditif la. Se pèt tande ki kapab lakòz la yo rele yon pèt tande sensorineural. Se enplant lan kokleyè ki fèt pou konpanse pou selil yo cheve kokleye domaje ak ankouraje nè a oditif dirèkteman. 

 Sistèm implant kokleyè a gen de konpozan:

 • Ekstrè chire mikwofòn, processeur son ak transmetè
 • Enplante reseptè ak etalaj elektwòd

Mikwofòn la kaptire son fèk ap rantre epi voye li nan processeur lapawòl la, kote li tradwi nan yon kòd diferan elektrik. Lè sa a, enfòmasyon yo kode transmèt atravè po a reseptè a ak etalaj elektwòd. Elektwòd yo ankouraje fib nè yo oditif, sa ki lakòz enpilsyon elektrik yo dwe lage nan sèvo a, kote yo entèprete kòm son ki gen sans.

Ki moun ki ka benefisye de yon implant kokleyè?

Chanjman pou enplantasyon kokleyè a chanje kòm rezilta teknoloji amelyore pou plis moun elijib pou enplantasyon kokleyè.  


Kandida Granmoun

 • Pèt tande sansoryèl pwofon nan tou de zòrèy
 • Pèt tande sansoryèl pwofon nan yon sèl zòrèy
 • Benefis limite nan bon aparèy tande byen
 • Yon dezi fò pou amelyore odyans

Timoun 5-17 ane 

 • Pèt tande sansoryèl pwofon nan tou de zòrèy yo
 • Pèt tande sansoryèl pwofon nan yon sèl zòrèy
 • Benefis limite nan bon aparèy tande byen
 • Enskripsyon nan yon pwogram ki mete aksan sou ladrès oditif ak lapawòl vèbal
 • Yon dezi fò pou amelyore odyans

Timoun 2-5 ane

 • Pèt tande sansoryèl pwofon nan tou de zòrèy yo
 • Benefis limite nan bon aparèy tande byen
 • Enskripsyon nan yon pwogram ki mete aksan sou ladrès oditif ak lapawòl vèbal

Timoun 6 mwa-23 mwa

 • Pèt tande sansoryèl pwofon nan tou de zòrèy
 • Benefis limite nan bon aparèy tande byen
 • Enskripsyon nan yon pwogram ki mete aksan sou ladrès oditif ak lapawòl vèbal

Ki sa mwen ka atann de operasyon an?
Operasyon an fèt anba anestezi jeneral epi li pran apeprè 2-3 èdtan. Pifò moun ale lakay yo nan menm jou a epi yo rekòmanse aktivite nòmal nan yon semèn. Gerizon konplè sou sit implant la pran apeprè 2-3 semèn.

Ki sa ki swiv-up ki nesesè?
Pwosesè lapawòl la okòmansman anfòm apeprè 3 semèn apre operasyon an. Moun k ap resevwa a ak odyològ travay ansanm pou pwograme elektwòd yo epi fè yon Kat ki mete nan processeur a. Sesyon regilye yo bezwen kòm moun nan adapte yo ak nouvo son an. Pou timoun yo, yo kontwole pwogrè lapawòl ak langaj, konpare pèfòmans anvan ak apre implant la. Espesyalis implant kokleyè yo kenbe kontak sere ak lekòl timoun nan. Terapi lapawòl pou granmoun disponib lè sa nesesè. 

Konbyen odyans mwen pral amelyore apre implant lan?
Enplantasyon kokleyè gen yon to siksè trè wo. Dè milye de moun te resevwa implants kokleyè, ak prèske tout te reyalize pi wo nivo pèfòmans pase anvan enplantasyon. Sepandan, li difisil pou predi rezilta egzak la pou chak moun. Siksè depann de faktè tankou dire soud, degre pèt tande anvan enplantasyon ak laj nan enplantasyon.

Èske asirans mwen kouvri pwosedi a?
Operasyon implantasyon Cochlear kouvri pa pifò asirans medikal. Anplwaye nou yo ap diskite asirans avèk ou epi jwenn yon preauthorization anvan operasyon an.

Kouman pou mwen fè yon randevou?
Pou nou kapab sèvi pasyan nou yo pi byen epi asire nou bay ase tan pou evalye kandidati chak moun nèt, espesyalis implant kokleyè nou yo ap bezwen kèk istwa pase. Tanpri ranpli fòm istwa apwopriye a epi siyen enfòmasyon ki bay lis tout odyològ, ENTs ak aparèy pou tande ou te wè pandan 5 dènye ane yo. Fakse fòm yo nan (631) 444-4582 oswa voye yon imèl an sekirite nan speechandhearing@stonybrookmedicine.edu. Lè nou resevwa rezilta yo, n ap rele w pou yon randevou.