Byenveni nan Stony Brook University Hospital
Depatman Lapawòl ak Odyans

Bay Sèvis Odyans ak Lapawòl nan Kominote Long Island

 Sèvis pou tande

 • Tès odyans konplè pou tibebe-granmoun   
 • Pwojeksyon tande tibebe ki fèk fèt yo                                                                                                        
 • Tès pou vètij ak move balans
 • Evalyasyon pou implant kokleyè ak lòt aparèy oditif implantable pou pwogram kandidati, operasyon ak pwogram apre operasyon
 • Evalyasyon pwosesis oditif

Sèvis Lapawòl

Sèvis evalyasyon ak terapi pou bagay sa yo:

 • Adilt ak pedyat vale ak manje
 • Vwa 
 • Vwa ki afime sèks
 • Vle Restorasyon - Laryngektomi ak Tracheostomy
 • Lapawòl ak lang granmoun
 • Sonorite lapawòl, palè fann
Dènye Mizajou
07/13/2022