Terapi fizik

Terapi fizik Stony Brook ofri evalyasyon konplè ak tretman pou pasyan ki gen tout laj. Sèvis espesyalize nou yo gen ladan, men yo pa limite a sa sèlman:

  • Ampoupe terapi
  • Atrit swen
  • Reyabilitasyon nerolojik
  • Spesyalite zo ak misk
  • Pedyat terapi
  • Post-mastektomi reyabilitasyon
  • Epinyè reyabilitasyon dysfonction
  • Espò reyabilitasyon
  • Vèstibilè ak balans reyabilitasyon
  • Swen blesi
Fizik Terapi fotoTerapi CardioFizik terapi foto 1