Byenveni nan Stony Brook Fizik ak terapi okipasyonèl

Stony Brook Physical Therapy Gym fotoStony Brook pou pasyan ekstèn fizik ak terapi okipasyonèl ofri anpil kalite sèvis terapi tankou:

Sèvis Stony Brook pou pasyan ekstèn fizik ak okipasyonèl se yon pati entegral nan modèl medikal la ki dedye a bay swen ki pi bon nan sèvis reyabilitasyon yo. Manm ki gen anpil eksperyans ak kalifye anplwaye nou yo fè efò chak jou pou sipòte misyon, vizyon, ak valè Stony Brook Medicine.

Pou fè aranjman yon randevou:
Pou kòmanse terapi fizik oswa okipasyonèl, yon preskripsyon nesesè nan men yon doktè, yon asistan doktè oswa enfimyè pratikan. Asirans pou terapi ou ka varye. Tanpri kontakte konpayi asirans ou an pou plis enfòmasyon.

Randevou ki disponib pou Terapi Fizik ak Okipasyonèl Lendi jiska Vandredi soti nan 8 am pou 6: 30 pm. Pou fè yon randevou rele (631) 444-4240.

Randevou yo disponib pou terapi men Lendi jiska vandredi soti nan 8 am pm 5. Pou fè yon randevou rele (631) 444-4210.