Pasyan Enfòmasyon

Fizik terapi foto 3

Pou pran yon randevou, yon referans ekri ki nesesè nan men yon doktè, asistan doktè, oswa enfimyè pratikan yo nan lòd yo kòmanse terapi. Pwoteksyon asirans lan ka varye. Tanpri kontakte konpayi asirans ou an pou plis enfòmasyon. Randevou yo disponib lendi jiska vandredi. Pou kontakte pasyan ekstèn terapi fizik ak okipasyonèl ki gen ladan kadyak reyabilitasyon, lenfedèm, ak etaj basen tanpri rele (631) 444-4240. Pou randevou Terapi men tanpri rele (631) 444-4210.

Fizik terapi foto 4

Sou premye vizit ou a Stony Brook pou pasyan ekstèn fizik ak terapi okipasyonèl tanpri rive minit 30 anvan lè randevou ou ranpli dokiman ki nesesè yo ak pwosesis enskripsyon an. Tanpri, pote yon preskripsyon aktyèl ak kat asirans ou.