Èske w ap chèche fè yon enpak ak sèvi kominote w la?

Nan Pwogram Sante ak Byennèt Stony Brook World Trade Center (WTC), w ap fè pati yon ekip ki angaje nan sèvi kominote sekouris nan katastwòf 9/11 ak bay yon pwogram swen sante inovatè ak konplè.    

Nou gen yon anplwaye anviwon 100 anplwaye epi nou opere ant de gwo klinik, youn nan Konte Suffolk ak youn nan Konte Nassau, tou de pwòp, modèn, ak fèk renove an 2020 ak 2023. Sit prensipal nou an, yon 26,000 pye kare. Etablisman modèn ki sitiye nan Commack, loje tout anplwaye nou yo ki pa fè fas ak pasyan yo, tankou jesyon ka, sèvis manm yo, ak rès anplwaye administratif la.

Nou ofri yon varyete opòtinite travay ki soti nan pwofesyonèl swen sante ak relasyon manm ak sipò administratif. Nou konsidere chak manm pèsonèl la kòm yon moun k ap bay swen epi li entegral nan misyon nou an.

Aplike kounye a epi fè pati yon travaykote ki vrèman chanje lavi!


Ouvèti travay aktyèl yo


Research Program Coordinator (Commack / Westbury)                                                                                                             Klike la a pou aplike

Wòl Koòdonatè Pwogram Rechèch la se sipòte Manadjè Pwogram Rechèch Klinik la nan aplikasyon, kowòdinasyon, ak sipèvizyon evalyasyon ki baze sou rechèch ak antre done ki gen rapò ak rechèch nan yon anviwònman klinik...


2023

 

Dènye Mizajou
05/24/2023