Enstriksyon yo

Preparasyon pou systoskopi

Urologist ou rekòmande yon pwosedi dyagnostik ki rele sistoskopi. Cystoscopy se yon egzamen vizyèl dirèk urèt la ak pawa nan blad pipi a lè l sèvi avèk yon enstriman ki sanble ak yon mikwoskòp. Sa a pran sèlman kèk minit epi yo ka anjeneral dwe fèt nan biwo nou yo anba anestezi lokal yo. Se sistoskòp la grese ak dousman eleman nan ouvèti a urin natirèl. Li pa anjeneral douloure, men gen souvan kèk malèz twò grav pandan pwosedi a. Enstriksyon sa yo eksplike kijan pou prepare pou egzamen sa a. Sèten plan asirans ka mande pou pre-otorizasyon anvan yo gen egzamen sa a. Si ou pa sèten, tanpri kontakte konpayi asirans ou ak / oswa doktè prensipal davans.

Enstriksyon sa yo eksplike kijan pou prepare pou egzamen sa a. Sèten plan asirans yo ka egzije pre-otorizasyon anvan yo gen egzamen sa a. Si ou pa sèten, tanpri kontakte konpayi asirans ou ak / oswa doktè prensipal davans.

  1. Si ou fè alèji ak nenpòt medikaman, ou gen yon istwa enfeksyon pipi souvan oswa ou bezwen pran antibyotik anvan ou fè travay dantè, tanpri avize doktè ou oswa enfimyè ou. Nan kèk ka, antibyotik adisyonèl ka mande anvan sistoskopi.
  2. Pwosedi sa a pa ka fèt san danje si ou gen yon enfeksyon nan aparèy urin. Urologist la ka bay lòd pou yon pipi analiz ak kilti pipi si yo pa te fè dènyèman. Tès sa yo dwe fèt anvan randevou ou. TANPRI REMAKE: Si urologist ou te bay lòd pou tès pipi anvan sistoskopi, nou dwe gen rezilta yo konplè anvan ou fè sistoskopi. Si tès yo endike ke ou gen yon enfeksyon, urologist ou ap avèti ou ak preskri antibyotik. Randevou a pou sistoskopi ka bezwen chanje tou si se ka a.

  3. Si ou pran aspirin, anti-enflamatwa dwòg (tankou Motrin, Alleve, Vioxx, Celebrex elatriye) oswa nenpòt antilè san (tankou Coumadin oswa Plavix). Ou ka bezwen pou yon ti tan sispann medikaman sa yo anvan sistoskopi. Si ou pa sèten, revize medikaman ou yo avèk doktè oswa enfimyè ou. Si yon lòt doktè preskri medikaman sa yo, ou dwe kontakte yo anvan ou sispann pran yo. Si yo pa ka entèwonp san danje, tanpri kontakte biwo nou an anvan ou vini. 

Sistoskopi se yon pwosedi enpòtan ak itil dyagnostik ki gen yon ensidans ki ba anpil nan konplikasyon si ou byen prepare. Nou pral diskite sou risk espesifik ki asosye ak pwosedi sa a nan plis detay epi reponn nenpòt kesyon ki rete ou genyen lè ou vini nan pou pwosedi ou. Si ou bezwen chanje randevou ou oswa ou gen nenpòt pwoblèm ak preparasyon, tanpri rele (631) 444-6270.

Apre enstoskopi Enstriksyon yo

  1. Ou ka remake pipi san-tinged oswa fè eksperyans malèz maladi lè pipi apre genstoskopi. Sa a se nòmal epi anjeneral rezoud nan de oswa twa jou. Pa rezime pran aspirin, medikaman san oswa medikaman anti-enflamatwa pou omwen twa jou apre sistoskopi (oswa jan doktè prensipal ou dirije).
  2. Nou konseye ogmante konsomasyon likid ou a pandan plizyè jou apre sistoskopi, sitou si gen san ki vizib nan pipi a. Si ou dwe mete restriksyon sou konsomasyon likid ou pou rezon medikal, tanpri kontakte doktè prensipal ou pou konsèy espesifik.
  3. Nan sèten ka, urologist la ka preskri antibyotik pou ou anvan ak / oswa apre pwosedi sa a. Si yo preskri antibyotik, asire w ke ou fini tout medikaman an kòm dirije, menm si ou santi ou byen.
  4. Tanpri kontakte biwo nou an imedyatman si ou pa ka pipi oswa devlope twòp senyen, doulè nan vant oswa lafyèv apre systoskopi. Nimewo telefòn yo bay anba a.

Vandredi 8: 30 am jiska 5: 00 pm

24 Rechèch Way, Suite 500
(631) 444-6270
(631) 444-4000

Wikenn / apre èdtan: (Ijans sèlman)

Rele UH operatè ak paj Urology rezidan sou apèl
(631) 444-1444