DAISY Prim pou enfimyè ekstraòdinè

DAISY Prim Logo

Vle di Enfimyè Stony Brook University Hospital ou mèsi?

Pataje istwa w sou swen enfimyè ki gen konpasyon ak konpetans ak nonmen enfimyè ou pou prim DAISY.

Eskane kòd QR la pou jwenn aksè nan fòm nominasyon sou entènèt la.

DAISY Prim QR Kòd

Prim DAISY (Maladi ki atake sistèm iminitè a). se yon pwogram rekonesans entènasyonal ki onore ak selebre swen enfimyè ki konpetan ak konpasyon bay chak jou. Fondasyon DAISY te etabli pa fanmi J. Patrick Barnes apre li te mouri akòz konplikasyon maladi otoiminitè ITP an 1999. Pandan entène lopital li, yo te apresye anpil swen ak konpasyon yo te montre Patrick ak tout fanmi li. Lè li te mouri, yo te santi yo oblije di enfimyè "mèsi" nan yon fason trè piblik.

Mèsi paske w te pran tan pou w rekonèt swen enfimyè ekstraòdinè ou te fè eksperyans oswa obsève.


Christine AdamsChristine Adams, RN, Cath Lab Holding, te nonmen benefisyè Mas DAISY Award pou Stony Brook University Hospital pou swen eksepsyonèl ak konpasyon li montre pasyan li yo. Christine te nominasyon pa youn nan pasyan li yo ki te gen yon kateterizasyon kadyak. Pasyan an, ki te trè enkyete sou pwosedi a, te dekri tèt li kòm yon ofisye polis retrete ak veteran konba militè ki nòmalman se li menm ki bay swen pou moun pandan ijans ak evènman twomatik.

Pasyan Christine te di, “Mwen te nan lopital la anpil fwa pandan karyè mwen ak madanm mwen ki se yon sivivan kansè, kidonk mwen te kominike avèk anpil enfimyè pandan tout lavi mwen. Christine te kanpe pi wo pase yo tout.”

Pasyan an te note ke Christine te pwofesyonèl, konesans, pran swen ak atantif, epi li te di, “Avan operasyon mwen an, li te asire ke mwen te prepare epi adrese tout bezwen ak enkyetid mwen yo, ki gen ladan nève mwen nan fè pwosedi sa a. Apre pwosedi mwen an, li te la pou salye m ak yon souri, e li te ba m yon swen apre sa ki pa t jis.”

Pasyan an te vrèman apresye fason Christine te jere swen l ', paske li te konnen li te gen twoub estrès pòs-twomatik depi tan li nan militè a epi li te asire ke li te byen pran swen. Li te di, "Li pa t 'fè travay li - li te montre ke li renmen travay li ak pasyan yo ke li pran swen chak jou. Mwen pa ka remèsye li ase."


Kristin ScheckerKristin Schecker, RN, Noninvasive Cardiology, te nonmen benefisyè Fevriye DAISY Award pou Stony Brook University Hospital pou swen eksepsyonèl ak konpasyon li montre pasyan li yo. Kristin te nominasyon pa youn nan pasyan li yo ke li te pran swen sou 13 North anvan Kristin transfere nan Noninvasive Cardiology.

Pasyan an te siviv yon konjesyon serebral an 2019. Pasyan an te note ke lè li jwenn rezolisyon li ap diminye, li sonje eksperyans li kòm pasyan sou 13 North ak Kristin, "zanj li," ki te fè l reyalize ke te gen lavi apre konjesyon serebral.

Pasyan an te di, “Nan premye swa mwen an, mwen te rankontre Kristin enfimyè mwen an. Mwen pa t konnen ke reyinyon Kristin t ap chanje lavi m ak mantalite m.” Pasyan an te kòmanse fè kochma e li te rele ak laperèz. Kristin te kenbe men l ', li chichote asirans nan zòrèy li. Pasyan an te di, “Kristin te ban m premye ti limyè espwa ke lavi a ka retounen nan nòmal. Li te yon sovtaj nan yon gwo lanmè dezespwa."

Lè pasyan an te egzeyate lopital la, li te note, “Kristin te kenbe men m pandan m te di orevwa. Pawòl ankourajman ak konpasyon li yo te kenbe m 'ale nan premye etap mwen yo ak tout mwa mwen nan terapi ak tès."


Jennifer McCoyJennifer McCoy, RN, 13 North, Stony Brook University Hospital, te nonmen moun k ap resevwa Prim DAISY Janvye a.

Jennifer te nominasyon pa youn nan pasyan li yo ki te gen yon ti konjesyon serebral epi ki te pase de semèn edmi nan lopital la. Pè, pè ak chòk, li panse ak pitit li yo lakay li, pasyan an te di ke yo te ba li yon zanj ki te fè l kwè bagay yo pral pi bon. "Enfimyè Jenn McCoy se te vrèman yon zanj voye ban mwen. Li te pasyan, janti ak fè m 'santi lakay mwen. Li te la chak fwa mwen te bezwen li. Li vrèman fè jou nwa yo pi klere anpil."

Lè yo te di pasyan an ke li ta bezwen sèvi ak yon tib manje lakay li, li te devaste. Sepandan, li te di, “Jenn te soulaje enkyetid mwen yo ak pozitivite li epi li te montre mwen ak pitit fi mwen kijan pou n opere tib manje a avèk fasilite ak pasyans. Li te pran tan pou l ekri etap sa yo pou mwen e li te vrèman fè m gen yon pèspektiv pozitif.” Pasyan an te santi ke "pèsonalite, jantiyès, pasyans, konpasyon, favè ak angajman Jenn te klere chak jou li te antre nan chanm mwen an." Li te deklare ke li pral sonje Jenn pou yon lavi epi li te note, "Tout moun bezwen yon Jenn nan lavi yo."


Lenny GangLenny Gang, RN, ki soti nan Ekip Transpò RN Stony Brook University Hospital, te nonmen moun k ap resevwa Prim DAISY Desanm lan. Lenny te nominasyon pa yon pasyan li te pran swen pandan yon kòd Rapid Response Team (RRT).

Pandan ke chanm nan te plen ak anplwaye pou RRT a, Lenny reyèlman te kanpe deyò nan pasyan an. Pasyan an te di, “Li te prezante tèt li ban mwen touswit epi li te eksplike tout ti bagay li te fè... Li te esplike menm ti bagay sa yo tankou kijan li ta pral leve kabann lan jis pou yo pa t pran m sou gad.” Pasyan an te santi Lenny vrèman pran swen e li te enpresyone ke li te rete pandan tout kòd la.  

Lè yo te di pasyan an sou deplase nan swen entansif, pasyan an te pè. “Lenny te ede kenbe m kalm e menm te fè m ri yon ti jan, sa mwen pa ta panse posib nan yon ijans. Li byen klè ke bagay ki pi enpòtan pandan yon sitiyasyon estrès se pa sèlman medikaman an men moun ki chita sou kabann sa a, ki jis vle santi yo konprann."


Dawn MahoneyDawn Mahoney, RN, Pedyat Acute, Stony Brook Children's Hospital, te onore kòm benefisyè DAISY Award pou mwa desanm lan. Dawn te nominasyon pa paran yon pasyan, ki te ekri kijan konesans Dawn, konpetans, eksperyans ak swen ekselan montre vrèman devouman li nan pwofesyon li ak pasyan li pran swen yo.

Manman an te dekri Dawn kòm "fre tankou yon konkonb." Manman an te note ke Dawn te bay blag, takine, koute epi pale pandan l ap travay. Li kite pasyan an ak paran yo deside sa yo bezwen, tout pandan ke li se yon prezans pozitif domine nan chanm nan.

Manman pasyan an te deklare ke lè Dawn te rive nan chanm pitit fi li a, figi pitit fi li a t ap limen epi li te di ke pitit fi li a “bliye doulè li ak dlo nan je, li te konsantre l sou direksyon Dawn t ap bay.”

Manman kontinye di, "Pou enfimyè Dawn, travay li sanble jis yon ekstansyon de ki moun li ye: yon moun ki renmen sèvi timoun lè yo pi konfonn, vilnerab ak doulè." Epi lè Dawn t ap travay, "Nou te konnen nou te kapab detann kòm paran."


Nicole FormanNicole Forman, RN, Inite Swen Entansif Medikal (MICU), te chwazi kòm benefisyè DAISY Award Novanm nan nan Stony Brook University Hospital. Nicole te nominasyon pa pitit fi yon pasyan ki te pran swen pa Nicole apre yo te admèt nan MICU a ak yon maladi respiratwa grav.

Pitit fi pasyan an te note nan nominasyon li ki jan souch emosyonèl ak ensètitid nan kondisyon manman l 'te akablan pou li ak fanmi li. Li te deklare ke Nicole te limyè k ap gide yo pandan peryòd fè nwa sa a. Fanmi an te enpresyone pa sèlman ak swen medikal eksepsyonèl Nicole, men fason li te ale pi lwen pase pou fè yo santi yo wè ak sipòte. Pandan yon peryòd difisil nan ICU a, Nicole te chita ak pasyan an ak fanmi li pou reponn kesyon yo avèk pasyans ak konpasyon.

Nicole te koute enkyetid ak laperèz fanmi an epi li te rekonfòte yo, sa ki te gen yon gwo enpak sou yo. Fanmi an te santi ke kominikasyon kalifye Nicole te ede yo navige mond konplèks ICU a ak klète ak konfyans. Pitit fi pasyan an te fè kòmantè tou sou fason Nicole te fè efò pou l konnen manman l sou yon nivo pèsonèl. Li te pran tan pou aprann sou pastan li, enterè li ak lavi deyò lopital la. Li ta pataje istwa ak manman l e li te fè l santi l tankou yon moun cheri epi li pa jis yon pasyan.


Natalie RivasNatalie Rivas, RN, Inite Swen Entansif Medikal (MICU), se moun k ap resevwa Prim DAISY Oktòb la nan Stony Brook University Hospital. Natalie te nominasyon pa madanm yon pasyan ki te fè eksperyans konplikasyon kòm rezilta nan dyagnostik kansè l 'ak anvan transplantasyon selil souch.

Madanm pasyan an se yon enfimyè tèt li, men li pa t prepare pou l sou lòt bò a nan yon kriz medikal ki afekte mari l. Natalie te rekonèt ke tou de pasyan an ak madanm li te pè, epi li te ede kalme laperèz yo epi kenbe yo tou de enfòme chak etap nan wout la. Li ta rele madanm pasyan an nan aswè pou ba li dènye nouvèl epi ede l rasire yon fwa yo te mete mari l sou yon vantilasyon. Pasyan sa a te nan MICU a pandan de semèn, epi Natalie chèche pasyan an ak madanm li menm lè li pa te enfimyè prensipal pasyan an pou ba yo tou de ankourajman epi ofri nenpòt asistans.

Malerezman, pasyan an te mouri nan hospice, men madanm pasyan an te deklare, “Pa gen anpil bagay pou m sonje sou dènye lopital sa a, men mwen p ap janm bliye swen konpasyon mari m ak mwen te resevwa nan men bèl enfimyè l Natalie. , epi m ap toujou rekonesan dèske li te antre nan lavi nou nan moman sa a.”


Nancy RussellNancy Russell, RN, Pedyat Acute, se moun k ap resevwa Prim DAISY Oktòb la nan Stony Brook Children's Hospital. Nancy te nominasyon pa yon paran nan yon ansyen pasyan osi byen ke kòlèg travay li yo ki tout pataje kijan Nancy bay tout pasyan li yo ak fanmi yo swen ak konpasyon. Nominasyon manman pasyan an te soumèt te di, “Nancy te kenbe men pitit gason m nan pandan yon moman difisil apre operasyon an. Se te yon sitiyasyon difisil, epi li te nan gwo doulè. Nancy rasire l e li kontinye ap pale avè l. Li te kenbe men l tout tan. Li imedyatman ba li medikaman pou doulè li te bezwen."

Kòlèg travay Nancy yo te ekri, “Nancy toujou ale pi lwen pase pou konekte ak pasyan li yo ak fanmi yo. Yo souvan jwenn li nan chanm pasyan an ap pale ak bay anpil konsèy - tou de konsèy medikal ak konsèy lavi. Li se cho, angaje, ankourajan ak respè. Li souvan ale pi wo pase apèl li kòm yon enfimyè kabann nan sa yo ki nan yon moun etonan ak zanmi. Objektif Nancy chak chanjman se non sèlman pou pran swen chak pasyan li yo chak jou nan pi bon kapasite li, men pou asire yo kontan ak konfòtab ke posib.”

Yon istwa soumèt rakonte konpasyon ak swen Nancy lè yon manman te kouri al Starbucks pou pran yon tas kafe ki te nesesè anpil. Manman an te kontan anpil pou l te kapab kite bò kabann nan, fè yon ti mache pou kont li epi jwenn yon gwo tas kafeyin. Le pli vit ke manman an te retounen nan chanm pasyan an, li lage tout tas kafe a sou tout planche a. Nancy non sèlman te ede manman an netwaye, men tousuit li te bay manman an lòd yon kafe tou nèf egzakteman jan li te renmen li epi li te ba li men. Manman pasyan an te kriye sou nivo sipò ak senpati Nancy te ofri l.

 


Sara KlecherSarah Klecher, RN, Inite Swen Kardyak Acute, se moun k ap resevwa Prim DAISY Septanm nan Stony Brook University Hospital. Sara te pran swen yon pasyan ki te nan fen lavi li epi pitit fi pasyan an te nominasyon li. Pitit fi a te rekonesan anvè Sara ki te prepare chanm manman l pou tout fanmi an te avèk pasyan an, pou l te asire l alèz e l te trete l avèk diyite. Sara te rete ak fanmi an pandan dènye moman pasyan an sou tè a epi apre sa li te rekonfòte pitit fi pasyan an, ki te rasire Sara ke li te fè tout sa li te kapab pou manman l. Pitit fi pasyan an te ekri: “Mwen pa ka konplètman eksprime don sa te genyen pou m te genyen Sara ak manman m ak nou tout.”

Sara te kòmanse karyè li nan SBUH kòm volontè. Lè sa a, li te anboche kòm yon anplwaye nan Transport ak Lè sa a, yon asistan enfimyè pandan y ap ale nan lekòl enfimyè. Sarah te gradye ane pase a kòm yon RN epi li sèvi kòm yon bèl egzanp sou sa ki ka reyalize kòm yon anplwaye nan Stony Brook.

 


Shannon Sweeney Shannon Sweeney, RN, Inite Swen Entansif Pedyat, se moun k ap resevwa Prim DAISY Septanm nan Stony Brook Children's Hospital. Shannon te nominasyon pa yon paran nan yon ansyen pasyan nan PICU a ki te pataje kijan Shannon te bay pitit gason l 'ak fanmi yo jantiyès, sipò ak konpasyon pandan dènye entène lopital yo nan Stony Brook Children's Hospital. Nan nominasyon li, manman pasyan an te ekri, “Shannon te pran swen ni pitit gason m ak pitit fi m nan ICU a. Li te ede pitit gason m nan santi l an sekirite epi pran swen l lè li te nan eta ki pi vilnerab li apre chak nan sèt operasyon nan sèvo li yo nan dènye ane a. Li te enpresyonan pou m gade travay li epi kenbe nivo swen pitit fi m nan lè li te sou sipò lavi.”

Li te dekri Shannon kòm konsantre, rapid ak metikuleu ak tout detay, li te tou te note, "Nou fè pitit nou konfyans yo nan pi bon nan men ak Shannon, epi nou santi nou tande ak sipòte kòm paran nan sitiyasyon ki pi difisil yo ak santi yo pi dekouraje."

 


Mary SmithMary Smith, RN, 17 North/Surgical ICR, se moun k ap resevwa Prim DAISY Out nan Stony Brook University Hospital. Mari te nominasyon pa pitit fi yon ansyen pasyan ki te pataje istwa sou fason Mari te bay grann 90-zan swen konpasyon ak konpetan. Mary te defann pasyan sa a lè li pa t kapab defann tèt li, sa te yon gwo soulajman pou fanmi an lè yo pa t nan lopital la.

Fanmi an te fè kòmantè tou sou fason Mari te trete grann yo avèk anpil respè e sou “pèsonalite briyan” Mari te fè grann yo te santi yo santi. Mari te fè jounen l 'pa danse avè l' pandan y ap ede l 'soti nan kabann nan depi danse se yon aktivite pi renmen nan pasyan an. Fanmi an te di jan yo te gen chans e yo te rekonesan pou yo te genyen Mari kòm enfimyè grann yo.

 

 


Lori StoesselLori Stoessel, RN, Manadjè Enfimyè, Pedyatri ak Inite Onkoloji Pedyat, Stony Brook Children's Hospital, te chwazi kòm moun k ap resevwa prim DAISY Lidè Enfimyè 2023 la. DAISY Nurse Leader Award rekonèt lidè enfimyè ki ekstraòdinè nan enpak yo genyen sou swen pasyan ki gen konpasyon. Lidè enfimyè yo wòl modèl konpòtman ekstraòdinè epi kreye yon anviwonman kote atribi konfyans, konpasyon, respè mityèl ak devlopman pwofesyonèl kontinye ap modelize ak sipòte. Lidè enfimyè a motive anplwaye yo ak yon vizyon pataje ak antouzyasm pou yo rive jwenn pi bon rezilta pou tèt yo ak pasyan yo.

Lori te nominasyon pou prim sa a nan men anplwaye li yo ak nan men kòlèg li yo. Yo dekri li kòm yon lidè pratik, yon modèl, onèt ak jis. Yon kandida te di, "Lori motive anplwaye li yo pou yo vin pi bon yo kapab pou tèt yo endividyèlman (mantalman, emosyonèlman, fizikman, elatriye) pandan y ap ankouraje devlopman pwofesyonèl kontinye." Yon lòt kandida te ekri, “Lori toujou ap chèche fè eksperyans pasyan an pi bon pou pasyan yo ak fanmi yo. Li mennen inisyativ ki baze sou pasyan yo ak inisyativ ki baze sou inite yo grasa opinyon anplwaye bò kabann yo ak fanmi yo lè li fè wonn chak jou.” Anplwaye li yo te deklare, "Lori se yon lidè enfimyè eksepsyonèl ki merite tout rekonesans ki genyen!"


Tomal Kumar Magar, RNTomal Kumar Magar, RN, se benefisyè Jiyè pou DAISY Award nan Stony Brook University Hospital. Tomal te nominasyon pa youn nan pasyan li yo nan inite NICR la.

Nan nominasyon an, pasyan an te note konbyen Tomal pran swen pasyan li yo epi li dekri li kòm trè pozitif, zanmitay ak enèjik. Pasyan an te ekri tou, “Tomal te fè m santi m enpòtan anpil e li te fè m reyalize konbyen li gen sousi pou limanite. Pa sèlman pasyan li yo, men tou fanmi pasyan li yo.

Li te kontinye pou dekri nati k ap pran swen l lè l te ekri, “Li te reponn mwen e li te ban m anpil sipò konsènan kondisyon medikal mwen an. Mwen te aprann anpil nan men li. Li trè dous, ki pran swen e li se yon enfimyè trè tradisyonèl, ki gen respè... Nou bezwen enfimyè tankou li.” Felisitasyon, Tomal!


 

 


Sara Smokler, RN

Sarah Smokler, RN, yo te nonmen premye moun ki resevwa prim DAISY nan tout lopital pou Stony Brook University Hospital

Stony Brook University Hospital dènyèman te prezante DAISY Award pou Ekselans Enfimyè ak rekonèt Sarah Smokler, RN, 16 South/Kardyoloji kòm premye moun k ap resevwa Lopital Stony Brook University nan tout lopital nan mwa jen 2023 pou swen eksepsyonèl ak konpasyon li montre pasyan li yo. Li te nominasyon pa yon ansyen pasyan ki te pataje yon istwa sou fason Sara te bay li ak jantiyès ak sipò pandan yon moman enkyetid pandan entène lopital li.

Pasyan an te fè kòmantè sou fason Sara te eksplike ak anpil atansyon pwosedi li t ap fè a ak medikaman li t ap pran yo e li t ap tcheke li regilyèman pou asire ke li pa gen doulè. Sara te pase tan koute pasyan an e li te atantif. Pasyan an te santi ke rankont sa a te fè lopital li rete pozitif ak yon eksperyans gerizon, paske li te santi ke Sara te pran swen li kòm yon moun pa sèlman yon pasyan. Felisitasyon Sara!

 

Stephanie TocciStephanie Tocci, RN, te nonmen 16yèm Daisy Award pou Lopital Stony Brook Children's Hospital.

Stony Brook Children's Hospital, ki te rekonèt enfimyè yo ak prim DAISY depi 2019, dènyèman onore Stephanie Tocci, RN, Travay Delivery, ak 16th DAISY Award pou Ekselans Enfimyè pou swen eksepsyonèl ak konpasyon li montre pasyan li yo. Li te nominasyon pa yon ansyen pasyan ki te pataje yon istwa sou fason Stephanie te ba li bonte, sipò ak konpasyon pandan akouchman li nan lopital la.

Pasyan an te deklare, "Depi moman Stephanie te antre nan shift li a 7 pm epi li te prezante tèt li, li te plen ak limyè - zanmitay, kè kontan, pran swen, konpasyon ak rasire.

"Stephanie te fè mak li sou kè m ak lavi m pou tout tan. Se li ki te pran swen m epi ki te ofri m konsèy ak sipò nan premye èdtan mwen kòm manman, e mwen rekonesan pou tout tan." Felisitasyon, Stephanie, paske w te resevwa prim DAISY pou mwa me a!

DAISY prim

Dènye Mizajou
02/01/2023