Ki sa ki "FCCM" vle di

Lè kolèj Ameriken pou Medsin Swen kritik te kreye nan 1988, a Sosyete nan Medsin Swen kritik (SCCM) te kòmanse yon tradisyon dedye a rekonesans nan ekselans. Kolèj la pran angajman pou ankouraje objektif ki pi wo yo nan medikaman swen miltidisiplinè kritik, onore moun ki gen reyalizasyon ak kontribisyon demontre angajman pèsonèl nan objektif sa yo, fè pwomosyon yon fowòm pou devlopman nan pratik kolaborasyon nan mitan espesyalite yo ak pwofesyon ki bay swen kritik, ak bay sosyete a ak yon kò konsiltatif posede ekspètiz rekonèt nan pratik la nan swen kritik.

Kolèj la ankouraje objektif ki pi wo nan pratik swen medikal miltidisiplinè. Deziyasyon prestijye a Kamarad nan kolèj Ameriken pou Medsin kritik (FCCM) onè pratik, chèchè, administratè ak edikatè ki te fè kontribisyon eksepsyonèl nan jaden an nan swen kritik. Li endike tou reyalizasyon yo demontre angajman pèsonèl ak pwofesyonèl nan pwofesyon an. Kolèj la, ki se premye sosyete onorè a espesyalman pou pratisyen swen kritik, se te fè nan enfimyè, terapis respiratwa, doktè ak lòt pwofesyonèl sante alye ki tout ekspè nan jaden yo.

Kòm yon òganizasyon konsakre nan kreye yon pi gwo konpreyansyon nan swen kritik, Kolèj la mete aksan sou jesyon kalite nan pratik la ak administrasyon nan swen kritik, konsantre sou lidèchip ak souliye enpòtans ki genyen nan sipèvizyon, swen imen, kominikasyon ak opinyon piblik ki enplike swen kritik.

Fonksyone nan 1970, SCCM se dirijan òganizasyon miltidisiplinè pou doktè, enfimyè ki anrejistre, terapis respiratwa, famasyen ak famasyen, syantis, bioengineers, ekzekitif endistri kritik ak lòt pwofesyonèl sante alye ki enplike nan swen malad la kritik ak blese. SCCM se dedye a swen an amelyore nan kritik malad la ak blese nan ekselans nan swen medikal, edikasyon ak rechèch miltidisiplinè.

Avèk plis pase manm 8,000 ki soti nan peyi 55, SCCM fòtman enfliyanse pratik la ak konsantre nan medikaman swen kritik. Manm SCCM gen ladan pwofesyonèl sante medikal, enfimyè ak alye ki travay nan inite swen entansif (ICUs) atravè mond lan. Manm reprezante plizyè espesyalite medikal, tankou medikaman entèn (kadyoloji ak pulmonology), operasyon, anestezi, pediatrics, neyatoloji, neroloji ak terapi boule. Swen enfimyè ki fè pati SCCM yo gen ladan yo ki espesyalize nan rechèch retrèt, pedyatri, operasyon ak lòt domèn. Pwofesyonèl sante alye tankou famasyen ak famasyen, terapis respiratwa ak chèchè yo tou pote ekspètiz yo nan swen nan pasyan kritik malad ak blese.

Angajman SCCM pou bon kalite edikasyon pou pratikan swen kritik se nan kè tout efò Sosyete yo. Chak ane, Symposium Edikasyon ak syantifik SCCM a pote ansanm plis pase 2,500 nan pratikan dirijan nan mond lan. Pandan konferans plenyè, atelye, diskisyon panèl, ak sesyon espesyal, pratik yo konsantre sou pwoblèm ki enplike pratik klinik ak anviwònman ki toujou chanje nan inite swen kritik la.

Anplis Senpozyòm, SCCM ofri lòt pwogram edikasyonèl. Pwogram rejyonal, atelye sou sètifikasyon espesyal, ak kou preparasyon yo ofri pandan tout ane a. SCCM se yon manm nan Federasyon Mondyal la nan Sosyete Swen entansif ak anime Mondyal Kongrè a nan medikal Swen kritik nan 1981. Nan 1991, SCCM te vin yon manm nan Asosyasyon Medikal Ameriken an epi patisipe aktivman nan House AMA nan delegè ak komite divès kalite.

Efò Sosyete Recent te konsantre sou patisipasyon nan politik swen sante. Aktyèl SCCM enkyetid yo konsantre sou refòm sistèm sante nasyonal, pwoblèm defans pasyan yo, aplikasyon lejislasyon nasyonal pou amelyore sistèm swen chòk nan peyi a, defann finansman federal ogmante pou rechèch swen kritik, epi asire ranbousman ekitab pou doktè swen kritik. Dirèk patisipasyon nan soumèt temwayaj, kanpay lapòs, ak reyinyon ak ofisyèl gouvènman yo te lakòz yon sansibilizasyon ogmante nan swen kritik nan mitan lejislatè yo ak makè politik yo, e li te ranfòse wòl Sosyete a nan efò sa yo.