Manje Healthy

apèsi sou lekòl la:

Healthy Photo ManjeNan fè fas a pousantaj tout tan-ap grandi nan dyabèt (ki afekte plis pase 26 milyon Ameriken) ak obezite (plis pase 68 pousan nan Ameriken yo konsidere kòm obèz oswa ki twò gwo), li ta fè sans pou lopital yo dwe sous manje ki bon pou sante. Men, nan anpil kafeterya lopital - ak sou plato yo manje sèvi pasyan yo - pa gen anpil bwason ki an sante ak opsyon manje. Lopital ki rekonèt lyen ki nye ant nitrisyon ak sante yo ap chanje fason yo. Anpil enstalasyon swen sante kenbe sou plas jaden òganik ak lame mache kiltivatè yo. Vyann lokalman grandi, bèt volay ak pwodwi yo ap kòmanse montre moute nan manje yo ofri bay pasyan yo ak vizitè yo. Fatra Manje, ki konte pou plis pase 20 pousan nan volim fatra total yon lopital la, yo te adrese tou. Anplis de sa nan ofri sante manje nan pwòp enstalasyon yo, lopital yo ap ede kominote kreye sistèm manje dirab (sa yo, se rezo kolaborasyon ki entegre pwodiksyon manje, pwosesis, distribisyon, konsomasyon ak jesyon dechè.)


Lyen rapide:

Objektif 2022:

 • Ogmante konpostaj pa 10 pousan.
 • Entwodwi plis materyèl ki baze sou plant, konpostabl, pou yon sèl itilizasyon.  
 • Revize bezwen ekipman yo, enkli enstalasyon yon nouvo machin alave ki pral gen pi bon efikasite enèji.
 • Devlope yon pwogram medikaman gastronomik pou etidyan medikal yo ak de klas nan 2022.
 • Prezante plis materyèl ki baze sou plant/konpostab pou yon sèl itilizasyon.
 • Ogmante konpostaj pa 10%.

Tèt fèm

En:

Legim ki soti nan fèm

Stony Brook Medicine se yon manm aktif nan Practice Greenhealth. Pratik Greenhealth mande lopital yo gade aspè dirabilite nan manje ak Stony Brook University te pran mezi pou amelyore pwofil dirabilite sèvis manje yo.

Òganizasyon swen sante nan tout peyi a ap ofri meni ki pi an sante, travay ak kiltivatè yo pou achte pwodwi lokalman ak dirab, diminye kantite vyann yo achte ak sèvi, epi ale pi lwen pase miray yo pou ede satisfè bezwen manje kominote yo, tout nan yon efò pou reyalize gwo objektif ni pou etablisman an ak kominote ki antoure a tankou:

 • Amelyore valè nitrisyonèl manje ki disponib pou pasyan yo, anplwaye yo, ak vizitè yo ki pral amelyore sante jeneral yo tou.
 • Ogmante aksè nan opsyon manje an sante pou kominote a, paske yon mank de sous manje ki an sekirite kapab yon gwo faktè ki afekte sante fizik ak byennèt emosyonèl.
 • Bati yon sistèm alimantè ki dirab pou anviwònman an pou benefis alontèm kominote y ap sèvi yo.

Lidè kominotè yo, lopital, ak founisè swen sante yo gen yon opòtinite inik pou devlope pwogram ki vize ranvèse tandans negatif ki gen rapò ak manje ak sante pa:

 • Modèl chwa manje ki pi an sante, ki pi dirab pou pasyan yo, anplwaye yo ak vizitè yo pandan y ap ekonomize lajan nan diminye fatra manje ak jere resous natirèl yo.
 • Maksimize pouvwa acha lopital la pou ogmante disponiblite lokal, manje dirab nan lopital la ak pa ekstansyon, nan kominote a.
 • Swiv pwogramasyon ak envestisman pou adrese detèminan sante sosyal ak anviwonmantal yo lè yo ogmante aksè a manje ki bon pou pasyan, anplwaye yo ak vizitè yo pandan y ap bati sistèm manje ki an sante, dirab ak ekitab pou kominote yo.

An repons a apèl pou aksyon sa yo, Stony Brook Medicine te pran yon seri aksyon, tankou:

 • Divizyon Nitrisyon Lopital la patwone Kids' Cooking Classes chak ete pou rive jwenn jèn manm kominote a ak fanmi yo ak bon edikasyon sou nitrisyon. An 2021, yo te ofri de klas pou timoun ki gen 6 a 8 ane ak 9 a 11 ane. Timoun yo rekòlte pwodui ak remèd fèy ki soti nan fèm nou an epi prepare manje ak ti goute pandan y ap aprann sou pratik kiltivasyon dirab. Klas yo te byen resevwa pa timoun yo ak paran yo.
 • Divizyon Nitrisyon Lopital la te travay tou ak Healthier U pou devlope aktivite nitrisyon vityèl pou anplwaye yo. Yo te travay tou ak SBM Social Media Manager pou poste resèt chak semèn ak konsèy sou medya sosyal SBM yo.
 • Chak mwa me, yo òganize yon ranmase lajan pou sipòte Stony Brook Heights Rooftop Farm. Yo te bay plant yo tou nan Opsyon pou Viv Kominotè ki pa pou pwofi yo, yon pwogram rezidansyèl pou granmoun ki gen pwoblèm mantal, ak jaden kominotè Shinnecock Nation.
 • Stony Brook Heights Rooftop Farm, malgre restriksyon COVID, te rekòlte prèske 1300 liv pwodui.
 • Anplwaye yo te patisipe nan fèm òganik Latè Natirèl yo pandan sezon kwasans 2021 la, yo te resevwa pati nan fèm nan mwa jen jiska oktòb.
 • Divizyon Nitrisyon Lopital la ap planifye pou devlope yon pwogram Medsin Culinary pou etidyan medikal yo an 2022.
 • Sèvis Manje te diminye kantite vyann ak bèt volay te achte nan prèske mwatye nan 2016. Yo fè sa nan diminye gwosè pòsyon yo, ranplase ak fwidmè ak pwoteyin antye ki baze sou plant tankou pwa, nwa, grenn, ak soya.
 • Plis pase 20% nan manje yo ak bwason yo soti lokalman. Yo konsantre sou elaji opsyon manje ak bwason dirab.

Pandan ke gen anpil travay toujou pou fè, Stony Brook te pran etap desizif nan direksyon pou "vèt" opsyon manje nou yo.

Nan kafeterya nou an, nou chanje plasman bwason yo pou ankouraje chwa ki an sante. Tout bèt volay yo sèvi yo pa gen antibyotik epi nou achte tout legim fèy vèt nou yo dirèkteman nan yon fèm lokal. Nou ankouraje itilizasyon dlo tiyo, ak yon estasyon pou ranpli boutèy dlo ki disponib pou anplwaye yo ak vizitè yo. Donasyon manje nou yo bay yon òganizasyon charitab lokal yo ap ede nou diminye fatra manje.

Sèvis ManjeNou ofri resipyan bwason ki gen resonab ak resipyan ki ka itilize ankò. Diners ka achte yon resipyan ki ka itilize ankò pou $ 5. Lè yo retounen li, yo ka chanje li pou yon veso ki nouvo oswa pou yo jwenn yon siy pou yon veso pou yo ranmase pita. Diners pral resevwa yon ranbousman $ 5 nan fen semès la si yo retounen veso yo oswa siy yo.

Nou ofri yon Masters sou entènèt nan degre Syans nan Nitrisyon, ak yon konsantrasyon nouvo nan Sistèm Manje Dirab ak Sante. Nou bay yon prezantasyon, ki gen tit "Terapi Nitrisyon nan Anviwònman pou pasyan ekstèn ak pasyan ki entène", nan rezidan medikaman entèn isit la nan lopital la. Sijè yo enkli fason nan pwovizyon manje peyi nou an ki te afekte pa pwoblèm nan dlo, pestisid, plastik, dlo ize ak manje bèt.

Pou kominote a, nou ofri Tours nan fèm twa nou an, klas kwit manje, pwogram fizik / pwa jesyon, ak meni / resèt pou kwit manje ak engredyan kanpe fèm.

Nou kouri yon mache kiltivatè ak yon pwogram CSA (Community Supported Agriculture) an kolaborasyon avèk yon fèm lokal òganik.

Nou ankouraje founisè manje nou yo pou amelyore swivi ak trasabilite nan manje lokal ak bwason - nan lòd yo, faktur yo ak sistèm rapò - asire ke manje yo ak bwason yo lokal yo.

Rekonesans: 

Manadjè Vann an Detay nou an te nonmen youn nan 16 Top Ewo Sèvis Manje pa Food Service Magazine, ki selebre ewo sèvis manje nan dezyèm ane pandemi an.

Josephine Connolly-Schoonen te rele 2012 Madanm pou Ane a nan Sante pa TBR News Media pou travay li ak fèm nan twa. Efò li yo tou te resevwa prim lan Long Island Business Association Health Swen ewo nan 2015, nan rekonesans nan modèl fèm-nan-kabann nou an. 

Ekip:

Josephine Connolly-Schoonen, Michael West

Règleman:

Stony Brook Medsin Règleman sou nitrisyon