Sèvis telemedsin pou pasyan yo

At Konsiltan ren nan Long Island, sante ou ak sekirite se pi gwo priyorite nou yo. Nou kontinye kontwole epidemi COVID-19 ak ap pran tout prekosyon ki nesesè pou asire sekirite tout moun.

Nan repons a sa a, nou te ajoute yon sèvis Telekominikasyon pratik nou an pou nou ka kontinye sèvi bezwen medikal ou pandan tan sa a.

Platfòm nou an se HIPAA an sekirite ak doktè ou ka fè egzamen ou a nan yon an sekirite, anviwònman vityèl. Tanpri rele biwo nou an nan (631) 476-1010 pran randevou pou vizite telemedsin ou.

Pou aprann plis sou fason pou prepare ak kisa pou atann de vizit randevou w lan:

www.stonybrookmedicine.edu/patientcare/telehealth/your_telehealth_visit

 

Vizite nou
Jwenn enfòmasyon sou biwo pou pwochen vizit ou.
 
Resous Pasyan
Aksè fòm ak enfòmasyon sou asirans.
 
Asirans
Gade plan asirans k ap patisipe nou yo.