David L. Peters, fè premye operasyon Sistèm Urolift® nan Stony Brook University Hospital

Stony Brook Urology ap ofri sèvis Telesante ki pral pèmèt pasyan nou yo resevwa bon jan kalite swen nan sekirite ak konfidansyalite lakay yo.

Pou wè si bezwen urolojik ou ka satisfè nòmalman, tanpri rele Stony Brook Uroloji nan (631) 444-1910 epi chwazi opsyon pou randevou.

Si ou te deja rezerve yon vizit Telehealth epi ou gen kesyon sou koneksyon ak Teladoc pou vizit ou a, tanpri vizite www.stonybrookmedicine.edu/patientcare/telehealth

BPH imajInovatif, minimòm anvayisan operasyon pou pasyan ekstans dispans sentòm yon pwostat elaji pandan y ap konsève fonksyon urin ak seksyèl.

Jodi a, gen yon estime 500 milyon moun atravè lemond ki soufri ak sentòm yo ak malèz ak Benign Prostatic Hyperplasia (BPH), oswa pwostat elaji, yon kondisyon ki pa kansè ki ka dramatikman afekte fonksyon nan blad pipi. Kounye a aksepte tretman, sa ki ka enplike operasyon oswa medikaman, ka pa sèlman efikas, men tou ka gen efè segondè tankou enkonvenyans ak pèt fonksyon seksyèl. Si kite trete, BPH ka lakòz tou domaj nan blesi pèmanan.

Sepandan, yon tretman FDA apwouve, sistèm Urolift® la, ap bay nouvo espwa pou mesye sa yo. Sistèm lan anplwaye yon pwosedi minimòm pwolonje pou pasyan ekstèn ki implants ti sutur yo separe tete pwostat yo elaji. Se sistèm nan ki fèt yo ki ap pèmèt koule pipi nòmal ak prezève fonksyon seksyèl.

Depi apwobasyon li yo nan 2013, pwosedi a te konplete plis pase fwa 60,000 e li te resamman te ajoute nan direktiv tretman Ameriken Asosyasyon an pou BPH.

Sou jen 20, Stony Brook urologist, David L. Peters, DO, ansanm ak lòt doktè nan Stony Brook University Hospital, avèk siksè te fè premye operasyon Urolift® Sistèm nan Suffolk nan Sant Operasyon Anbilatwa lopital la. Èske w gen tretman sa a avanse ki disponib nan pasyan nou yo espere bay dramatik kalite amelyorasyon lavi pou pasyan ki gen BPH.

Sentòm BPH gen ladan yon bezwen ijan pou pipi, difikilte pou kòmanse kouran pipi, bezwen pouse oswa souch lè pipi, dribbling, sansasyon ki nan blad pipi a pa vid apre pipi, koule pipi fèb, bezwen pipi pi souvan, souvan lannwit pipi ak boule oswa doulè pandan pipi.

Si ou gen nenpòt nan sentòm sa yo, kontakte Stony Brook Urology nan (631) 689-8333 pou yon randevou nan youn nan kote pratik pratik nou an. Si sentòm ou yo konekte ak BPH, urologist ou ap diskite si ou se yon bon kandida pou pwosedi Urolift® la.

BPH Tretman Info imaj