Ureteroskopi pou Wòch ren

Ki sa ki se yon Ureteroskopi?

Yon ureteroskopi se yon pwosedi ki itilize yon ti dimansyon fleksib ki antre nan blad pipi a ak urèt. Sa a pèmèt yon iwològ gade nan urèt la pou jwenn yon wòch nan ren. Lè sa a, iwològ la ka retire wòch nan ren an. Pwosedi sa a ka fèt lè pyè nan ren yo mete nan urèt la epi yo twò gwo pou yo pase, oswa si yon wòch lakòz senyen.

Kisa pou w atann anvan pwosedi a

Pasyan an ap resevwa yon anestezi lokal pou pouse zòn nan kò a. Apre sa, urologist la pral insert ureteroskop la nan urèt la. Dimansyon sa a pral ranpli nan blad pipi a ak yon likid esteril ki pral detire nan blad pipi a, sa ki pèmèt pou yon pi bon wè. Lè urològ la jwenn wòch la, yo pral sèvi ak yon panyen fil ti pwan ak retire li nan ureter la. Pwosedi a anjeneral dire 15-30 minit.

Asire w ke w pa manje oswa bwè anyen apre minwi jou pwosedi a.

Aprè Pwosedi a

Tou depan de pwosedi a, ou ka bezwen yon katetè pou vide pipi. Ou ka preskri tou medikaman pou doulè oswa antibyotik. Pipi ka fè mal oswa gen san an premye. Si san an twòp, tanpri notifye pèsonèl medikal la. 

Asire ou ke ou:

  • Bwè anpil dlo
  • Manje manje ki wo nan fib
  • Evite leve lou pou 6 semèn


 

Dènye Mizajou
08/29/2023