Ureteroskopi pou Wòch ren

Stony Brook Urology ap ofri sèvis Telesante ki pral pèmèt pasyan nou yo resevwa bon jan kalite swen nan sekirite ak konfidansyalite lakay yo.

Pou wè si bezwen urolojik ou ka satisfè nòmalman, tanpri rele Stony Brook Uroloji nan (631) 444-1910 epi chwazi opsyon pou randevou.

Si ou te deja rezerve yon vizit Telehealth epi ou gen kesyon sou koneksyon ak Teladoc pou vizit ou a, tanpri vizite www.stonybrookmedicine.edu/patientcare/telehealth

Ureteroskopi

Konsènan Ureteroskopi:
Pwosedi sa a te itilize yon ti dimansyon fleksib ki eleman nan blad pipi a ak pipi. Pwosedi sa a pèmèt yon urologist gade nan urèt la jwenn yon wòch ren. Ilokò a ka Lè sa a, kontinye nan retire wòch la ren.

Ki moun ki kalifye pou yon ureteroskopi:
Pasyan ki gen pyè nan ren nan ureter ki twò gwo pou yo pase, oswa ki ka lakòz senyen kalifye pou yon tretman ki pi plis, tankou yon ureteroskopi. 
 

Anvan pwosedi a:

Jou a anvan operasyon:

  • Ou ka manje ak bwè regilyèman
  • Pa manje ni bwè apre minwi

Jou a nan operasyon:

  • Pa manje ni bwè anyen jou operasyon an

Kisa pwosedi a enplike?
Pasyan an ap resevwa yon anestezi lokal pou pouse zòn nan kò a. Apre sa, urologist la pral insert ureteroskop la nan urèt la. Dimansyon sa a pral ranpli nan blad pipi a ak yon likid esteril ki pral detire nan blad pipi a, sa ki pèmèt pou yon pi bon wè. Lè urològ la jwenn wòch la, yo pral sèvi ak yon panyen fil ti pwan ak retire li nan ureter la. Pwosedi a anjeneral dire 15-30 minit.

Apre pwosedi a:

  • Tou depan de pwosedi a, ou ka bezwen yon katetè pou vide pipi
  • Ou ka preskri medikaman doulè oswa antibyotik
  • Bwè anpil dlo
  • Manje manje ki wo nan fib
  • Pasyon ka boule oswa fè mal
  • Pipi ka gen san, si san an twòp enfòme enfimyè a oswa chirijyen an
  • Pa gen leve lou pou semèn 6