Transplantasyon ren transplantasyon

Stony Brook Uroloji ap ofri sèvis telemedsin ki pral pèmèt pasyan nou yo resevwa swen-wo kalite nou yo soti nan sekirite a ak vi prive nan kay yo.

Pou wè si bezwen urolojik ou ka satisfè nòmalman, tanpri rele Stony Brook Uroloji nan (631) 444-1910.

Si ou deja rezève yon vizit Telemasi epi ou gen kesyon sou koneksyon ak ekip Microsoft yo pou vizit ou, tanpri rele youn nan reprezantan nou yo nan (631) 638-0597 Lendi jiska vandredi ant 8 am ak 6 pm. Yo pral kontan ede ou. Si ou bezwen sipò deyò tan sa yo, tanpri vizite www.stonybrookmedicine.edu/patientcare/telehealth

Stethoscope
Fonksyon ren
Aprann sou enpòtans ki genyen nan ren an

papye
Evalyasyon ak Pre-transplantasyon
Aprann sou elijibilite ak pwosesis lis datant lan

Kite Donatè
Pwogram Donatè vivan
Aprann sou opòtinite transplantasyon donè vivan nou yo

Doktè ak pasyan
Transplantasyon Operasyon
Aprann sou pwosedi a ak rete pasyan ki entène w la

Post Transplant
Post-transplantasyon
Aprann kijan pou pran swen tèt ou apre yon grèf

Medikaman
Medikaman
Aprann sou medikaman enpòtan yo ke yo pral preskri

Boutèy
Transplantasyon Rejè
Aprann sou kalite, siy, ak sentòm rejè transplantasyon

Pedyatrik
Transplantasyon pedyatrik
Aprann sou sèvis transplantasyon espesyalize nou pou timoun yo

Opsyon
Enskri kòm yon donatè ògàn
Aprann kijan pou enskri nan Rejis lavi Eta New York