Kisa yon Cystoskopi ye?

Yon sistoskopi se yon egzamen dirèk vizyèl nan urèt la ak pawa nan blad pipi a lè l sèvi avèk yon enstriman ki sanble ak yon mikwoskòp. Sa a pran sèlman kèk minit epi yo ka anjeneral dwe fèt nan biwo nou yo anba anestezi lokal yo. Li rekòmande souvan pou evalye pwoblèm nan aparèy urin ki pa ka idantifye nan tès ki pi senp tankou analiz pipi. Plis pase jis yon tès, sistoskopi a ka itilize pou trete ti wòch nan blad pipi, timè, senyen ak enfeksyon, elimine nesesite pou operasyon plis pwogrese.
Sistoskopi

Left, imaj nan blad pipi lè l sèvi avèk cystoskopi blan limyè pou kont li. Menm imaj sou bò dwat la apre yo fin itilize Blue Light Cystoskopi ak Cysview kòm yon adjunct nan limyè blan. Limyè ble a lakòz konpoze nan timè yo fluoresce yon koulè woz, bay vizyalizasyon espesifik ak egzat nan timè.

Yon sistoskopi ka eskli kondisyon sa yo

 • Enflamasyon nan aparèy la urin
 • Tisi nòmal oswa selil yo
 • senyen
 • Strikti (zòn ki flèch)
 • Anomali estriktirèl
 • Ilsè
 • Wòch
 • Gwo glann pwostat nan gason
 • Gen prolaps jenital nan fanm

Èske yon Cystoskopi kouvri pa Asirans?

Sèten plan asirans yo ka egzije pre-otorizasyon anvan yo gen egzamen sa a. Si ou pa sèten, tanpri kontakte konpayi asirans ou ak / oswa doktè prensipal davans.


Pran yon Cystoskopi

Anvan yo fè yon Cystoskopi tanpri revize lis ki anba a:

 1. Si ou fè alèji ak nenpòt medikaman, gen yon istwa nan enfeksyon pipi souvan, oswa ou bezwen pran antibyotik anvan ou fè travay dantè, tanpri notifye doktè ou oswa enfimyè ou. Nan kèk ka, plis antibyotik ka nesesè anvan cystoskopy.
 2. Pwosedi sa a pa ka fèt san danje si ou gen yon enfeksyon nan aparèy urin. Irològ la ka bay lòd pou yon analiz pipi ak kilti pipi si yo pa te fèt dènyèman. Tès sa yo dwe fè anvan randevou w la. TANPRI REMAK: Si irològ ou te bay lòd pou fè tès pipi anvan sistoskopi, nou dwe gen rezilta konplè yo anvan ou fè sistoskopi a. Si tès yo montre ke ou gen yon enfeksyon, iwològ ou a ap fè w konnen epi preskri antibyotik. Randevou a pou cystoskopi ka bezwen tou chanje si sa a se ka a.
 3. Si w pran aspirin, dwòg anti-enflamatwa (tankou Motrin, Alleve, Vioxx, Celebrex elatriye), oswa nenpòt ki diluant san (tankou Coumadin oswa Plavix). Ou ka bezwen sispann tanporèman medikaman sa yo anvan cystoskopi. Si w pa sèten, revize medikaman w yo ak doktè w oswa enfimyè w. Si yon lòt doktè preskri medikaman sa yo, ou dwe kontakte yo anvan ou sispann pran yo. Si yo pa kapab entèwonp san danje, tanpri kontakte biwo nou an anvan ou antre.

SistoskopiKisa pwosedi a enplike?

Sistoskop la se yon enstriman trè etwat ak lantiy, anpil tankou yon teleskòp oswa mikwoskòp. Pwosedi a anjeneral fèt pandan pasyan an anba anestezi lokal oswa jeneral. Yon fwa yo mete pasyan an nan pozisyon etriye, yon cystoscope wile epi antre nan urèt la, epi yo itilize likid esteril (dlo oswa saline) pou ranpli blad pipi a pou yon egzamen optimal. Li pa anjeneral douloure, men gen souvan yon ti malèz pandan pwosedi a. Yon fwa yo mete sistoskop la nan blad pipi a, yo ka itilize yon ekstansyon pou wè urèt yo (tib ki pote pipi soti nan ren yo nan blad pipi a). Tou depan de sa ki nesesè yo dwe akonpli, pwosedi a tout antye ka dire kèk minit jiska pètèt 20 minit.


Apre Cystoskopi a

Èske gen nenpòt konplikasyon?

Pasyan an ka santi yon ti kras boule pandan pipi ak/oswa ti kantite san nan pipi yo. Sa a konsidere kòm nòmal nan premye 24 èdtan yo. Yo ankouraje pasyan yo bwè likid siplemantè pou soulaje sentòm sa yo epi ede anpeche enfeksyon nan aparèy urin. Sepandan, si sentòm yo pèsiste oswa si gen gwo senyen ak/oswa doulè, yo ta dwe kontakte doktè a. Yo ka preskri antibyotik pou youn oswa de jou kòm prevansyon, imedyatman apre yon cystoskopi. Si lòt siy enfeksyon, tankou doulè, frison, oswa lafyèv devlope, yo ta dwe kontakte doktè a imedyatman.


Lòt Resous:

Dènye Mizajou
08/29/2023