Stony Brook Urology ap ofri sèvis Telesante ki pral pèmèt pasyan nou yo resevwa bon jan kalite swen nan sekirite ak konfidansyalite lakay yo.

Pou wè si bezwen urolojik ou ka satisfè nòmalman, tanpri rele Stony Brook Uroloji nan (631) 444-1910 epi chwazi opsyon pou randevou.

Si ou te deja rezerve yon vizit Telehealth epi ou gen kesyon sou koneksyon ak Teladoc pou vizit ou a, tanpri vizite www.stonybrookmedicine.edu/patientcare/telehealth

Kisa yon Cystoskopi ye?
Yon sistoskopi se yon egzamen dirèk vizyèl nan urèt la ak pawa nan blad pipi a lè l sèvi avèk yon enstriman ki sanble ak yon mikwoskòp. Sa a pran sèlman kèk minit epi yo ka anjeneral dwe fèt nan biwo nou yo anba anestezi lokal yo. Li rekòmande souvan pou evalye pwoblèm nan aparèy urin ki pa ka idantifye nan tès ki pi senp tankou analiz pipi. Plis pase jis yon tès, sistoskopi a ka itilize pou trete ti wòch nan blad pipi, timè, senyen ak enfeksyon, elimine nesesite pou operasyon plis pwogrese.

Sistoskopi

Left, imaj nan blad pipi lè l sèvi avèk cystoskopi blan limyè pou kont li. Menm imaj sou bò dwat la apre yo fin itilize Blue Light Cystoskopi ak Cysview kòm yon adjunct nan limyè blan. Limyè ble a lakòz konpoze nan timè yo fluoresce yon koulè woz, bay vizyalizasyon espesifik ak egzat nan timè.

Yon cystoskopi ka règ nan konidit sa yo:

 • Enflamasyon nan aparèy la urin
 • Tisi nòmal oswa selil yo
 • senyen
 • Strikti (zòn ki flèch)
 • Anomali estriktirèl
 • Ilsè
 • Wòch
 • Gwo glann pwostat nan gason
 • Gen prolaps jenital nan fanm

Èske yon sikostoskòp ki kouvri pa asirans?

Sèten plan asirans yo ka egzije pre-otorizasyon anvan yo gen egzamen sa a. Si ou pa sèten, tanpri kontakte konpayi asirans ou ak / oswa doktè prensipal davans.

Pran yon Cystoskopi

Anvan yo fè yon Cystoskopi tanpri revize lis ki anba a:

 1. Si ou fè alèji ak nenpòt medikaman, ou gen yon istwa enfeksyon pipi souvan oswa ou bezwen pran antibyotik anvan ou fè travay dantè, tanpri avize doktè ou oswa enfimyè ou. Nan kèk ka, antibyotik adisyonèl ka mande anvan sistoskopi.
 2. Pwosedi sa a pa ka fèt san danje si ou gen yon enfeksyon nan aparèy urin. Urologist la ka bay lòd pou yon pipi analiz ak kilti pipi si yo pa te fè dènyèman. Tès sa yo dwe fèt anvan randevou ou. TANPRI REMAKE: Si urologist ou te bay lòd pou tès pipi anvan sistoskopi, nou dwe gen rezilta yo konplè anvan ou fè sistoskopi. Si tès yo endike ke ou gen yon enfeksyon, urologist ou ap avèti ou ak preskri antibyotik. Randevou a pou sistoskopi ka bezwen chanje tou si se ka a.
 3. Si ou pran aspirin, anti-enflamatwa dwòg (tankou Motrin, Alleve, Vioxx, Celebrex elatriye) oswa nenpòt ki antikoagulan san (tankou Coumadin oswa Plavix). Ou ka bezwen pou yon ti tan sispann medikaman sa yo anvan sistoskopi. Si ou pa sèten, revize medikaman ou yo avèk doktè oswa enfimyè ou. Si yon lòt doktè preskri medikaman sa yo, ou dwe kontakte yo anvan ou sispann pran yo. Si yo pa ka entèwonp san danje, tanpri kontakte biwo nou an anvan ou vini.

SistoskopiKisa pwosedi a enplike?

Sistoskòp la se yon enstriman trè etwat ak lantiy, anpil tankou yon teleskòp oswa mikwoskòp. Pwosedi a anjeneral fèt pandan pasyan an anba anestezi lokal oswa jeneral. Yon fwa yo mete pasyan an nan pozisyon etriye, yon sistoskòp grese ak eleman nan urèt la, epi yo itilize likid esteril (dlo oswa saline) pou ranpli blad pipi a pou egzamen optimal. Li pa anjeneral douloure, men gen souvan kèk malèz twò grav pandan pwosedi a. Yon fwa yo mete sistoskòp la nan blad pipi a, yo ka itilize yon ekstansyon pou visualize urèt yo (tib ki pote pipi soti nan ren nan blad pipi a). Tou depan de sa ki bezwen akonpli, pwosedi a tout antye ka dire kèk minit pètèt 20 minit.

Apre nan Sistooskopi:

Èske gen nenpòt konplikasyon?

Pasyan an ka fè eksperyans grav boule pandan pipi ak / oswa ti kantite san nan pipi yo. Sa a se konsidere kòm nòmal nan premye 24 èdtan yo. Pasyan yo ankouraje yo bwè likid siplemantè pou soulaje sentòm sa yo epi ede anpeche enfeksyon nan aparèy urin. Sepandan, si sentòm yo pèsiste oswa si gen gwo senyen ak / oswa doulè, yo ta dwe kontakte doktè a. Antibyotik yo ka preskri pou youn oubyen de jou pwofilaktik, imedyatman apre yon sistoskopi. Si lòt siy enfeksyon, tankou doulè, frison oswa lafyèv devlope, doktè a ta dwe kontakte imedyatman.