Stony Brook Urology ap ofri sèvis Telesante ki pral pèmèt pasyan nou yo resevwa bon jan kalite swen nan sekirite ak konfidansyalite lakay yo.

Pou wè si bezwen urolojik ou ka satisfè nòmalman, tanpri rele Stony Brook Uroloji nan (631) 444-1910 epi chwazi opsyon pou randevou.

Si ou te deja rezerve yon vizit Telehealth epi ou gen kesyon sou koneksyon ak Teladoc pou vizit ou a, tanpri vizite www.stonybrookmedicine.edu/patientcare/telehealth

Ki sa ki se fonksyon prensipal nan ren yo?

RenRen yo se de ògàn ki gen fòm pwa ki chita anlè ren an, toupre kolòn vètebral la, anba zo kòt ki pi ba yo. Chak ren se yon ti kras pi gwo pase pwen ou. Ki sa ki ren yo bay yo enpòtan nan anpil fonksyon kòporèl tankou:

 • Kontwole kantite dlo ak lòt sibstans nan kò ou tankou potasyòm, sodyòm, kalsyòm, ak fosfò
 • Kouri kò a nan pwodwi fatra tankou ure ak kreyatinin
 • Ede kontwole kontwòl san presyon
 • Stimulasyon pwodiksyon selil wouj
 • Ede kenbe balans asid-baz kò ou a
 • Ekri anpil dwòg
 • Netwaye epi kontwole kantite san an nan kò a
 • Fè òmòn ki ede zo mwèl pwodwi globil wouj yo

Kisa k ap pase si ren yo pa fonksyone byen?

Apre yon sèten tan, ren moun yon moun ka gen anpil danje anvan li santi li malad. Sa a ka lakòz soti nan yon kondisyon ki te atake ren yo pou yon tan long, oswa yon bagay ou ka yo te fèt ak. Epitou, sèvi ak tan long nan medikaman doulè sou-a-vann san preskripsyon ka rezilta nan diminye fonksyon ren.

Gen kèk siy ak sentòm maladi ren:

 • Edema (anflamasyon)
 • Chanjman nan pipi
 • Souf kout
 • Konfizyon
 • fatig
 • • Kè plen
 • Pèt apeti

Gen kèk bagay ki ka lakòz maladi ren:

 • Dyabèt
 • Tansyon wo
 • Wòch ren
 • Kansè nan
 • Enfeksyon
 • Glomerulonephrit (enflamasyon nan ren an)
 • Nen polisystik (grap nan spor ki devlope sou ren an)

Maladi ren ka pwogrese nan echèk ren si:

 • Li pa te dyagnostike byen bonè ase
 • Li pa te trete byen bonè ase
 • Pasyan an pa reponn a tretman an

 

Doktè

Wayne Waltzer Frank Darras
Wayne C. Waltzer, MD, FACS
Pwofesè & Prezidan uroloji
Transplantasyon ren
Urologic nkoloji
Frank S. Darras, MD, FACS
Pwofesè
Transplantasyon ren
Jeneral Urology