Kondisyon Urolojik

Stony Brook Urology ap ofri sèvis Telesante ki pral pèmèt pasyan nou yo resevwa bon jan kalite swen nan sekirite ak konfidansyalite lakay yo.

Pou wè si bezwen urolojik ou ka satisfè nòmalman, tanpri rele Stony Brook Uroloji nan (631) 444-1910 epi chwazi opsyon pou randevou.

Si ou te deja rezerve yon vizit Telehealth epi ou gen kesyon sou koneksyon ak Teladoc pou vizit ou a, tanpri vizite www.stonybrookmedicine.edu/patientcare/telehealth

  Kansè nan

Urologic Nkoloji
Swen konplè pou kansè nan nenpòt ògàn nan sistèm urin lan

 

 

Benign

Kondisyon Benign
Swen pou anpil kondisyon ki pa kansè nan gason ak fi

 

 

Ren

Ren (Renal) Si
Swen konplè pou moun ki soufri nan echèk nan ren

 

 

fanm

Fi Urology
Swen pou maladi nan aparèy urin ki pi répandus nan femèl

 

 

gason

Gason an Sante
Swen pou malfonksyònman seksyèl ak pwoblèm pwostat ki gen rapò

 

 

pedyat urology

Pedyat uroloji
Swen pou anòmal konjenital nan sistèm jenitourin nan timoun yo

 

 

Fertiltiy

Pwogram fertility
Swen pou marye kapab reyalize gwosès