Stony Brook Uroloji ap ofri sèvis telemedsin ki pral pèmèt pasyan nou yo resevwa swen-wo kalite nou yo soti nan sekirite a ak vi prive nan kay yo.

Pou wè si bezwen urolojik ou ka satisfè nòmalman, tanpri rele Stony Brook Uroloji nan (631) 444-1910.

Si ou deja rezève yon vizit Telemasi epi ou gen kesyon sou koneksyon ak ekip Microsoft yo pou vizit ou, tanpri rele youn nan reprezantan nou yo nan (631) 638-0597 Lendi jiska vandredi ant 8 am ak 6 pm. Yo pral kontan ede ou. Si ou bezwen sipò deyò tan sa yo, tanpri vizite www.stonybrookmedicine.edu/patientcare/telehealth

Sara Lynn Urso, NP


Fanmi enfimyè Fanmi pou Depatman Uroloji


Sètifikasyon

  • Fanmi enfimyè doktè            

Edikasyon

  • Mèt Syans Long Island Inivèsite (2018)
  • Bachelor nan Syans SUNY Polytechnic Enstiti (2009)
  • Associate degre Hudson Valley Kominote kolèj (2007)

Òganizasyon pwofesyonèl

  • Enfimyè Praktisyonè Asosyasyon nan New York

Afilyasyon Lopital

  • Stony Brook University Hospital

Klinik ekspètiz

  • Urologic nkoloji
  • Gason an Sante

Sara Urso
Enfòmasyon pou Pran Kontak
Depatman Uroloji
Sante Syans Sant T9-040
Stony Brook Medsin
Stony Brook, NY 11794-8093
(631) 444-6270
(631) 444-1919
Faks: (631) 444-7620

Pratike Lokal

Stony Brook Urology - East Setauket
24 Rechèch Way, Suite 500
East Seatuket, NY 11773