Laura Farrell, RN, BSN, OCN

Stony Brook Uroloji ap ofri sèvis telemedsin ki pral pèmèt pasyan nou yo resevwa swen-wo kalite nou yo soti nan sekirite a ak vi prive nan kay yo.

Pou wè si bezwen urolojik ou ka satisfè nòmalman, tanpri rele Stony Brook Uroloji nan (631) 444-1910.

Si ou deja rezève yon vizit Telemasi epi ou gen kesyon sou koneksyon ak ekip Microsoft yo pou vizit ou, tanpri rele youn nan reprezantan nou yo nan (631) 638-0597 Lendi jiska vandredi ant 8 am ak 6 pm. Yo pral kontan ede ou. Si ou bezwen sipò deyò tan sa yo, tanpri vizite www.stonybrookmedicine.edu/patientcare/telehealth

Laura Farrell, RN, BS, OCN 


Enfimyè Navigator pou Depatman Urology


Non mwen se Laura Farrell. Mwen se yon enfimyè onkoloji sètifye navigatè pou ekip uroloji Stony Brook la. Kòm yon enfimyè navigatè, mwen pral sèvi kòm lyezon ant pasyan yo ak rezo konplèks swen kansè a. Mwen pral ede kowòdone randevou ak ekip yo nkoloji chirijikal, medikal, ak radyolojik kòm byen ke lòt sèvis sipò. Mwen pral eksplike pwosedi ak tèminoloji abitye. Souple ou lib pou kontakte m nan nimewo ki nan lis la. Mwen la pou reponn kesyon ou yo, tcheke sou pwogrè ou ak adrese enkyetid ou yo. Mèsi pou pèmèt mwen sèvi kòm navigatè ou. 


Sètifikasyon

  • Onkoloji sètifye enfimyè
  • Sètifikasyon imunoterapi / chimyoterapi
  • Sètifika Navigasyon Pasyan

Òganizasyon pwofesyonèl

  • Nkoloji Sosyete Enfimyè

Klinik ekspètiz

  • Navigatè enfimyè pou nkoloji urolojik
    • Blad pipi, pwostat, ren, tèstikul ak kansè penil

Edikasyon

  • Bachelor nan Syans nan Enfimyè nan SUNY Empire State College

Afilyasyon Lopital

  • Stony Brook University Hospital

 

Enfòmasyon pou Pran Kontak
Depatman Uroloji
Sante Syans Sant T9-040
Stony Brook Medsin
Stony Brook, NY 11794-8093
(631) 444-1948
(631) 444-7620
Apip: (631) 444-6270


Pratike Lokal

Stony Brook Kansè Sant 
Lauterbur Drive, Klinik miltidisiplinè-Mart Nivo 5
Stony Brook, NY ........................................................................